Włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w działania na rzecz szkoły

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 23 kwietnia 2020 roku.

W swojej pracy pedagogicznej podejmuję zadania, które służą poszerzaniu działań szkoły. Włączam się w realizację kiermaszy, imprez i konkursów, których celem jest integracja naszych uczniów. W wykonanie tych zadań włączam uczniów, którzy mają trudności edukacyjne i różnorodne ograniczenia, pragnąc wzmocnić ich aktywność. 

Pracuję w wiejskiej szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, w której są uczniowie z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznych. Są to uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu. Uczniowie ci mają różnorodne trudności edukacyjne. Obniżona sprawność intelektualna powoduje zaburzenia podstawowych funkcji poznawczych, trudności w uczeniu się, zapamiętywaniu treści nauczania, a także obniżony poziom myślenia abstrakcyjnego.

Uczniowie z autyzmem przejawiają zaburzenia w sferze społecznej. Mają trudności z nawiązywaniem kontaktów, prowadzeniem rozmowy i funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej. Mogą za to wykonywać wiele prostych czynności pod opieką nauczyciela, które służą rozwijaniu umiejętności potrzebnych w codziennym życiu. Są włączani w różnorodne działania na rzecz szkoły w celu ich uaktywnienia, aby stali się współgospodarzami naszej placówki.

Z uczniami tymi realizowałam autorski „Plan działań edukacyjno-wychowawczych rozwijających samodzielność uczniów”. Pod moim nadzorem uczniowie wykonywali wiele zadań z zakresu prac domowych, przygotowali przekąski i desery, pielęgnowali rośliny, a także przygotowali okolicznościowe dekoracje. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych wykonali stroiki, bombki i dekoracje wielkanocne, które prezentowali na kiermaszach szkolnych.

Zainteresowanie kiermaszami w każdym roku jest duże ze względu na prace naszych uczniów. Obecnie na święta kupujemy dużo dekoracji do naszych domów, a nasze kiermasze są okazją do nabycia pięknych ozdób. Przy wykonaniu tych zadań wspierają nas w każdym roku szkolnym uczniowie Samorządu Uczniowskiego, którzy pomagali osobom mniej sprawnym manualnie.

Za fundusze zgromadzone na kiermaszach oraz dzięki wsparciu pana Dyrektora i rodziców, zakupiliśmy książki do szkolnej biblioteki językowej, która powstała kilka lat temu z inicjatywy nauczyciela języka angielskiego. Były to ilustrowane książeczki dla najmłodszych uczniów, które bardzo ich zainteresowały.

Chcieliśmy w ten sposób wesprzeć działalność szkoły i zwiększyć księgozbiór tej biblioteki. Chcieliśmy również rozwinąć zainteresowanie wszystkich uczniów językiem angielskim, który obecnie stał się językiem międzynarodowym. Chcieliśmy, aby najmłodsi uczniowie próbowali czytać książki w języku angielskim, co z pewnością pomoże im w nauce języka obcego, aby mogli rozwijać i doskonalić swoje umiejętności.

Nasi uczniowie byli bardzo podekscytowani przygotowaniem kiermaszy, ale jeszcze bardziej możliwością zakupu książek do szkolnej biblioteki językowej. Oglądali te książki z zaciekawieniem i już dziś widzimy, że książki te szczególnie szanują. Sięgają po nie często i są ogromnie dumni z faktu, że mieli możliwość ich zakupu.

Włączając uczniów w opisane działania rozwijamy u nich umiejętności potrzebne do wykonania codziennych czynności, chęć niesienia pomocy i wyczulenie na potrzeby innych. Wyrabiamy u nich również systematyczność, gospodarność, oszczędność oraz poczucie współodpowiedzialności i estetyki. Uczniowie widzą wymierne korzyści swoich działań, co bardzo motywuje ich do dalszego działania. Jest to cenna inicjatywa, która przynosi korzyści wszystkim jej uczestnikom i którą należy kontynuować w następnych latach.

Autor: Iga Pedrycz – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz