close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconOdwiedź nasz profil na Instragram

Gimnastyka Mózgu, czyli sposób na efektywną naukę

„Ruch podstawą uczenia się” Paul i Gail Dennison We współczesnej szkole, w celu osiągnięcia określonych umiejętności szkolnych, wymaga się od dziecka ogromnej pracy umysłowej przy minimalnym wykorzystaniu ruchu. Takie nastawienie u niektórych uczniów budzi frustrację i lęk o to, czy sprostają stawianym przed nimi  wymaganiom oraz, czy poradzą sobie z...

Lekcja języka polskiego z elementami języka angielskiego dla klasy IV

Temat: Nasze wakacyjne plany Cele szczegółowe Po zakończeniu lekcji uczeń potrafi: zbudować spójną wypowiedź na temat wakacyjnych planów wymienić wiele sposobów spędzania wolnego czasu związanych z danym miejscem (obrazki) tworzyć listę czynności, które często wykonujemy podczas wakacyjnych wyjazdów (używa czasownika w odpowiedniej formie) utrwala słownictwo związane z wakacjami w języku...

VI Kongres Edukacja i Rozwój – Prawo w edukacji coraz bliżej

Jako patron medialny Wydarzenia zapraszamy na ogólnopolski VI Kongres Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 9 i 10 października 2019 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Kongres jest corocznym spotkaniem branżowym integrującym środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. Wydarzenie kierowane jest do dyrektorów,...

Konspekt katechezy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Temat katechezy: 10 Przykazań Bożych Grupa: Uczniowie z autyzmem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, kl. IV-VIII Cel ogólny: Przybliżenie pojęcia 10 Przykazań Bożych Cele operacyjne – uczeń: rozpoznaje na zdjęciu/obrazku tablicę z 10 Przykazaniami Bożymi, Mojżesza, Górę Synaj dopasowuje na planszy litery do napisu Mojżesz układa wg...

Konspekt lekcji wychowania fizycznego z elementami języka angielskiego

Temat: Gry i zabawy ogólnorozwojowe. Cele lekcji Umiejętności: uczeń potrafi wykonać ćwiczenia wzmacniające poszczególne partie mięśniowe i nazwać ćwiczenia, które wykonuje, zarówno w języku polskim, jak i angielskim Wiadomości: uczeń zna i poznaje nazewnictwo nowych ćwiczeń, jak i wcześniej poznanych, zna zasady bezpieczeństwa na lekcji wychowania fizycznego Motoryka: uczeń rozwija...

PEDAGOGIKA SPECJALNA - KURSY ONLINE

NASZE KATEGORIE

PERFECTUS - stacjonarne szkolenia dla nauczycieli

Prowadzimy także stacjonarne szkolenia dla nauczycieli w ramach Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS. Posiadamy akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jesteśmy wpisani do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli w Krakowie i okolicach w formie indywidualnej, jak również szkoleniowe rady pedagogiczne.