Interaktywna podłoga pomaga dzieciom z dysfunkcjami rozwoju

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 16 lipca 2018 roku.

Firma Funtronic – producent interaktywnej podłogi Magiczny Dywan, opracowała nowy zestaw gier, które mają służyć rehabilitacji dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami dysfunkcji m.in. z autyzmem. W pakiecie „Magia ruchu” znalazły się gry doskonalące percepcję wzrokowo-ruchową, usprawniające motorycznie, pomagające w regulacji emocji, integracji zmysłów. Dzięki nowym funkcjom Magicznego Dywanu, z urządzenia będą mogły korzystać kolejne grupy osób wymagających pomocy rehabilitacyjnej.

Dzieci podczas ćwiczeń na Magicznym Dywanie

Interaktywna podłoga

Nie ma dokładnych danych dotyczących liczby osób dotkniętych autyzmem w Polsce, ale zajmujące się tym zagadnieniem fundacje i organizacje szacują, że może być to ponad 30 tys. Autyzm to jednak temat dobrze znany w polskim społeczeństwie. Według raportu CBOS z marca 2018 roku słyszało o nim 83 proc. badanych1. Zdaniem większości z nich (88 proc.) osobom z autyzmem oraz ich rodzinom ciężko jest żyć w społeczeństwie. Wśród najważniejszych problemów osób autystycznych żyjących w Polsce wymienia się: późną diagnozę lub jej brak, zbyt mało specjalistycznych ośrodków terapeutycznych, ale też brak terapii oraz programów edukacyjnych dostosowanych do specyficznych potrzeb osób z autyzmem.

Od początku istnienia firmy Funtronic naszym pracom nad Magicznym Dywanem przyświecało założenie, by urządzenie pełniło funkcje nie tylko edukacyjne, ale i rehabilitacyjne. Już teraz z powodzeniem jest ono wykorzystywane przez liczne ośrodki zajmujące się rehabilitacją zarówno dzieci, jak i osób dorosłych i seniorów. Wiemy, jak duże są potrzeby osób cierpiących na rozmaite dysfunkcje, dlatego wciąż pracujemy nad rozwiązaniami, które będą dopasowane do konkretnych potrzeb np. osób z autyzmem – mówi Maciej Mazurkiewicz, prezes firmy Funtronic.

Jak podaje, opracowany w 2016 roku Ogólnopolski Spis Autyzmu2, 80 proc. osób autystycznych, które korzystały z pomocy terapeutycznej, chciałoby korzystać z nowych form wsparcia. Spis powołuje się także na opinię rodziców i opiekunów, którzy w zdecydowanej większości przyznają, że chcieliby dla swoich dzieci wsparcia, do którego obecnie nie mają dostępu. Przede wszystkim wymieniany jest w tym kontekście dostęp do terapii indywidualnej i grupowej, ale też dodatkowe zajęcia edukacyjne, terapia przez sztukę, integracja sensoryczna czy trening integracji słuchowej.

Funtronic to polska firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku. Jest producentem i dystrybutorem Magicznego Dywanu – interaktywnego urządzenia projekcyjnego (podłogi oraz stołu), które stanowi innowacyjną pomoc dydaktyczną i rehabilitacyjną. Urządzenie zawiera zestaw multimedialnych ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych oraz aplikacji rewalidacyjnych, przeznaczonych do pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, a także rehabilitacji dorosłych i seniorów. Funtronic jest liderem w dostarczaniu takiego rozwiązania zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Urządzenie można zamówić za pośrednictwem strony funtronic.eu.


1 „Społeczny obraz autyzmu” – Komunikat z badań CBOS nr 44/2018, marzec 2018

2 „Ogólnopolski Spis Autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce”, Wydanie I, Warszawa, listopad 2016

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz