„Muzyka przełamuje bariery” – integracja przez muzykę

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 23 lutego 2017 roku.


Od 18 lat pracuję w Ośrodku  Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu. Jestem nauczycielem terapeutą w grupie rewalidacyjno – wychowawczej (wychowankowie z głęboką niepełnosprawnością intelektualną), jak też prowadzę zajęcia muzyki z rytmiką dla grup edukacyjno – terapeutycznych (wychowankowie z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami), opierając się na Mobilnym Modelu Rekreacji Muzycznej prof. Kieryła.

Prowadząc zajęcia muzykoterapeutyczne obserwowałam szczególne zainteresowanie moich wychowanków instrumentami muzycznymi, ich brzmieniem, a także sposobem wydobywania dźwięków. Wychodząc naprzeciw ich zainteresowaniom, postanowiłam napisać autorski program skupiając się na mocnych stronach prowadzonych przeze mnie grup. Tematyka programu została poszerzona o znajomość większości instrumentów, przyporządkowaniu do grup (strunowych, dętych i perkusyjnych) oraz rozpoznawaniu ich brzmienia. Na moje zajęcia zapraszam kolegów muzyków z instrumentami, by wychowankowie mogli sami doświadczyć uczucia „tworzenia muzyki” poczynając od samodzielnego wydobywania dźwięków z poznawanych przez nich instrumentów.

Chcąc wzmocnić poczucie sprawczości oraz samoocenę moich uczniów, jak też bardziej zintegrować środowiska dzieci niepełnosprawnych ze sprawnymi, opracowałam projekt „Muzyka przełamuje bariery”. W projekcie biorą udział uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych SP nr 14 z opiekunem –  panią mgr Agnieszką Marcińczak oraz uczniowie naszych grup edukacyjno – terapeutycznych.

Głównym celem projektu jest : budowanie relacji między środowiskiem dzieci pełnosprawnych,  a środowiskiem niepełnosprawnych wychowanków  OREW .

Zaś cele szczegółowe obejmują:
– udział w zajęciach muzykoterapeutycznych prowadzonych przeze mnie
w OREW
– zaznajomienie z różnymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej
i ograniczeniami jakie za sobą niosą
– nauka współdziałania obu środowisk podczas wspólnych zajęć
– krótki instruktaż przed zajęciami przedstawiony przez fizjoterapeutę
– integracja, uwrażliwienie, budzenie świadomości i łamanie stereotypów na temat niepełnosprawności
– wymiana doświadczeń pedagogicznych.

Czas realizacji  projektu obejmował I i II półrocze roku szkolnego 2014/2015 i 2015/2016.
Zajęcia wprowadzające odbyły się w SP nr 14 i miały na celu  poprzez prezentację i pogadankę zaznajomienie uczniów pełnosprawnych z rodzajami niepełnosprawności, z konsekwencjami i problemami jakie za sobą niesie, oraz ukazanie możliwości funkcjonowania naszych wychowanków i ich udziału w kulturze muzycznej.

Kolejne zajęcia odbywały się w OREW-ie i były to zajęcia o charakterze integracyjnym. Uczniowie wspólnie rozwiązywali zagadki muzyczne, odpowiadali na pytania i zdobywali nową, lub utrwalali już posiadaną wiedzę. Obserwując zajęcia, które prowadziłam, mogę z całą pewnością stwierdzić, iż jeśli chodzi o znajomość instrumentów i ich brzmienia, to nasi wychowankowie nie odbiegają wiedzą od swoich pełnosprawnych kolegów.

W  czasie zajęć można zauważyć jak powoli zanika nieśmiałość i niepewność w nawiązaniu kontaktów między dwiema grupami uczniów. Szczególnie pełnosprawni uczniowie czasem nie wiedzą jak się zachować, jak zainicjować kontakt, czy jak pomóc. Tu naprzeciw wychodzą im nasi wychowankowie, którzy często pierwsi inicjują kontakt. Dobra współpraca obu placówek, jak i osób je reprezentujących zaowocowała występem uczniów SP 14 dla naszych wychowanków i ich rodzin podczas Dnia Rodziny w naszym Ośrodku.

Z uwagi na dobry rezultat projektu został on przedłużony na kolejny rok szkolny 2015/2016. Oprócz wyżej opisanych działań, moi wychowankowie występują też podczas uroczystości w naszej placówce, a także podczas szerszych przedsięwzięć, włączając się w organizację Jasełek wystawianych przez wszystkie placówki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i  inne propagujące naszą działalność, jak też uczestnictwo naszych wychowanków w tworzeniu szeroko pojętej kultury muzycznej.

Najważniejszym aspektem moich działań jest fakt, iż dzięki muzyce uczniowie sami się usprawniają wydobywając dźwięki, tworząc kreacje ruchowe i muzyczne bez przymusu, ale za to wielką przyjemnością. Wszystko to prowadzi do dużej satysfakcji z wykonywanej przez mnie pracy, a rodzicom dzieci niepełnosprawnych uzmysławia, że  oni też mogą się cieszyć z osiągnięć swoich dzieci.

 

Autor: Agnieszka Wątróbska
OREW w Przemyślu

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz