Między strunami – performance muzyczno-kinetyczny z okazji Światowego Dnia Muzyki i Ogólnopolskiego Dnia Osób z Afazją Rozwojową

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 24 września 2022 roku.

Jako patron medialny serdecznie zapraszamy Państwa na wyjątkowe Wydarzenie z okazji Światowego Dnia Muzyki i Ogólnopolskiego Dnia Osób z Afazją Rozwojową

Kiedy? 01.10.2022 r. godz. 12.30-13.30

Gdzie? Scena Przedszkola terapeutycznego Dzwoneczek, Szczecin ul. 5 Lipca 1, transmisja wideo na żywo facebook.com/atomyautyzm

Z tej okazji podwójnego święta zapraszamy na koncert muzyczno-kinetyczny Między Strunami z udziałem dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej: afazją i autyzmem oraz dorosłych członków Stowarzyszenia ATOMY. 

Na scenie przedszkola Dzwoneczek, zaprezentujemy ruchomą instalację przestrzenną zbudowaną z kolekcji czterdzieści skrzypiec oraz koncert wokalno-instrumentalny.

Celem projektu Między Strunami jest pokazanie ważnego rozwojowo wpływu i związku muzyki z kształtowaniem się komunikacji językowej i poprawą jej jakości. Barwa dźwięku skrzypiec najbardziej aktywizuje mózg.

Podczas codziennej pracy w obszarze celów edukacyjnych sieci przedszkoli DZWONECZEK umiejętności muzyczne są podstawowym medium dydaktycznym. Deficyt języka i komunikacji ma swoje źródło w nieprawidłowej pracy obszarów korowych mózgu, które są odpowiedzialne za porozumiewanie się człowieka. Dzięki aktywnemu słuchaniu i praktycznemu muzykowaniu każde dziecko rozwija się dynamicznie, a szczególnie dzieci z zaburzeniami funkcjonowania.

Podczas koncertu Między Strunami muzyka jest wizualizowana przez czterdzieści par skrzypiec poruszających się pomiędzy muzykami. Ten czynnik nie tylko podkreśla znaczenie rytmu w terapii dziecięcej, ale też pokazuje widzom jak wygląda ODBIÓR DZWIĘKÓW I ZŁOŻONOŚCI DOŚWIADCZEŃ SENSORYCZNYCH u osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych i komunikacyjnych. Sterowana przez uczestników ruchoma scenografia działa jako wskaźnik dynamiki (głośno-cicho), agogiki (szybko-wolno), rytmu i akcentu ( siła dźwięku ) oraz  barwy dźwięku jako czynników dezorientujących, rozpraszających codzienne funkcjonowanie osób z autyzmem. Potrzebują one muzyki jako uporządkowanego systemu dźwięków, powtarzalnej stałej struktury akustycznej, która niesie radość i nadaje sens istnienia.

Projekt Między Strunami jest przedsięwzięciem artystycznym i terapeutycznym. Koncert poprzedzony jest procesem twórczym i cyklem warsztatów. Przygotowania do koncertu polegają na takim postępowaniu, które umożliwia uczestnikom zaplanowany występ przed publicznością.

W przypadku osób z afazją rozwojową i autyzmem, w tym celu potrzebne są różne działania, tj. m.in. komunikacja alternatywna AAC – piktogramy, przekaz wspomagany i szereg działań specjalistycznych wspomagających rozwój (integracja sensoryczna, logorytmika, terapia pedagogiczna i inne formy treningu słuchowego i społecznego). Występ jest więc EFEKTEM ĆWICZEŃ I TERAPII, pogłębianej i ukierunkowanej w trakcie warsztatów. Jest efektem długotrwałej pracy zespołu specjalistów, nauczycieli, terapeutów i rodziców z sieci niepublicznych Przedszkoli Terapeutycznych Dzwoneczek oraz Niepublicznej Poradni Terapii Mowy i Stowarzyszenia A TO MY.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie ATOMY (Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi) w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu Mikrodotacje Lokalne Przedsięwzięcia FIO w Województwie Zachodniopomorskim 2021-2023.

#NOWEFIO, #NIW Sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci ze środków #NOWEFIO, @KomitetPozytku.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz