Specjalne potrzeby edukacyjne słyszących dzieci Głuchych rodziców, czyli jak wspierać dzieci KODA

„Im jest lepszym człowiekiem, lepiej do pracy przygotowanym, im ma większą dla drugich życzliwość, głębszą o nich troskę i poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, tym głębszy zostawi ślad w duszach dzieci”  Maria Grzegorzewska Większość z nas nie ma zbyt częstych kontaktów z osobami niesłyszącymi, stąd też dysponuje niewielką o nich...

Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej w SOSW dla Niesłyszących

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących rok szkolny 2020/21 Wychowawcy grupy: W bieżącym roku szkolnym zaplanowane są następujące zadania: I. Prowadzenie dokumentacji Dziennik zajęć wychowawczych. Zeszyt obserwacji grupy. Dzienniczek kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz samodzielnych wyjść z internatu. Korespondencja oraz dokumentacja obowiązująca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. II. Organizacja zespołu klasowego i...

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera – Ja w środowisku społecznym

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych, II etap edukacyjny, 60 minut Temat: Ja w środowisku społecznym – współpraca i funkcjonowanie w grupie, prawidłowa komunikacja z otoczeniem. Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem Kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie Cele szczegółowe – uczeń: umie określić, czym jest współpraca...

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla uczennicy z zespołem Aspergera

Pobierz IPET Autor: Anita Orzechowska – Czytelniczka Portalu Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla uczennicy z zespołem Aspergera was last modified: 24 lutego, 2021 by Justyna Bryła

Praca z uczniem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu

Uczeń z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorder – ASD) na co dzień odczuwa wiele trudności, szczególnie w sferze społeczno-emocjonalnej. ASD ogranicza również jego aktywność i zainteresowania. Warto o tym pamiętać, planując i prowadząc pracę edukacyjną oraz terapeutyczną. Osoby autystyczne często mają deficyty teorii umysłu, czyli problemy w...

KURSY ONLINE DLA NAUCZYCIELI - AKREDYTOWANA PLACÓWKA PERFECTUS

Placówka PERFECTUS - szkolenia dla nauczycieli

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS zaprasza na webinarowe szkolenie online. Posiadamy akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jesteśmy wpisani do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Organizujemy na naszej platformie internetowej szkolenia online dla nauczycieli w formie indywidualnej, jak również szkoleniowe rady pedagogiczne.

NASZE KATEGORIE