Kursy dla nauczycieli – rusza nasza platforma szkoleniowa

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 14 października 2017 roku.

Z radością pragniemy podzielić się z naszymi Czytelnikami wiadomością, że od dzisiaj można się doskonalić i podnosić kompetencje za pośrednictwem naszego Portalu.

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli uruchamia platformę e-learningową, na której dostępne będą kursy dla nauczycieli.

Dostępny jest już inauguracyjny kurs internetowy pt. „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa”.

mgr Elżbieta Wika

Autorem szkolenia jest pani Elżbieta Wika – z wykształcenia pedagog resocjalizacyjny i rewalidator. Od 1999 roku pracuje jako pedagog szkolny. Prowadzi zajęcia specjalistyczne z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pełni funkcję szkolnego koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a w szczególności do dyrektorów, kadry kierowniczej, pedagogów, psychologów, wychowawców klas, wychowawców grup wychowawczych, nauczycieli.

Uczestnicy kursu poznają obowiązujące akty prawne regulujące proces organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dowiedzą się, jak w praktyce realizować zawarte w nich zapisy. Nauczą się prawidłowo dokumentować działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do tego, by w ramach obowiązków służbowych właściwie wykonywać zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Będą przygotowani do pełnienia w placówce funkcji koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nieustannie pracujemy nad poszerzeniem oferty szkoleniowej. Jest ona skierowana nie tylko do nauczycieli, ale także do rodziców, studentów, terapeutów i innych osób zainteresowanych podejmowaną tematyką.

Już niebawem zaprosimy Państwa na kolejne szkolenie – tym razem na temat rewalidacji indywidualnej.

mgr Renata Flis

Autorką kursu jest pani Renata Flis – ekspert w dziedzinie kształcenia integracyjnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagog, trener w oświacie i w biznesie, doradca metodyczny Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, pracownik Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, autorka książki pt. „Praca w klasie integracyjnej”.

Uruchomienie platformy e-learningowej poprzedzone było długimi przygotowaniami i konsultacjami – także z Czytelnikami Portalu. Naszym celem było stworzenie szkoleń w przystępnych cenach, odpowiadających na Państwa oczekiwania i potrzeby. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby korzystanie z serwisu szkoleniowego było łatwe, wygodne oraz przyjemne. Mamy nadzieję, że proponowane przez nas kursy dla nauczycieli zyskają Państwa zaufanie.

Platforma e-learningowa znajduje się tutaj: https://pedagogika-specjalna.edu.pl/kursy/

Marek Maroszek

Właściciel portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz