Webinarowe kursy doskonalące i szkolenia Rad Pedagogicznych w naszej akredytowanej NPDN PERFECTUS

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 27 sierpnia 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli do prowadzonej przez nas Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS.

W ofercie Placówki zajadują się:

 • kursy doskonalące prowadzone „na żywo” na platformie webinarowej
 • kursy doskonalące online, które można realizować we własnym tempie i w wybranym przez siebie czasie
 • szkolenia Rad Pedagogicznych realizowane na platformie webinarowej (teren całej Polski) oraz stacjonarnie (teren Małopolski).

Wysoką jakość prowadzonych przez nas szkoleń potwierdza uzyskanie przez Placówkę akredytacji Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Oto wybrane tytuły szkoleniowe:

 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
 • Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych
 • Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej
 • Strategie pracy nad trudnymi zachowaniami u dzieci ze spektrum autyzmu
 • Rozwijanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – od teorii do rozwiązań praktycznych
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metoda Strukturalna w nauce czytania i pisania dzieci z trudnościami rozwojowymi
 • Muzykoterapia we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka
 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii
 • Młodzieżowa depresja – możliwości i ograniczenia pracy z uczniem w szkole
 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?
 • Jak uczyć skutecznie czyli rzecz o aktywnych metodach nauczania, uczenia się
 • Rozbieżność oczekiwań pomiędzy nauczycielem a rodzicem – budowanie współpracy dorosłych na rzecz sukcesu dziecka
 • Nowoczesna lekcja w wykonaniu nauczyciela i obserwacji dyrektora
 • Trening radzenia sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela

Więcej informacji na https://perfectus.edu.pl/

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz