Metoda Strukturalna – szkolenie online

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 23 kwietnia 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału w szkoleniu, podczas którego będzie można uzyskać uprawnienia do nauki czytania i pisania Metodą Strukturalną. Szkolenie bedzie prowadzone w formie e-learningu przez autorkę Metody – dr Joannę Guzik-Iwińską w naszej akredytowanej Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS.

Co to jest Metoda Strukturalna?

Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi i specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania.

Podstawą podjęcia nauki czytania lub terapii trudności jest dokładna diagnoza zawarta w specjalnie opracowanych Kartach Oceny Czytania i Pisania. Nauczyciel/terapeuta, na podstawie wyników badania narzędziem KOCP, uzyskuje informacje o przyczynach trudności w nauce czytania i pisania. Wyniki badania pozwalają na automatyczne dobranie zeszytu ćwiczeń i podjęcie nauki dostosowanej do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia.

Prosta, powtarzalna instrukcja wykonywania ćwiczeń pozwala na nawiązanie efektywnej współpracy ze środowiskiem domowym dziecka i zapewnia regularność w nauce.

Dla kogo jest przeznaczona Metoda Strukturalna?

Metoda Strukturalna jest skuteczna zarówno podczas nauki czytania uczniów w klasie, jak i w pracy z osobami, u których występują trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej.

Najczęściej są to osoby z:

 • dysleksją rozwojową
 • niepełnosprawnością intelektualną
 • niedosłuchem
 • niedowidzeniem
 • ADHD
 • autyzmem w tym z zespołem Aspergera
 • zaburzeniami zachowania
 • afazją
 • i innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania lub utratą tych umiejętności np. po udarach.

Dlaczego Metoda Strukturalna?

Dziś, kiedy prowadzimy zajęcia online, zastosowanie zeszytów ćwiczeń Metody Strukturalnej pozwala na szybką i metodycznie prowadzoną pomoc w nauce czytania i pisania.

Wysoka skuteczność Metody Strukturalnej została potwierdzona w eksperymentalnych badaniach naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim. Metoda posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz pozytywną opinię wystawioną przez m.in. prof. Martę Bogdanowicz i prof. Ewę Ogrodzką-Mazur. Cieszy się popularnością i dużym uznaniem wśród pedagogów, uczniów i ich rodziców.

Osoby, które ukończyły szkolenie uzyskują:

 • zaświadczenie z akredytowanej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS
 • certyfikat produktowy „Komlogo”
 • tytuł i wpis do rejestru terapeutów Metody Strukturalnej.

Więcej o szkoleniu oraz zapisy tutaj

dr Joanna Guzik-Iwińska – autorka Metody Strukturalnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta z zakresu psychopedagogiki i stosowanej analizy zachowania. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Wykładowca akademicki, autorka wielu publikacji związanych tematycznie z procesem nabywania umiejętności czytania.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz