Terapia pedagogiczna – studia podyplomowe dla przyszłych terapeutów

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 28 lutego 2023 roku.

Jedną z wielu perspektyw dla absolwentów pedagogiki jest stanowisko terapeuty pedagogicznego. Rozważasz taką ścieżkę kariery? Możesz wstąpić na nią w prosty sposób, wybierając studia podyplomowe na kierunku terapia pedagogiczna. W ten sposób zdobędziesz pierwsze kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do pracy. Dodatkowo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych znacząco ułatwi poszukiwania dobrego zatrudnienia. Co warto jeszcze wiedzieć na temat kształcenia podyplomowego na terapeutę pedagogicznego?

Czym jest terapia pedagogiczna? Na czym polegają studia podyplomowe tego kierunku?

Wsparcie i opieka nad dziećmi ze stwierdzonymi zaburzeniami percepcyjno-motorycznymi, utrudniającymi edukację, to główny obszar, jakim zajmuje się terapia pedagogiczna. Studia podyplomowe z tego kierunku skupiają się na przekazaniu praktycznej wiedzy i umiejętności mającym przygotować przyszłych terapeutów do pracy. Studenci poznają metody, techniki oraz formy pracy terapeutycznej. Dowiadują się także, jak współpracować z różnymi typami uczniów/pacjentów i ich rodzicami, by uzyskać jak najlepsze efekty terapii.

Studia podyplomowe na kierunku terapia pedagogiczna – na czym polegają?

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe z pedagogiki? Przede wszystkim dlatego, że forma studiów podyplomowych ma charakter kwalifikacyjny. Po ich ukończeniu studenci otrzymują niezbędne uprawnienia pozwalające na pracę z dziećmi i prowadzenie terapii. Innymi słowy: uzyskują prawo do wykonywania zawodu oraz świadectwo potwierdzające kwalifikacje zgodny z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szczegółowe informacje na temat kierunku dostępne są m.in. na stronie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego pod adresem: https://studia-online.pl/kursy/734.

Same studia podyplomowe odbywają się w formie e-learningu. Słuchacze realizują program kierunku w dowolnym miejscu i czasie, korzystając z platformy dydaktycznej. To daje wielu osobom możliwość kształcenia nawet wtedy, gdy są aktywni zawodowo – pracują lub odbywają praktyki. Dzięki temu również osoby z mniejszych miejscowości mogą studiować bez wychodzenia z domu.

Jaki zawód czeka absolwentów studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej?

Kierunek Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna, bo taka jest jego pełna nazwa, daje tytuł nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej/pedagoga specjalnego. Mając świadectwo potwierdzające nabyte umiejętności, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie we wszystkich placówkach edukacyjnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, skupiających się na pomocy dzieciom mającym specyficzne trudności edukacyjne.

Studia podyplomowe na kierunku terapia pedagogiczna – dla kogo?

Jako że studia podyplomowe stanowią kolejny etap edukacji, uzupełnienie już wcześniej zdobytej wiedzy, kierowane są do osób mających wykształcenie pedagogiczne. Warunkiem rekrutacji jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia. Oznacza to, że na tzw. podyplomówki można zapisać się już po licencjacie.

Materiał sponsorowany
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz