close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconOdwiedź nasz profil na Instragram

Program zajęć rewalidacyjnych rozwijających kompetencje społeczne

Forma pracy: indywidualna Metody i techniki pracy: Elementy Treningu Umiejętności Społecznych Założenia Teorii Umysłu Wideomodelowanie Obrazkowe historyjki społeczne Elementy Dramy Elementy Arteterapii Uczenie sytuacyjne Środki  terapeutyczne: Gry edukacyjne Karty pracy Karty emocji Zdjęcia przedstawiające ludzi w różnych sytuacjach społecznych          Płyty DVD ze scenkami społecznymi Dialogi, komiksy Historyjki obrazkowe Ogólne założenia...

Scenariusz imprezy z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Temat: ,,Dzień Dziecka na sportowo – zabawnie i kolorowo”. Cel ogólny: wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego,    integracja uczniów poprzez zabawę, tworzenie atmosfery życzliwości, współpracy i współdziałania. Cele szczegółowe – dziecko:  uczestniczy w obchodach swojego święta,                         swobodnie wyraża siebie poprzez śpiew, taniec,                aktywnie uczestniczy w konkursach i zabawach ruchowych,  odczuwa...

Program własny „Krok w natury świat”

Wprowadzenie Natura jest bliska każdemu. Idea programu zrodziła się jako pomysł na wykorzystanie nieskończenie wielu zasobów naturalnych do tworzenia różnych kompozycji. Dzieci tworząc prace dostrzegają swoje mocne strony i umiejętności, a tym samym podnoszą swoją samoocenę, przezwyciężają przeszkody oraz rozwijają zdolności intelektualne. Ważnym celem współczesnej edukacji jest rozwijanie kreatywności jednostki, a także doświadczanie i...

Scenariusz zajęć z przysposobienia do pracy

1. Temat: Łapacz snów – upominek dla mamy. 2. Grupa: Uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Wszyscy uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Wszyscy posługują się mową i są sprawni manualnie. Zajęcia rękodzielnicze usprawniające manualnie. 3. Czas trwania: 4×45 min 4. Cel główny: Zapoznanie ze sposobem wykonania łapacza snów...

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

…………………………………………………………………………………………….. (pieczęć przedszkola/szkoły/innej formy wychowania przedszkolnego) Imię i nazwisko dziecka Rok szkolny 2018/2019 Forma wychowania przedszkolnego* przedszkole Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej I Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka: 1) Mocne strony dziecka: Biega swobodnie...

PEDAGOGIKA SPECJALNA - KURSY ONLINE

NASZE KATEGORIE

PERFECTUS - stacjonarne szkolenia dla nauczycieli

Prowadzimy także stacjonarne szkolenia dla nauczycieli w ramach Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS. Posiadamy akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jesteśmy wpisani do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli w Krakowie i okolicach w formie indywidualnej, jak również szkoleniowe rady pedagogiczne.