close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconOdwiedź nasz profil na Instragram

Dziadkowie dziecka z niepełnosprawnością – silne konary rodzinnego drzewa

„Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego, co robisz” Paulo Coelho Wnuki są dla dziadków zawsze najpiękniejsze i najmądrzejsze. Obdarowane są zazwyczaj ich bezwarunkową miłością i akceptacją. To w nich właśnie seniorzy widzą ciągłość swojego rodu, swoją nieśmiertelność. Współczesny styl życia młodych ludzi...

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy II z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Celem nauczania i wychowania jest przygotowanie młodego pokolenia do życia społecznego, zawodowego i kulturalnego. W klasach I – III uczniowie powinni zdobyć podstawowe wiadomości o życiu społecznym i przyrodniczym najbliższego otoczenia, opanować umiejętność czytania i pisania, wykonywać podstawowe działania arytmetyczne, poznać proste figury geometryczne, nauczyć się posługiwania prostymi narzędziami i...

Dostosowanie treści edukacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym

Opracowano w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z 14 lutego 2017. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE TREŚCI NAUCZANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI 1. BUDOWANIE WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI: – kształtowanie świadomości własnego ciała i orientacji w jego schemacie – kształtowanie orientacji w...

Podsumowanie pracy z uczennicą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Dotychczasowe efekty i osiągnięcia w pracy z uczennicą w roku szkolnym 2018/2019 semestr I Sylwia jest dziewczynką niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim. Wymaga całkowitej opieki. Nie porusza się samodzielnie, nie mówi, nie sygnalizuje podstawowych potrzeb. Dziewczynka reaguje na głosy swoich bliskich, rozpoznaje także głos nauczyciela, wykazuje chęć porozumiewania się. Podejmuje...

Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów – spacer po Malcie

Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu w roku szkolnym 2018/2019 realizowały projekt „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN III” w ramach programu Erasmus+ w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”. W zawodzie technik informatyk i technik mechatronik doskonaliliśmy swoje umiejętności zawodowe na Malcie. Praca była dla nas przyjemnością, ale „wisienką na torcie” był...

PEDAGOGIKA SPECJALNA - KURSY ONLINE

NASZE KATEGORIE

PERFECTUS - stacjonarne szkolenia dla nauczycieli

Prowadzimy także stacjonarne szkolenia dla nauczycieli w ramach Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS. Posiadamy akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jesteśmy wpisani do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli w Krakowie i okolicach w formie indywidualnej, jak również szkoleniowe rady pedagogiczne.