Ochrona nietykalności osobistej nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego a zachowania agresywne uczniów z zaburzeniami psychicznymi i niedostosowaniem społecznym

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 6 maja 2018 roku.

Autorką artykułu jest pani Joanna Guzik-Iwińska, doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, długoletni nauczyciel, obecnie kształci studentów i nauczycieli. Poza zagadnieniami związanym z resocjalizacją, zajmuje się procesem nabywania umiejętności czytania i pisania – jest autorką Metody Strukturalnej, polecanej szczególnie dla uczniów z deficytami rozwojowymi.

 

W artykule zwracam uwagę na problem, z jakim coraz częściej spotykam się w placówkach szkolnych i opiekuńczych dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi i niedostosowaniem społecznym. Problemem tym jest brak obowiązujących procedur postępowania w sytuacjach naruszenia nietykalności osobistej nauczycieli i wychowawców. Propozycje dla podniesienia bezpieczeństwa są wynikiem przeprowadzenia analizy trudnych przypadków, doświadczenia zawodowego oraz potrzeb zgłaszanych przez rodziców, nauczycieli i opiekunów pracujących w placówkach.

Joanna Guzik-Iwińska

 

POBIERZ W FORMACIE PDF

 

Źródło: Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości Probacja, za zgodą autorki artykułu.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz