VI Kongres Edukacja i Rozwój – Prawo w edukacji

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 13 sierpnia 2019 roku.

Jako patron medialny serdecznie zapraszamy Państwa na VI Kongres Edukacja i Rozwój. W tym roku temat wiodący to: Prawo w edukacji – problemy, wyzwania, interpretacje. Spotykamy się w Warszawie w dniach 9-10 października 2019 roku.

Na program Kongresu złożą się równolegle prowadzone:

 1. XXI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
 2. V Konferencja Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów
 3. V Konferencja Edukacja w Samorządach
 4. Blok warsztatowy „Dobre Praktyki w Edukacji”
 5. Stoliki eksperckie
 6. Strefa EXPO

Podczas wykładów i warsztatów kongresowych:  

 • omówione zostaną przepisy i wytyczne oraz będzie można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące:
  • ochrony danych osobowych, np. kto odpowiada za system tej ochrony w szkole, jaka jest odpowiedzialność dyrektora w tym zakresie, jak stwierdzić, czy IODO należycie wykonuje swoją funkcję, jak zabezpieczyć się przed błędami i uchybieniami;
  • statutów szkół i przedszkoli oraz zadań rady pedagogicznej, dyrektora szkoły i organu prowadzącego wynikających ze zmiany przepisów;
  • kontroli zarządczej oraz planowanych zmian w tym zakresie;
 • podjęte zostaną tematy związane z:
  • usprawnieniem procesu zarządzania w sytuacjach trudnych i kryzysowych;
  • reformą szkolnictwa zawodowego;
  • organizacją kształcenia w branżowej szkole I stopnia uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole podstawowej w wieku sześciu lat;
 • wyjaśnione zostaną zasady:
  • tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego, w tym stosowania zasad techniki prawodawczej;
  • organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole zgodnie z przepisami prawa oraz realnymi potrzebami;
 • przeanalizowane będą:
  • konsekwencje zmian w organizacji doskonalenia nauczycieli w związku ze zmianą Rozporządzenia MEN o placówkach doskonalenia nauczycieli;
  • nowy sposób powoływania doradców metodycznych;
  • wpływ wprowadzanych zmian na organizację pracy dyrektora przedszkola, szkoły i placówki;
 • omówione zostaną wyzwania, jakie niosą zjawiska patologiczne w szkole, których źródłem jest Internet i nowe technologie cyfrowe.

Po raz pierwszy:

 • poruszony zostanie problemem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
 • omówiony będzie sposób postępowania w sytuacji pojawienia się w szkole dopalaczy;
 • będzie możliwość bliższego zapoznania się z koncepcją myślenia wizualnego w edukacji.

Dwa dni Kongresu wypełnią:

 • specjalistyczne wykłady i inspirujące dyskusje na tematy prawne, zarządcze oraz związane z procesem uczenia, podczas których omówione zostaną konsekwencje wynikające ze zmian w systemie oświaty;
 • praktyczne warsztaty prezentujące dobre praktyki, analizę problemów organizacyjnych i programowych, propozycje wdrożeń nowych rozwiązań;
 • eksperckie konsultacje dotyczące kwestii prawnych, organizacyjnych, programowych, zarządczych oraz pedagogicznych i psychologicznych;
 • prezentacje najnowszej oferty adresowanej do szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.

Zobacz więcej

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz