Kochaj i pomóż dorosnąć. Jak pomóc dziecku ze spektrum autyzmu wejść w dorosłe życie

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 23 maja 2017 roku.

To tytuł kolejnej książki podejmującej problematykę zaburzeń ze spektrum autyzmu, która ukazała się w ostatnim czasie. Tym razem Temple Grandin – wysokofunkcjonująca osoba z autyzmem, naukowiec – napisała książkę wspólnie z Debrą Moore – psychologiem pracującym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z ASD.

Autorki postawiły sobie za cel pokazanie, jak z sukcesem wprowadzać osoby z autyzmem i Zespołem Aspergera w dorosłość. Poznajemy w książce osiem inspirujących postaci oraz ich niełatwą drogę dorastania i układania sobie życia. Czytamy relację samych osób ze spektrum autyzmu, ale również wspomnienia ich mentorów, rodziców, terapeutów.

Słowem kluczem przewijającym się przez wszystkie kartki książki jest MOTYWACJA – niezbędna do odniesienia sukcesu. Aby ten sukces w dorosłości osiągnąć, motywowanie do działania i przełamywanie bierności, w którą często uciekają osoby z autyzmem, jest konieczne od najmłodszych lat. Nieodzowne jest ciągłe parcie do przodu, uczenie przez działanie, próbowanie nowych rzeczy, a przy tym pokonywanie przeszkód i ograniczeń, przełamywanie lęków i bezradności. Motywowanie jest niezbędne, ponieważ dzieci ze spektrum autyzmu przeważnie wykazują bardzo małe zainteresowanie światem spoza ich kręgu zainteresowań, rzadko proszą, aby je czegoś nauczyć. Osiąganie sukcesów może wymagać przełamywanie oporu dziecka, a tym samym wyjścia poza jego strefę komfortu.

Aby mieć szansę na udane funkcjonowanie w społeczeństwie, osoby ze spektrum autyzmu muszą stale otrzymywać wsparcie – rodziców, krewnych, pedagogów, terapeutów. Ta pomoc powinna obejmować nabywanie podstawowych umiejętności życiowych oraz społecznych i emocjonalnych.

Za najważniejsze autorki książki uznały tu opanowanie umiejętności w zakresie czterech obszarów:

– prace i obowiązki domowe

– prowadzenie samochodu lub korzystanie z publicznych środków komunikacji

– przygotowanie zawodowe

– relacje społeczne.

Grandin i Moore wiele miejsca poświęcają zagrożeniom, jakie niesie za sobą uzależnienie od gier komputerowych oraz ucieczka w świat wirtualny. Na te uzależnienia osoby autystyczne są szczególnie podatne. Nadmierne spędzanie czasu w samotności przed komputerem, pozbawia możliwości nabywania umiejętności społecznych, pogłębia izolację od rówieśników i społeczeństwa. W tej części książki znajdziemy konkretne wskazówki, jak działać w sytuacji uzależnienia.

Kochaj i pomóż dorosnąć. Jak pomóc dziecku ze spektrum autyzmu wejść w dorosłe życie  to publikacja dotycząca problematyki przygotowania do dorosłego życia osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Zarówno dla pedagogów, jak i rodziców, to przygotowanie stanowi nadrzędny cel podejmowanych oddziaływań. Dążymy bowiem do wyposażenia dzieci i młodzieży w takie życiowe kompetencje, aby osiągnęły w dorosłości najwyższy z możliwych stopień samodzielności i życiowej satysfakcji.

Edyta Maroszek

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Artykuł zawiera linki afiliacyjne
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz