Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu – warsztaty

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 14 marca 2019 roku.

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli oraz Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS zapraszają na warsztaty „Rozwijanie procesów myślowych dzieci i młodzieży w toku zajęć edukacyjnychMetody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu” do Węgrzc pod Krakowem 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 19.30

grafika - kontur głowy Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu stosowania różnorodnych metod stymulacji pamięci, wzmacniania koncentracji oraz doboru technik pracy umysłowej z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Uczestnicy warsztatów otrzymują bogaty zestaw materiałów do samodzielnego wykorzystania.

Treści programowe:

 • Jak uczy się mózg? Zasady skutecznego rozwijania procesów poznawczych i umysłowych ucznia. Co sprzyja a co przeszkadza w wydajnej pracy mózgu?
 • Rola neuronów pamięciowych i neuronów lustrzanych w rozwoju emocjonalnym i uczuciowym ucznia. Kształtowanie osobowości, rozwój moralny oraz społeczny dzieci i młodzieży.
 • Mnemotechniki stymulujące współpracę półkul mózgowych. Sposoby na zwiększenie wydajności umysłu.
 • Ćwiczenia pamięci operacyjnej (codziennej) poprzez skojarzenia, usprawnianie myślenia i zapamiętywania globalnego, asocjacyjnego, metody wzmacniania koncentracji i spostrzegawczości.
 • Zaburzenia lateralizacji, jak sobie z nimi radzić? Praca z osobami lewostronnie zlateralizowanymi oraz ze stronnością „skrzyżowaną”. Zabawy i ćwiczenia rozwijające grafomotorykę.
 • Metody stymulacji percepcji słuchowej, wzrokowej oraz wzmacniające motorykę małą.
 • Zabawy i ćwiczenia rozwijające procesy myślowe, wnioskowanie, klasyfikowanie oraz wzbogacające wiedzę ogólną.
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rozwijanie koncentracji uwagi na zadaniu. Metody pracy z uczniem dyslektycznym, nadpobudliwym, z ADHD, osobami ze spectrum autyzmu.
 • „Uchwycić żywioł” – o tym jak znalezienie pasji zmienia wszystko. Jak pracować z wyobraźnią i kreatywnością ucznia, jak rozwijać jego zainteresowania i pasje oraz wspierać jego naturalne zdolności.
 • Mapy myśli, drzewa decyzyjne, zasady szybkiego czytania, metoda „sześciu kapeluszy myślowych”, metoda „rzymskiego pokoju”.
 • Zabawy i ćwiczenia umacniające kontakty z rówieśnikami, uczące umiejętności efektywnej współpracy w grupie.
 • Wykorzystanie gier edukacyjnych w pracy z uczniem.
 • Bariery szkolnej kariery – dlaczego zdolne dzieci mają czasami słabe stopnie? Metody pracy z uczniem zdolnym.

dr Wanada Matras-MastalerzSzkolenie poprowadzi dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

 

Szczegóły i rejestracja tutaj

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz