Terapia ręki – rozwijanie chwytu pisarskiego przez działania plastyczne – scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Temat: Terapia ręki – rozwijanie chwytu pisarskiego przez działania plastyczne – kolaż. Uczestnicy: uczniowie z trudnościami w opanowaniu umiejętności graficznych oraz obniżonymi umiejętnościami manualno-manipulacyjnymi, z zaburzonym napięciem mięśniowym, rysujący niechętnie i z dużym wysiłkiem, nieprawidłowo trzymający narzędzie pisarskie, z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej, przyjmujący nieprawidłową pozycję przy zajęciach stolikowych Cel główny: rozwijanie prawidłowego chwytu...

Sprawozdanie z pracy nauczyciela rewalidacji w roku szkolnym 2020/2021

Nazwisko i imię nauczyciela: Magdalena Świst-Madejek Rok szkolny: 2020/2021               Data: 12.06.2021 r. W mijającym roku szkolnym 2020/2021 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z klas: I, IV-V, VI, VII-VIII szkoły podstawowej. Tą formą pomocy w ciągu całego roku objęłam 21 uczniów. Ponadto, prowadziłam zajęcia rewalidacyjne...

Przy wigilijnym stole – scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

1. Etap edukacyjny i klasa: szkoła podstawowa – klasa VII 2. Przedmiot: funkcjonowanie osobiste i społeczne 3. Temat zajęć: Przy wigilijnym stole 4. Czas trwania zajęć: 45 minut 5. Uzasadnienie wyboru tematu Tematyka zgodna z podstawą programową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 6. Uzasadnienie zastosowania...

Na wiejskim podwórku – konspekt zajęć funkcjonowanie osobiste i społeczne

Temat lekcji: Na wiejskim podwórku – utrwalenie wiadomości o zwierzętach mieszkających na wsi Przedmiot: funkcjonowanie osobiste i społeczne Klasa: VII um Cel ogólny zajęć: utrwalenie wiadomości o zwierzętach mieszkających na wsi Cele szczegółowe zajęć – uczeń: rozpoznaje i nazywa zwierzęta mieszkające na wsi rozpoznaje potomstwo zwierząt wiejskich rozróżnia odgłosy zwierząt...

Rozwijanie umiejętności prospołecznych – konspekt zajęć psychologicznych dla ucznia z autyzmem

Konspekt indywidualnych zajęć psychologicznych dla ucznia z autyzmem (klasa III szkoła podstawowa) Temat zajęć: Umiejętności prospołeczne – „Jak być dobrym kolegą?” Czas trwania: 45 minut Cel główny: przekazywanie wartości i norm prawidłowego postępowania oraz rozwijanie umiejętności prospołecznych Cele operacyjne – uczeń: nazywa emocje adekwatnie do przedstawionej sytuacji rozpoznaje swoje uczucia...

KURSY ONLINE DLA NAUCZYCIELI

NASZE KATEGORIE