Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną – książka wyjątkowa

Opublikowano: 18 czerwca 2019 roku

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN SA ukazała się właśnie książka prof. Remigiusza Kijaka pt. Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną.

Z uwagi na podjętą problematykę i metodologię badań to książka unikatowa i pionierska. Jej autor – znany z poruszania trudnych tematów – w sposób obiektywny, ale i przejmujący, wrażliwy i osobisty, porusza niezmiernie ważną i delikatną kwestię, jaką jest rodzicielstwo osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Narratorami książki są osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Autor dokonał wnikliwego przeglądu dostępnej literatury oraz przeprowadził serię wywiadów narracyjno-biograficznych, by ustalić jak wygląda doświadczanie rodzicielskiej codzienności przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wypowiedzi badanych osób dotyczą wszystkich etapów kształtowania się roli rodzica – podjęcia decyzji o rodzicielstwie, przebiegu ciąży i porodu oraz opieki nad dzieckiem.

Przyjęta w pracy metodologia jakościowa umożliwia wgląd w indywidualny sposób pojmowania i przeżywania rodzicielstwa przez badanych.

Książka powstała z myślą o:

  • rodzicach dzieci niepełnosprawnych, którzy stoją przed dylematem, na ile ich niepełnosprawnie intelektualnie dziecko ma być samodzielne i w jakim zakresie może realizować role społeczne (zawodowe, partnerskie, rodzicielskie)
  • pracownikach pomocy społecznej
  • nauczycielach, pedagogach specjalnych
  • lekarzach
  • studentach kierunków społecznych, na których realizowane są zajęcia z zakresu Disability Studies.

Partnerzy wydania: 

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Inne artykuły z tej kategorii:

Dodaj komentarz