Podsumowanie Projektu Edukacyjnego Kreatywne Prace Plastyczne 2021/22

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 10 czerwca 2022 roku.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne został zrealizowany w roku szkolnym 2021/22 – II edycja. 

W drugiej edycji projekt podwoił swój zasięg i ukończyło go z sukcesem około 20.000 dzieci/uczniów/wychowanków z 730 różnych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w całej Polsce, 1 szkoła z Litwy oraz około 1200 nauczycieli/pedagogów.

Był on prowadzony w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych tj.: internaty, zespoły szkół, zespoły szkolno-przedszkolne, przedszkola i szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne – społeczne i prywatne, prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia i zakony, szkoły i przedszkola z oddziałami integracyjnymi, szkoły i przedszkola specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, zespoły szkół specjalnych i placówek oświatowych, ogniska pracy pozaszkolnej, domy kultury.

Zajęcia plastyczne związane z realizacją projektu odbywały się zarówno w ramach lekcji lub obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach lub grupach przedszkolnych i świetlicowych, jak i podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii logopedycznej, socjoterapii, w zespołach edukacyjno-terapeutycznych i rewalidacyjno-wychowawczych lub podczas pracy indywidualnej, a także w ramach zajęć pozalekcyjnych tj. kółka i warsztaty plastyczne, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia plastyczne w ognisku pracy pozaszkolnej.  

Pomysłodawczyni i organizatorka projektu – Beata Grzeszczuk-Nędza – autorka najpopularniejszego w Polsce edukacyjnego bloga plastycznego Kreatywne Prace Plastyczne dziękuje wszystkim nauczycielom i koordynatorom, którzy wraz ze swoimi uczniami i wychowankami ukończyli II edycję projektu KPP 2021/22, przyczyniając się do rozkwitu prawdziwej twórczości dziecięcej, a także tym, którzy popularyzowali go w środowisku pedagogicznym. 

Osobne podziękowania za patronaty medialne i honorowe organizatorka kieruje do dyrektorów i redaktorów naczelnych portali edukacyjnych: Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli, Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli, PERFECTUS – NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI oraz Świetlica w Szkole. 

Organizatorka już dziś zaprasza do udziału w III edycji prawdopodobnie najbarwniejszego projektu edukacyjnego na świecie! Szczegółowe informacje ukażą się na blogu www.kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com oraz na stronie Fb KPP.

Autor: Beata Grzeszczuk-Nędza

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz