Realizacja podstawy programowej dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ma za zadanie zapewnić im adekwatne wsparcie oraz dostosowane do ich potrzeb narzędzia edukacyjne, umożliwiając tym samym pełny rozwój ich potencjału. Jej realizacja może jednak stanowić pewne wyzwanie. Jednym z kluczowych aspektów podstawy programowej jest uwzględnienie różnorodności poziomu...

Dziesięć rzeczy o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem

Wydanie trzecie, zaktualizowane Diagnoza autyzmu sprawia niekiedy, że rodzice tracą grunt pod nogami. Zaczynają się bać o przyszłość i rozwój ich dziecka. W tej sytuacji potrzebują zrozumienia i sprawdzonych informacji. W swoim poradniku Ellen Notbohm pokazuje, w jaki sposób osoby neuroróżnorodne odbierają świat i jakiego wsparcia potrzebują. Książka prezentuje perspektywę...

Pedagogika personalistyczna – przedmiot, metoda, cel wychowania – praca dyplomowa

Collegium IntermariumEtyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności Karolina Kawecka Pedagogika personalistyczna – przedmiot, metoda, cel wychowania. Teza: Wartości personalistyczne są w jednakowym stopniu stosowane dla osóbpełnosprawnych jak i niepełnosprawnych. Praca dyplomowanapisana pod kierunkiemmgr Arkadiusz Robaczewski Wierzbno 2023 Spis treści Wstęp …………………………………………………………………………………………………….. str. 2Rozdział 1: Personalizm – idee, tradycje...

Rozwój pamięci i koncentracji uwagi poprzez muzykę u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Wiele badań, obserwacji i doświadczeń pozwala nam dostrzec ogromne możliwości muzyki w rozwoju człowieka. W naukowym magazynie „Frontiers” opublikowano wyniki badań neuronaukowców, którzy wskazują, że nauka gry na instrumencie jest dobra dla pracy mózgu. Dzieci, uczące się gry na instrumentach wykazują większe skupienie, mają lepszą pamięć, a także lepiej czytają, są bardziej kreatywne [1]. Z moich doświadczeń...

Wydarzenie „Ponadczasowa muzyka w różnych wymiarach” z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu – zapraszamy

Zapraszamy Państwa na niezwykłe wydarzenie, które ma na celu nie tylko zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu, ale także ukazanie potencjału sztuki jako narzędzia integracji społecznej.  „Ponadczasowa muzyka w różnych wymiarach” to projekt zainicjowany z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie, który organizowany jest przez Stowarzyszenie A TO MY. Wydarzenie odbędzie...

KURSY ONLINE DLA NAUCZYCIELI - NPDN PERFECTUS

NASZE KATEGORIE