Scenariusz zajęć terapeutycznych dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym z elementami socjodramy i psychodramy

Scenariusz zajęć terapeutycznych Temat: „Miej życzliwość w swej naturze” czyli właściwa komunikacja interpersonalna.   Czas trwania: 60-90 minut. Liczba uczestników: 10. Cel ogólny: Budowanie zespołu. Cele szczegółowe: Integracja grupy i poznanie siebie; Wypracowanie wspólnych zasad współpracy w grupie; Uzyskanie informacji o skutecznej komunikacji miedzy ludźmi (komunikacji werbalnej i niewerbalnej); Lepsze...

Konferencja Autyzm w szkole – refleksje rodzica i terapeuty

Życie jest wspaniałe. Nie musi być idealne. Nie możemy być jednak sami. Radość dzielona z najbliższymi jest intensywniejsza. Smutek zostaje uleczony przez wsparcie. Niestety nie wszystkie osoby ze spektrum autyzmu i ich rodziny potrafią odnaleźć własną drogę do funkcjonowania w środowisku, które ich nie rozumie lub nie chce nawet podjąć...

Metoda Marii Montessori źródłem inspiracji w edukacji dzieci najmłodszych

„Pomóż mi to zrobić samemu” Maria Montessori   Niepowtarzalność metody M. Montessori polega na szczególnym podejściu do małego człowieka: z ogromnym szacunkiem i wrażliwością na jego wyjątkowe potrzeby. Współczesna psychologia potwierdza fakt, że dziecko potrafi nauczyć się czytać, pisać i liczyć w taki sam naturalny sposób, jak uczy się chodzić...

Kurs Rewalidacja Indywidualna już dostępny na naszej platformie

Kurs Rewalidacja Indywidualna to nasza propozycja skierowana głównie do nauczycieli i terapeutów pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także do osób zainteresowanych poruszaną problematyką. Kurs ma charakter doskonalący oraz pogłębiający kompetencje nauczycieli i specjalistów w zakresie planowania i realizacji terapii ucznia z niepełnosprawnością. Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu terapii...

Ustawa Finansowanie zadań oświatowych podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Finansowaniu zadań oświatowych, która obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty (m.in. dotyczące dotacji przedszkolnych, podręcznikowych, świadczeń pomocy materialnej) oraz zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Podpisany akt prawny zmienia regulacje związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, m.in. dotyczące czasu pracy, awansu zawodowego oraz urlopów. Zmiany w...

PEDAGOGIKA SPECJALNA - KURSY ONLINE

NASZE KATEGORIE

Facebook IconTwitter Icon