Propagowanie idei krwiodawstwa wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 21 maja 2019 roku.

Krwiodawstwo to oddawanie krwi przez osoby zdrowe na rzecz osób potrzebujących. Odbiorcami krwi są szpitale, kliniki dokonujące skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów. Krew pobierana jest od osób pełnoletnich, zdrowych, które deklarują swoją dobrą wolę w tym zakresie. W Polsce krew oddawana jest dobrowolnie i bezpłatnie.

Wydaje się, że z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną nie powinniśmy poruszać takich tematów, gdyż są dla nich za trudne. To nieprawda. Mają oni dużo trudności edukacyjnych, ale potrafią w wielu dziedzinach być aktywni i pomocni. Pracując z takimi dziećmi widzę, że możemy wyznaczać im inne zadania w tym obszarze. Rozmawiając o idei krwiodawstwa i celowości oddawania krwi, staramy się wpoić uczniom jak najwięcej informacji o tym, że krew ratuje życie ludzkie. W wielu sytuacjach jest ona wprost niezbędna. Bez zapasu krwi lekarze nie byliby w stanie ratować życia ludzkiego. Hasło „Krew – darem życia” jest w 100% prawdziwe. Śmiało możemy powiedzieć, że krew jest lekarstwem na wagę życia, które honorowi dawcy krwi dobrowolnie oddają innym nieznanym osobom.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną nie mogą oddawać krwi, nie są też kandydatami na krwiodawców. Mogą za to zachęcać swoich rodziców, rodzeństwo i znajomych do włączania się w akcje krwiodawstwa. Propagując idee krwiodawstwa wśród takich uczniów, uwrażliwiamy ich na potrzeby innych, wyraźnie pokazujemy, że „krew jednego człowieka ratuje życie wielu osób”. Osoby niepełnosprawne często borykają się z wieloma chorobami, same często proszą o pomoc innych. Nauczmy je, aby dostrzegały one potrzeby innych i potrafiły odwzajemnić otrzymaną pomoc.

Rozmawiając z uczniami o idei krwiodawstwa, o wielkim znaczeniu tej akcji, uczymy ich celowości niesienia pomocy oraz dostrzegania tych, którzy żyją obok nas i często potrzebują wsparcia i pomocy drugiej osoby. Pokazujemy jednocześnie, że warto pomagać, pamiętając o tym, że dobro zawsze powraca.

Od dziewiętnastu lat pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej w Kielcach, od kilku lat propaguję idee krwiodawstwa i krwiolecznictwa wśród naszych uczniów. Pierwszym krokiem w szerzeniu tej idei było spotkanie z honorowym dawcą krwi, a była nią pani Izabela Hajduk, nauczycielka naszej szkoły, która od wielu lat bezpłatnie oddaje krew w celu ratowania życia innych.

Kolejnym krokiem było nawiązanie współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. W maju 2018 roku zorganizowałam spotkanie z przedstawicielką tegoż Centrum, którego celem było przybliżenie uczniom idei krwiodawstwa oraz ukazanie wyraźnej potrzeby krwiolecznictwa. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum oraz nauczyciele, którzy z uwagą wysłuchali słów naszego gościa. Wszyscy otrzymali ciekawe broszury, a uczniowie obiecali przekazać je rodzicom, rodzeństwu i znajomym.

11 lutego każdego roku obchodzony jest Dzień Chorego. W tym właśnie dniu w 2019 roku ogłosiłam konkurs na hasło i plakat promujący honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo. W konkursie wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy przygotowali różnorodne prace wykonane bardzo ciekawymi technikami plastycznymi. Rozstrzygnięcie tego konkursu odbyło się 4 marca 2019 roku, na które przybyła przedstawicielka Centrum Krwiodawstwa, z którą współpracujemy. Podsumowała ona wyniki konkursu i rozdała uczestnikom nagrody. Najciekawsze  prace zostaną wyeksponowane w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Współpracę z tą instytucją będę kontynuować, aby rozszerzać formy propagowania idei krwiodawstwa i krwiolecznictwa wśród naszych uczniów.

Propagujmy idee krwiodawstwa wszędzie, gdzie jest to możliwe, nawet wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Bo więcej krwi to lepsze zaplecze dla szpitali, szybsze zabiegi lekarskie oraz więcej uratowanych osób. W Polsce w 2017 roku krew oddało ponad 600 tysięcy osób, co pozwoliło pomóc kilkuset tysiącom potrzebującym. Jeżeli, choć w małej części, stało się to naszym udziałem lub udziałem naszych uczniów, to możemy być z tego dumni. Bądźmy honorowymi dawcami krwi, bo ratowanie życia innych to zaszczyt.

Autor: Edyta Nosek – Czytelniczka Portalu

Nauczycielka Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Kielcach

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz