Białe kule sensoryczne – scenariusz zajęć dla osób z głębszą lub głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Cele: rozwijanie wrażliwości wzrokowej, słuchowej i dotykowej usprawnianie rąk lub (dla podopiecznych z głębszą niepełnosprawnością) ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej wyzwalanie aktywności uczniów/uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Metody: stymulacja polisensoryczna (elementy), praktyczne działanie, elementy muzykoterapii, elementy metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej Potrzebne materiały: laptop/tablet do odtworzenia filmu ze zdjęciami zimowego krajobrazu przy utworze Zima...

Terapia ręki – zajęcia ruchowo-plastyczne – barwy ciepłe i zimne

Temat: Terapia ręki – zajęcia ruchowo-plastyczne – utrwalanie znajomości barw ciepłych i zimnych Uczestnicy: uczeń o niepełnosprawności sprzężonej, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, charakteryzuje się niskim napięciem mięśni posturalnych i niską sprawnością grafomotoryczną, przy stoliku przyjmuje nieprawidłową postawę, „zjeżdża” z krzesła, często pokłada się na stole Cel główny: poprawa postawy...

Zabawa plastyką i bajką – wspieranie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – innowacja pedagogiczna

Tytuł: Zabawa plastyką i bajką – wspieranie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim Autorzy innowacji pedagogicznej: mgr Marta Paciorekmgr Magdalena Zadęcka Uczniowie objęci innowacją: X „Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i...

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Imię i nazwisko ucznia: X Klasa: VI Rok szkolny: 2020/2021 II semestr Rozpoznanie: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim Podstawa objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną: Orzeczenie nr Obszar rozpoznania Rozpoznanie Potrzeby dziecka wynikające z diagnozy cząstkowej Mocne strony ucznia, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia. – Uczeń jest koleżeński, towarzyski, energiczny, wesoły. – Używa zwrotów...

Terapia ręki – rozwijanie chwytu pisarskiego przez działania plastyczne – scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Temat: Terapia ręki – rozwijanie chwytu pisarskiego przez działania plastyczne – kolaż. Uczestnicy: uczniowie z trudnościami w opanowaniu umiejętności graficznych oraz obniżonymi umiejętnościami manualno-manipulacyjnymi, z zaburzonym napięciem mięśniowym, rysujący niechętnie i z dużym wysiłkiem, nieprawidłowo trzymający narzędzie pisarskie, z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej, przyjmujący nieprawidłową pozycję przy zajęciach stolikowych Cel główny: rozwijanie prawidłowego chwytu...

KURSY ONLINE DLA NAUCZYCIELI

NASZE KATEGORIE