Na wiejskim podwórku – utrwalamy znajomość zwierząt – scenariusz zajęć

Temat zajęć: Na wiejskim podwórku – utrwalamy znajomość zwierząt, mieszkających na wsi. Uczestnicy zajęć: grupa przedszkolna dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność intelektualna, zespół Angelmana) w wieku 6-8 lat. Dzieci posługujące się mową werbalną w ograniczonym zakresie, posiłkujące się komunikacją wspomagającą AAC w postaci symboli PCS Czas trwania zajęć:...

„Dotykowe wyliczanki” – liczenie powiązane ze stymulacją – konspekt zajęć

Temat: „Dotykowe wyliczanki” – liczenie powiązane ze stymulacją. Czas trwania: 45 minut Dla kogo: dla dzieci w wieku przedszkolnym, żłobkowym, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Miejsce zajęć: sala lekcyjna; miejsce na dywanie lub podłoga w sali Cele zajęć: ogólne: wyzwalanie aktywności własnej i odkrywanie nowych, własnych możliwości ruchowych, wydłużanie czasu koncentracji,...

Wiosenne zabawy – konspekt zajęć otwartych dla rodziców w przedszkolu

Konspekt zajęć otwartych dla rodziców przeprowadzonych w grupie dzieci 3-letnich Temat dnia: Wiosenne zabawy. Temat zajęć: Na wiosennej łące – rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy muzyczno-ruchowe. Prowadząca: Marzena Kulik Grupa: 3-latków Metody: słowna czynna oglądowa Formy pracy: indywidualna zbiorowa Czas: 15 minut Miejsce: sala gr. I Pszczółki Cele ogólne: usystematyzowanie...

Erupcje wulkanów – konspekt zajęć przeprowadzonych w przedszkolu

Temat dnia: Erupcje wulkanów. Temat zajęć: „Tajemnice wulkanów” – zalety i wady wybuchów wulkanów. Prowadząca: Marzena Kulik Grupa: 4-latków Metody: słowna czynna oglądowa Formy pracy: indywidualna zbiorowa Miejsce: sala gr. IV Muchomorki Cele ogólne: ćwiczenie logicznego myślenia poszerzenie słownika dzieci o pojęcia: wulkan, lawa, bomby wulkaniczne doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków...

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z afazją motoryczną

Autor: Teresa Kubik – Czytelniczka Portalu Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z afazją motoryczną was last modified: 4 maja, 2021 by Justyna Bryła

KURSY ONLINE DLA NAUCZYCIELI - AKREDYTOWANA PLACÓWKA PERFECTUS

Placówka PERFECTUS - szkolenia dla nauczycieli

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS zaprasza na webinarowe szkolenie online. Posiadamy akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jesteśmy wpisani do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Organizujemy na naszej platformie internetowej szkolenia online dla nauczycieli w formie indywidualnej, jak również szkoleniowe rady pedagogiczne.

NASZE KATEGORIE