Drugie Seminarium Naukowe Studiów nad Niepełnosprawnością – relacja

Opublikowano: 29 stycznia 2020 roku

Uczestnicy seminarium Kobiecość w Niepełnosprawności przy plakacie wydarzenia

W sobotę 25 lutego 2020 r. w głównej auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się drugie Seminarium Naukowe z zakresu Studiów nad Niepełnosprawnością nt. Kobiecość w Niepełnosprawności i projekt Wdzięczność. Patronat naukowy objęli: JM Rektor UR prof. dr hab. Sylwester Czopek oraz Dyrektor Instytutu Pedagogiki dr hab. Ryszard Pęczkowski prof. UR. Patronat honorowy – Prezydent Miasta Rzeszowa dr h.c. Tadeusz Ferenc.

Organizatorzy Seminarium: Uniwersytet Warszawski, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii; Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną, a partnerem wydarzenia byli: Fundacja Potrafię Pomóc, Pedagogika Specjalna – Portal dla Nauczycieli, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS i Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR.

Wprowadzeniem do Seminarium było nawiązanie do projektu Wdzięczność, w tym przedstawienie osobistej narracji kobiety, która odsłania swoją cielesność nie tylko w formie przekazu słownego, ale również za pomocą fotografii. Autorkami projektu są: dr Alicja Długołęcka oraz Tamara Pieńko. Obrazy i słowa – to odsłony fragmentów intymnych rozważań o cielesności, emocjonalności i kobiecości. Kobiecości w niepełnosprawności. Podjętą problematykę ulokowano w koncepcji Disability Studies, a zakres teoretyczno-badawczy został przedstawiony przez dr hab. prof. UR Remigiusza Kijaka – pomysłodawcę Seminarium i moderatora rozmowy z autorkami nt. projektu. Obszar tematyczny dotyczył cielesności, ciała jako nośnika przeżyć, zmysłów, doświadczeń i intymności kobiecej.

Naukowcy i wykładowcy siedzący za stołem podczas seminarium Kobiecość w Niepełnosprawności

W kolejnej części Seminarium zaproponowano wykłady naukowców, a jako pierwszy wystąpił dr hab. Marcin Wlazło prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, który przedstawił „Kobiece Disability Studies”. W swoim wystąpieniu nawiązał do zagadnień neoliberalizmu, ekonomii niepełnosprawności oraz analizy intersekcjonalnej, czyli zjawiska krzyżowania się różnych kategorii społecznych (np. kobiecości i niepełnosprawności).

Analiza ta osadzona jest w paradygmacie krytycznym, wywodzi się z historii feminizmu, a dotyczy często zagadnień tożsamości władzy. Wątek władzy, a szczególnie opresyjności został przedstawiony przez dr hab. Dorotę Podgórską-Jachnik reprezentującą Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tytuł wystąpienia: „Niepełnosprawność – kobiecość – opresja”. Prelegentka w ciekawy sposób poruszyła wątki emancypacyjne jako działania grupowe lub indywidualne, wynikające z zaistnienia opresji wobec kobiet i innych osób z niepełnosprawnościami (np. dyskryminacja, marginalizacja, wykluczenie, przemoc, wyzysk, eksterminacja, ableizm, alienacja).

Z kolei prof. dr hab. Zenon Gajdzica z Uniwersytetu Śląskiego zainspirował słuchaczy intrygującym tematem „Dekonstrukcja inkluzji”, nawiązując przy tym do współczesnych trendów edukacyjnych i pedagogiki specjalnej. Pan Profesor odniósł się również do założonych i rzeczywistych uwarunkowań oświatowych (w tym: politycznych, prawnych, ekonomicznych i społecznych).

Prof. Remigiusz Kijak i prof. Zenon Gajdzica

„Pyszne włączanie – FemDisability Studies” – interesujący tytuł prelekcji dra. hab. prof. UR Remigiusza Kijaka, który odniósł się do zjawiska postrzegania kobiet z niepełnosprawnością oraz konsekwencji negatywnych konotacji. Podkreślał, że istotne są przede wszystkim możliwości funkcjonalne osoby, a sama niepełnosprawność jest drugorzędna. Ważna jest również uważność, jako kategoria i siła generująca dobre zmiany w życiu indywidualnym i społecznym.

Panel wykładowy zakończyła dr Alicja Długołęcka wystąpieniem pt. „Kobieta, ciało, niepełnosprawność, Wdzięczność”. Poruszane zagadnienia wypełniały wcześniej omawiane tematy Seminarium i Projektu oraz otwierały kolejne nurty badawcze dotyczące np.: etyki, granic terapeutycznych, rehabilitacyjnych, seksualności, samostanowienia i innych.

Panel dyskusyjny pt. „Zróżnicowania, niejednoznaczności, odkrycia – zaproszeni Goście w ogniu trudnych pytań” stanowił ostatnią część Seminarium. Do dyskusji i rozmów poproszono prelegentów, jak również uczestników chcących wziąć udział w tym wydarzeniu. Moderatorką tego niezwykle interesującego panelu była pani Marta Lorczyk.

Uczestnicy seminarium w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za cierpliwą i twórczą obecność oraz zapraszamy za rok. Dziękujemy również Kurierowi Rzeszowskiemu i Zarządowi Studenckiego Koła Naukowego MATRIKS za pomoc i wsparcie w upamiętnianiu przebiegu Seminarium.

Zespół Zakładu Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz