Innowacja pedagogiczna – Wibrujący języczek

Karta informacyjnainnowacji pedagogicznej przeprowadzonejw Szkole Podstawowej im. A. Wł. Niegolewskich w Rudnikach Temat innowacji pedagogicznej ,,Wibrujący języczek’’ Imię i nazwisko autora lub zespołu autorskiego Maciej Kwiatek Imię i nazwisko osoby/osób wdrażających innowację Maciej Kwiatek Czas trwania innowacji 01.09.2019- 25.06.2021 r. Informacje dotyczące innowacji Rodzaj innowacji pedagogicznej (właściwe podkreślić) Osoby objęte...

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

1. Imię i nazwisko: Maciej Kwiatek 2. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. A. Wł. Niegolewskich w Rudnikach 3. Stanowisko: Pedagog szkolny/Logopeda 4. Kwalifikacje: mgr pedagogiki resocjalizacyjnej z przygotowaniem pedagogicznym Logopeda Oligofrenopedagog Terapeuta pedagogiczny 5. Okres odbywania stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2019-31.05.2022) 6. Zatwierdzenie planu: Cel główny:...

Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej – szkolenie online

Zapraszamy zainteresowanych tematyką nauczycieli na szkolenie online „na żywo” na temat oceniania kształtującego 20 października w godzinach 15.30-18.30. Szkolenie poprowadzi i na Państwa pytania odpowie pani mgr Joanna Pociecha. Treści szkoleniowe: 1. Przedstawienie badań prof. Hattiego – efekty stosowania oceniania kształtującego 2. Omówienie istoty oceniania kształtującego 3. Informacja zwrotna jako ...

Różnice i podobieństwa w rozwoju mowy osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Autyzm i zespół Aspergera zgodnie z klasyfikacją ID-10 zaliczane są do całościowych zaburzeń rozwojowych. Wiele osób uważa, że zespół Aspergera stanowi łagodną postać autyzmu i ma z nim wiele cech wspólnych dotyczących komunikacji, zainteresowań oraz deficytów teorii umysłu. Jednakże istnieją również różnice pomiędzy zespołem Aspergera a autyzmem i tak np....

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anita Orzechowska 2. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu ul. Sochaczewska 3, 60-645 Poznań 3. Stanowisko: nauczyciel współorganizujący kształcenie 4. Kwalifikacje zawodowe: magister politologii z przygotowaniem pedagogicznym, pedagog specjalny 5. Imię i nazwisko opiekuna stażu: 6....

KURSY ONLINE DLA NAUCZYCIELI - AKREDYTOWANA PLACÓWKA PERFECTUS

Placówka PERFECTUS - szkolenia dla nauczycieli

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS zaprasza na webinarowe szkolenie online. Posiadamy akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jesteśmy wpisani do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Organizujemy na naszej platformie internetowej szkolenia online dla nauczycieli w formie indywidualnej, jak również szkoleniowe rady pedagogiczne.

NASZE KATEGORIE