Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 9 lipca 2018 roku.

 

 

Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska – określiła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na najbliższy rok szkolny.

Są to:

  •  100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  • Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  • Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

Pobierz cały dokument

 

Źródło: https://men.gov.pl/

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz