Metoda Peto, czyli Metoda Nauczania Kierowanego

Twórcą Metody Nauczania Kierowanego był Aleksander Peto, czyli węgierski lekarz, pedagog i fizjoterapeuta. W 1947 roku Peto utworzył w Budapeszcie Instytut Osób Niesprawnych Ruchowo, gdzie tego samego roku zostały wykorzystane po raz pierwszy założenia Metody Nauczania Kierowanego. Autor zakładał, że osoby wymagające pomocy są jednostkami bardzo złożonymi, dlatego też poprzez...

Rozwijanie orientacji w schemacie ciała – scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Cele: rozwijanie orientacji w schemacie ciała, dostarczanie bodźców proprioceptywnych, poprawa świadomości własnego ciała. Metody pracy: słowne – rozmowa kierowana, instrukcja, stymulacja polisensoryczna, dziecięce masażyki, elementy relaksacji. Formy pracy: indywidualna. Środki dydaktyczne: instrumenty muzyczne, pianka do golenia, lustro, piórko, olejki i przyrządy do masażu (wałek, gąbka), nagranie dowolnej muzyki do relaksacji....

Zachowania trudne u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Szkoła, w której pracuję, skupia dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Składa się z przedszkola, szkoły podstawowej oraz ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Z biegiem lat do naszej placówki trafia coraz więcej uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także innymi rodzajami niepełnosprawności, którym towarzyszą zachowania trudne. Jakkolwiek...

Zapraszamy na Rybnickie Targi Edukacji 17-18 września 2021

Centrum Kształcenia Ustawicznego – filia Politechniki Śląskiej wraz z Biblioteką Politechniki Śląskiej – Galeria Sztuki Zakamarek zaprasza na Rybnickie Targi Edukacji, które odbędą się w dniach 17-18 września br. Jest to pierwsza tego rodzaju inicjatywa, a jej celem jest prezentacja oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku od 5 – 18 lat (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie) dostępnej w...

Diagnoza potrzeb i możliwości ucznia z niepełnosprawnością

Rozpoczynając pracę ze swoimi uczniami z nowym rokiem szkolnym, nie możemy pominąć zasadniczego elementu, jakim jest diagnoza ich aktualnych potrzeb i możliwości. Czym jest diagnoza pedagogiczna? Termin diagnoza słusznie kojarzy się z medycyną, gdzie greckie określenie diagnosis odnosi się do patologicznego stanu organizmu, rozpoznawania choroby na podstawie zmian, jakie wywołały...

KURSY ONLINE DLA NAUCZYCIELI - NPDN PERFECTUS

NASZE KATEGORIE