Projekt edukacyjny KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2022/23

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 18 marca 2023 roku.

Trwa III edycja międzynarodowego projektu edukacyjnego KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2022/23, którego zasięg z roku na rok znacznie i systematycznie się powiększa. 

Obecnie biorą w nim już udział tysiące:

  • nauczycieli, pedagogów, wychowawców i terapeutów, z których najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, plastyki oraz szkół i ośrodków specjalnych,
  • uczestników – dzieci i młodzieży w wieku od lat 3-24,
  • publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, wychowawczych i kulturalnych tj. przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły specjalne i inne  placówki kształcenia specjalnego oraz biblioteki i domy kultury.

Pomysłodawczynią, organizatorką i koordynatorką projektu jest Beata Grzeszczuk-Nędza – autorka najpopularniejszego w Polsce edukacyjnego bloga plastycznego dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów – KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE, propagatorka nowoczesnej, twórczej, rozwojowej i zabawowej edukacji plastycznej dzieci.

Głównym celem projektu jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie twórczej ekspresji i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez różnorodne działania plastyczne.

W bieżącym roku szkolnym wielu nauczycieli uzyskało zgodę autorki na realizację projektu jako innowacji pedagogicznej.

Projekt prowadzi do zmiany stylu edukacji plastycznej w różnych placówkach oświatowych i na różnych poziomach wiekowych – z odtwórczej i szablonowej w twórczą, samodzielną, autentyczną i oryginalną.

W bieżącej edycji nauczyciele wybierają jedno z trzech zadań zawierających temat i opis techniki plastycznej. Każda z tych propozycji stanowi doskonałą zabawę o walorach rozwojowych (szczególnie w zakresie motoryki małej i wyobraźni) i arteterapeutycznych. Wszystkie zadania projektowe są uniwersalne i świetnie sprawdzają się w różnych grupach wiekowych. Zadania zawierają także sugestie ich uproszczenia lub wzbogacenia, umożliwiające uczestnikom realizację zgodną z własnymi możliwościami, skupienie się na procesie, odczuwanie radości tworzenia oraz przeżywanie sukcesu.

W tym roku szkolnym łatwo zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania projektem różnych placówek integracyjnych oraz kształcenia specjalnego, do czego niewątpliwie przyczynił się patronat Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli.

Godne uwagi jest także praktyczne stosowanie recyklingu plastycznego, a szczególnie ponowne wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów papierniczych. 

Poziom artystyczny dzieł powstałych podczas III edycji projektu jest znacznie wyższy niż w latach  poprzednich, różnorodność prac jest ogromna, a zainteresowanie i zaangażowanie uczestników i nauczycieli prowadzących motywuje autorkę do planowania kolejnej edycji projektu. Na blogu KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE można podziwiać twórcze efekty projektu w galeriach prezentujących wybrane prace z każdego miesiąca bieżącego roku szkolnego oraz archiwalnych – z lat poprzednich.

Autor: Beata Grzeszczuk-Nędza

Blog: http://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/kreatywnepraceplastyczne

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz