Stymulacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym – kurs online

65,00 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną na temat rozwoju mowy oraz najczęściej występujących zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym, a także wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie wspierania i stymulowania rozwoju mowy

Kategoria:

Opis

 

Adresaci

Kurs skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli i studentów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także do osób pracujących z małymi dziećmi oraz rodziców.

Cele szkolenia

 • Wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną na temat rozwoju mowy oraz najczęściej występujących zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie wspierania i stymulowania rozwoju mowy

Treści programowe

1. Rozwój mowy

 • Etapy rozwoju mowy
 • Czynniki wpływające na prawidłowy rozwój mowy
 • Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku od 3 do 6 lat

2. Zaburzenia mowy

 • Klasyfikacja zaburzeń mowy
 • Charakterystyka wad wymowy

3. Wspieranie rozwoju mowy – praktyka

 • Zabawy oddechowe
 • Zabawy fonacyjne
 • Zabawy logorytmiczne
 • Zabawy słuchowe
 • Zabawy usprawniające narządy artykulacyjne
 • Zabawy relaksacyjne
 • Ćwiczenia usprawniające funkcje motoryczno-percepcyjne
 • Bajki logopedyczne
 • Scenariusze zajęć
 • Nagrania

Organizacja szkolenia

Kurs obejmuje 8 godzin dydaktycznych realizowanych przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla Kursanta czasie. Podstawą zaliczenia jest test online sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia. Aby zaliczyć egzamin, należy odpowiedzieć prawidłowo na 70% pytań testowych. Każdy uczestnik ma do dyspozycji trzy podejścia do testu.

Po zaliczeniu egzaminu testowego, dostępne jest zaświadczenie o ukończeniu Kursu, do wydrukowania w formacie PDF.

Prowadząca

Elżbieta Wika - autorka kursuAutorką szkolenia jest mgr Irena Daniel neurologopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback. Pracuje w szkole integracyjnej z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczególnie interesuje się terapią całościowych zaburzeń rozwoju. Prowadzi terapię osób dorosłych, które na skutek wypadków, urazów, różnych chorób utraciły zdolność prawidłowego porozumiewania się.