close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconOdwiedź nasz profil na Instragram

Scenariusz zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu

TEMAT: Wprowadzenie wzoru graficznego 18 a, 18 b i 18 c do wierszyka ,,Mój dziadek”. UCZESTNICY: 5 dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością (autyzm, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, słabo słyszące, słabo widzące) OSOBA PROWADZĄCA: Katarzyna Szocik–Kowalska  i dwie  osoby wspomagające CELE dydaktyczny: jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego kształcenie lateralizacji...

Program „Jestem bezpieczny” dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

PROGRAM „JESTEM  BEZPIECZNY”  I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Jest to program wspomagający rozwój dziecka ukierunkowany na bezpieczeństwo w życiu codziennym. Uczestnictwo w zajęcia opartych na tym programie, pomoże dziecku przygotowywać się do codziennego, nie zawsze bezpiecznego świata. Służy także lepszemu poznaniu siebie, a także swoich możliwości. Program zawiera tematy, które powinny być poruszone w...

Scenariusz zajęć dla sześciolatków – W krainie bajki i baśni

Data: 15.04.2019 Grupa: 6-latki Cele operacyjne – dziecko: rozwija możliwość słuchową rozwija kreatywność muzyczną kształci poczucie rytmu Metody: słowna: instrukcja słowna czynnościowa: zadań stawianych do wykonania aktywizująca: działań twórczych Forma organizacyjna: zespołowa, indywidualna Pomoce dydaktyczne: płyty CD z muzyką instrumenty muzyczne: bębenek, talerze, tamburyn Przebieg zajęć 1. Ćwiczenia słuchowe ,,Co...

Scenariusz zajęć integracyjnych – Czy pies jest zawsze przyjacielem człowieka?

Temat: Czy pies jest zawsze przyjacielem człowieka? – integracja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym z pełnosprawnymi podczas wspólnych zajęć dogoterapii. Cele – uczeń: potrafi rozwiązać zagadkę wzbogaca wiadomości na temat życia psów przez: – wypowiada się w sposób logiczny na temat psów na podstawie fotografii i własnych...

Konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – Dwa żywioły: woda i ziemia

 Temat: Dwa żywoły – woda i ziemia. Cele ogólne: rozbudzanie możliwości percepcyjnych wychowanków, stymulacja wielozmysłowa, budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Cele operacyjne: wychowanek reaguje na dostarczane bodźce, wychowanek poznaje żywioły: wodę i ziemię, wychowanek czerpie przyjemność z kontaktu z drugą osobą, wydłużanie czasu koncentracji uwagi. Metody pracy: stymulacja polisensoryczna, komunikacja...

PEDAGOGIKA SPECJALNA - KURSY ONLINE

NASZE KATEGORIE

PERFECTUS - stacjonarne szkolenia dla nauczycieli

Prowadzimy także stacjonarne szkolenia dla nauczycieli w ramach Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS. Posiadamy akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jesteśmy wpisani do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli w Krakowie i okolicach w formie indywidualnej, jak również szkoleniowe rady pedagogiczne.