close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconOdwiedź nasz profil na Instragram

Opis i analiza przypadku dziecka z obniżoną koordynacją wzrokowo-ruchową i sprawnością manualną

1. Identyfikacja problemu Filip (imię zmienione) zaczął uczęszczać do oddziału przedszkolnego przy szkole od września 2018 r. Wcześniej nie chodził do przedszkola. Problem jaki pojawił się w pierwszym tygodniu to to, że Filip znalazł się w szpitalu w celu diagnozy. Okazało się, że pod koniec sierpnia 2018 roku Filip po...

Ćwiczenia korekcyjne w przedszkolu – konspekt zajęć

Autor: Beata Jaskólak – Czytelniczka Portalu Temat: ćwiczenia korekcyjne w przedszkolu – wzmacnianie mięśni kończyn dolnych i stóp   Miejsce ćwiczeń: sala terapeutyczna Wiek ćwiczącego: 5 lat Czas trwania : 30 minut Aktywność ruchowa: ćwiczenia czynne, czynno-oporowe, samowspomagane Cele główne: wzmacnianie mięśni brzucha wzmacnianie mięśni kończyn dolnych oraz stóp Cele operacyjne...

IPET dla uczennicy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY Imię i nazwisko ucznia: Data urodzenia: Klasa: VIII Rok szkolny: 2018/2019 Opracowany do realizacji na okres: do ukończenia szkoły podstawowej Wychowawca: I Informacje o uczniu wynikające z dokonanego przez nauczycieli i specjalistów rozpoznania jego możliwości i potrzeb Diagnoza – określenie kategorii niepełnosprawności, współwystępujące trudności ucznia,...

Propagowanie idei krwiodawstwa wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Krwiodawstwo to oddawanie krwi przez osoby zdrowe na rzecz osób potrzebujących. Odbiorcami krwi są szpitale, kliniki dokonujące skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów. Krew pobierana jest od osób pełnoletnich, zdrowych, które deklarują swoją dobrą wolę w tym zakresie. W Polsce krew oddawana jest dobrowolnie i bezpłatnie. Wydaje się, że z...

Scenariusz zajęć z rewalidacji – usprawnianie motoryki małej i dużej

Temat: Usprawnianie motoryki małej i dużej Cele zajęć Ogólne: usprawnianie koordynacji ruchów, usprawnianie funkcjonowania analizatora kinestetyczno–ruchowego, ćwiczenie sprawności manualnej, doskonalenie płynności ruchów, wzmocnienie układu mięśniowego. Operacyjne – uczeń potrafi: podać rozwiązanie zagadki, starannie pokolorować, wyciąć i przykleić żabkę, nadać imię żabce, naśladować ruchy żaby, zastosować chwyt pęsetowy, rysować linie proste...

PEDAGOGIKA SPECJALNA - KURSY ONLINE

NASZE KATEGORIE

PERFECTUS - stacjonarne szkolenia dla nauczycieli

Prowadzimy także stacjonarne szkolenia dla nauczycieli w ramach Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS. Posiadamy akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jesteśmy wpisani do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli w Krakowie i okolicach w formie indywidualnej, jak również szkoleniowe rady pedagogiczne.