Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżą – nowa publikacja książkowa

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 11 lipca 2018 roku.

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się publikacja Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżą. Rozpoznanie zgodne z DSM-5, której autorami jest dwójka profesorów psychiatrii: James Morrison i Kathryn Flegel.

Przedmiot książki stanowią dwa zasadnicze i ściśle powiązane ze sobą aspekty badania każdego pacjenta – zbieranie informacji i diagnoza. W jednym tomie znajdziemy zatem kwestie związane z technikami przeprowadzania wywiadu i diagnozą psychiatryczną dzieci i młodzieży. Autorzy kładą nacisk na metody rozmawiania z dziećmi służące uzyskaniu istotnych informacji z punktu widzenia klinicznego. Niektórzy szacują, że ok. 20% dzieci i młodzieży w Stanach Zjednoczonych cierpi na rozpoznawalne zaburzenia psychiczne, które mogą powodować cierpienie, trudności w nauce i w relacjach z otoczeniem. Dlatego niezwykle ważna jest wiedza na temat prawidłowego stawiania diagnozy.

Książka - Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżąPodręcznik podzielony jest na dwie części. Tematem przewodnim pierwszej z nich jest wywiad diagnostyczny, a dowiemy się tu m.in. jak przygotować się do badania dzieci i młodzieży oraz poznamy różne typy wywiadów z młodymi pacjentami i ich rodzicami.  Zilustrowane jest to przykładowymi wywiadami. Część druga to rozpoznania DSM-5 dotyczące dzieci i młodzieży m.in. z zaburzeniami neurorozwojowymi (w tym zaburzenia ze spektrum autyzmu), zaburzeniami ze spektrum schizofrenii, lękowymi, odżywiania, tożsamości płciowej, poznawczymi, osobowości i wieloma innymi. Dodatek stanowi przegląd narzędzi diagnostycznych oraz bibliografia w odniesieniu do poszczególnych zaburzeń psychiatrycznych oraz kwestionariusz wywiadu z rodzicami.

Książka stanowi kompendium wiedzy diagnostycznej dostosowane do obowiązującej klasyfikacji DSM-5 oraz ICD-10-CM. Skierowana jest przede wszystkim do psychologów, psychiatrów, studentów, którzy posiądą dzięki niej wiedzę i umiejętności niezbędne do badania dzieci oraz nastolatków przejawiających problemy psychiczne o różnym charakterze.

 

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Artykuł zawiera linki afiliacyjne
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz