Konferencja „Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych. Od dzieciństwa do dorosłości”

Opublikowano: 27 maja 2019 roku

W dniach 10-11 maja odbyła się we Wrocławiu IX Konferencjia Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych. Od dzieciństwa do dorosłości. W dwudniowym spotkaniu uczestniczyli: pedagodzy, terapeuci, psycholodzy, lekarze, studenci i inne osoby zainteresowane problematyką seksualności.

Pierwszego dnia miały miejsce wykłady plenarne oraz dyskusyjne, w drugim natomiast zaplanowano warsztaty. Lista prelegentów była imponująca, a podejmowane tematy dotyczyły m.in. kształtowania się tożsamości seksualnej, edukacji seksualnej, dorosłości osób z niepełnospawnością intelektualną, w tym także osób ze spektrum autyzmu, akceptacji potrzeb seksualnych osób niepełnosprawnych ruchowo oraz rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Uczestnicy Konferencji dyskutowali m.in. o tym, jak wspierać rozwój psychoseksualny dziecka z niepełnosprawnością, także w kontekście profilaktyki występowania niekorzystnych rozwojowo zachowań seksualnych. Podkreślano, że człowiek jest istotą seksualną już w okresie prenatalnym.

W dyskusji ważne miejsce zajęła kwestia edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością, bo chociaż – zdaniem obecnych –  taka edukacja w Polsce ma miejsce, jednak nie dociera do wszystkich, brak jest bowiem kompleksowych rozwiązań.

Wrocławskie spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz stanowiło inspirację do dalszych działań i pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Oto pełna lista wykładowców:

prof. Agnieszka Kościańska, dr Robert Kowalczyk, prof. Beata Cytowska, dr Sławomir Jakima, dr Izabela Fornalik, mgr Katarzyna Pachniewska, dr Alicja Długołęcka, prof. Anna Latos-Bieleńska, prof. Remigiusz Kijak, ks. prof. Antoni Bartoszek, prof. Michał Lew-Starowicz, dr Agata Loewe, dr Grzegorz Kudela, dr Marta Jurczyk, ks. dr Arkadiusz Nowak.

Dziękujemy prof. Remigiuszowi Kijakowi oraz Fundacji Potrafię Pomóc za zaproszenie do udziału w Konferencji.

 

Edyta Maroszek

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz