Utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 10 – scenariusz zajęć z edukacji matematycznej dla klasy I

Temat: Zabawy matematyczne – utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 10. Cele główne: Cele szczegółowe: Uczeń: Metody: Formy: Środki dydaktyczne: 10 kartonów z liczbami od 1 do 10 oraz z… Zobacz więcej

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Zespół Szkolno-Przedszkolny Paszowice, 3.06.2024 r. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:  Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny Opiekun… Zobacz więcej

„SŁUCHAM, ROZUMIEM, DZIAŁAM” – Program rewalidacyjnych zajęć grupowych

„SŁUCHAM, ROZUMIEM, DZIAŁAM” – Program rewalidacyjnych zajęć grupowych z zakresu rozwijania kompetencji słuchowych i językowych uczniów Założenia programu: Program skierowany jest do uczniów klas III–IV szkoły podstawowej, przejawiających trudności w… Zobacz więcej