Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 13 czerwca 2018 roku.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz na kolejny rok szkolny.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

14 – 27 stycznia 2019 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

21 stycznia – 3 lutego 2019 r.

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

11 – 24 lutego 2019 r.

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty, gimnazjalny, maturalny, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

 

Źródło: https://men.gov.pl/

Pedagogika Specjalna – porta dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz