close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconOdwiedź nasz profil na Instragram

Scenariusz zajęć rozwijających kreatywność w szkole specjalnej – Makieta miasta

Scenariusz zajęć rozwijających kreatywność w oddziale VII-VIII szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Temat zajęć: Makieta miasta – budynki. Data: 02.03.2020 r. Czas trwania: 1 godzina lekcyjna Miejsce zajęć: sala lekcyjna Osoba prowadząca: Renata Oszust Cele główne – uczeń: potrafi tworzyć formę przestrzenną...

Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera – Radzenie sobie z przegraną

Imię i nazwisko ucznia:  Klasa: III Prowadzący zajęcia: Data: Temat zajęć: Radzenie sobie z przegraną. Cele ogólne: podniesienie poziomu funkcjonowania emocjonalnego, poprawa kompetencji społecznych, doskonalenie umiejętności porozumiewania się, rozwijanie funkcji poznawczych, rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych. Cele szczegółowe: rozwijanie umiejętności rozpoznawania uczuć własnych i innych osób, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i właściwego...

Plan pracy pedagoga specjalisty – współorganizacja kształcenia

Imię i nazwisko nauczyciela………………………………………….. Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia……………………………………………………. w oddziale………………………..w roku szkolnym………………... ZADANIA Realizacja zadań wynikających ze współorganizacji kształcenia ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Prowadzenie wspólnie z nauczycielami zajęć edukacyjnych, specjalistami i wychowawcą zintegrowanych działań, określonych w programach oraz pracy wychowawczej z uczniem....

Scenariusz grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Temat zajęć: Stymulowanie percepcji słuchowej. Data: 01.06.2017 r. Czas trwania: 1 godzina zegarowa Miejsce zajęć: sala lekcyjna Osoba prowadząca: Renata Oszust Cele główne: Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz procesów słuchowych; Zaspokajanie potrzeby ekspresji, emocji i zabawy. Cele szczegółowe – uczestnik: Poznaje proste instrumenty muzyczne i wydawane przez nie dźwięki; Doskonali umiejętność...

Napady złości w zespole Aspergera – sposoby postępowania w warunkach szkolnych

Praca z uczniami z zespołem Aspergera bywa dla nauczycieli i pedagogów dużym wyzwaniem pedagogicznym. Jednym z takich wyzwań w pracy z uczniami z ZA są napady złości i agresji, które są często z naszego punktu widzenia, niewspółmierne do sytuacji, co sprawia, że ciężko nam je przewidzieć. Zdarza się, że uczniowie ze spektrum...

PEDAGOGIKA SPECJALNA - KURSY ONLINE

NASZE KATEGORIE

PERFECTUS - stacjonarne szkolenia dla nauczycieli

Prowadzimy także stacjonarne szkolenia dla nauczycieli w ramach Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS. Posiadamy akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jesteśmy wpisani do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli w Krakowie i okolicach w formie indywidualnej, jak również szkoleniowe rady pedagogiczne.