Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole – nowy kurs online

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 28 grudnia 2017 roku.

Przemoc rówieśnicza i agresja w szkole to zjawiska dość powszechne we współczesnej rzeczywistości. Odpowiadając na potrzeby i sugestie naszych Czytelników, przygotowaliśmy kurs doskonalący dla nauczycieli podejmujący tematykę przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej w szkole.

Szkolenie Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z profilaktyką oraz eliminowaniem agresji i przemocy rówieśniczej w szkole, a w szczególności do nauczycieli, wychowawców klas, wychowawców grup wychowawczych, dyrektorów, kadry kierowniczej, pedagogów, psychologów.

Podczas Kursu uczestnicy zdobędą i usystematyzują wiedzę na temat agresji i przemocy. Poznają ich przyczyny, przejawy, mechanizmy. Nauczą się prawidłowo reagować na zachowania agresywne uczniów. Dowiedzą się, w jaki sposób planować i prowadzić pracę wychowawczą ze sprawcami przemocy, jej ofiarami, świadkami. Zostaną wyposażeni w zestaw instrumentów przydatnych w pracy z tymi osobami. Zdobędą wiedzę teoretyczną oraz narzędzia do wykorzystania w procesie diagnozowania i monitorowania agresji, np. formularz kontraktu wychowawczego z uczniem, formularz dokumentowania agresji, ankieta badająca przejawy i natężenie agresji, ulotki dla ofiar agresji, świadków agresji.

Szkolenie znajduje się na naszej platformie e-learningowej, jest możliwe do realizacji w dowolnym czasie i tempie dostosowanym do indywidualnych potrzeb Kursanta. Po zapoznaniu się z materiałami kursowymi i po pomyślnym zdaniu egzaminu, uczestnik Kursu otrzymuje zaświadczenie. Zapraszamy!

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz