Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – stymulacja zmysłowa. Nowy kurs doskonalący

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 3 marca 2018 roku.

Na naszej platformie e-learningowej jest już dostępny kolejny kurs doskonalący Wczesne wspomaganie rozwoju – stymulacja zmysłowa.

„Oko chce patrzeć, ucho – słyszeć, nogi – chodzić, a ręka chwytać, serce pragnie kochać i wierzyć, a umysł myśleć”

Jan Henryk Pestalozzi

Celem szkolenia jest przybliżenie:

  • idei wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD),
  • zasad działania poszczególnych zmysłów,
  • zabaw sprzyjających stymulacji zmysłowej dziecka,
  • sposobów współpracy z rodzicami.

Poprzez uczestnictwo w kursie, Państwa warsztat pracy zostanie wzbogacony o obszerny zestaw zabaw stymulujących poszczególne zmysły. Zabawy te z powodzeniem mogą wykorzystywać zarówno terapeuci, nauczyciele, jak i rodzice dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Szkolenie skierowane jest do osób, w obszarze zainteresowania których znajduje się wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, m.in. pedagogów specjalnych, terapeutów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, studentów, a także rodziców dzieci.

Podobnie jak wszystkie nasze kursy, również ten, można realizować w indywidualnym tempie i w dogodnych dla Kursanta porach.

Po ukończeniu szkolenia, Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego.

Program szkolenia
  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – co każdy terapeuta wiedzieć powinien

– Dlaczego podejmujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

– Co mówią przepisy prawne?

– Na czym polega pomoc rodzinie dziecka?

– Czym jest wieloprofilowa ocena rozwoju dziecka i wieloprofilowy program usprawniania?

– Dokumentacja wspierania dziecka objętego procedurą WWRD

  • Stymulacja zmysłowa dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju

– Co to są zmysły?

– Co to jest zmysł dotyku? Propozycje zabaw i ćwiczeń stymulujących zmysł dotyku dziecka

– Co to jest słuch oraz na czym polega słyszenie? Zabawy i ćwiczenia stymulujące zmysł słuchu

– Co to jest smak? Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących zmysł smaku

– Co to jest węch oraz jak wpływa na funkcjonowanie dziecka? Propozycje zabaw stymulujących zmysł węchu

– Co to jest wzrok? Propozycje zabaw i ćwiczeń stymulujących zmysł wzroku

– Co to jest układ proprioceptywny? Propozycje zabaw i ćwiczeń

– Układ przedsionkowy, czyli zmysł ruchu i równowagi. Propozycje zabaw i ćwiczeń

– Dlaczego układ limbiczny wpływa na emocje?

  • Praca z rodzicami dziecka objętego wczesnym wspomagania rozwoju

Jeśli chcesz się zapisać na kurs, kliknij tutaj


Autorką kursu jest Dorota Majcher – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, liderka do spraw Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z województwa świętokrzyskiego. Od 1993 roku pracuje jako nauczyciel z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, autorka i realizatorka innowacji pedagogicznych oraz publikacji przybliżających świat dzieci z niepełnosprawnością

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz