Konferencja Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 26 kwietnia 2018 roku.

Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole.

Spotkanie składało się z części wykładowej oraz warsztatowej. Wykład na temat tworzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wygłosiła prof. Lidia Klaro-Celej. Zwróciła uwagę na nowe podejście do niepełnosprawności w aktach prawnych, wzorowane na Klasyfikacji ICF – opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia.

W podejściu zaproponowanym przez Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) niepełnosprawność jest rozumiana nie jako rezultat uszkodzenia zdrowia, ale jako wynik barier, na jakie napotyka osoba w środowisku.

Następnie wystąpił dr Stanisław Kowal z wykładem o edukacji spersonalizowanej w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych, podkreślając fundamentalne znaczenie relacji między ludźmi. Idea edukacji spersonalizowanej zakłada wysoko zindywidualizowany system kształcenia dostosowany do potrzeb konkretnego ucznia.

Zajęcia warsztatowe dotyczyły m.in. metod pracy z uczniem z trudnościami w uczniu się, zajęć rewalidacyjnych, przygotowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do wchodzenia w dorosłość oraz priorytetów edukacji uczniów z niepełnosprawnością.

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz