close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconOdwiedź nasz profil na Instragram

Bębny afrykańskie na zajęciach terapeutycznych – scenariusz

Bębny afrykańskie – scenariusz zajęć w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „W rytmie i w kolorze”   Czas trwania: 45 minut Cele lekcji cel główny: kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów poznawczych, umiejętności współdziałania w zespole, uczenia się od siebie nawzajem z zachowaniem przyjętych norm cele szczegółowe: uczeń dąży do samoakceptacji, buduje pozytywny...

Rozpoznawanie stanów emocjonalnych – scenariusz zajęć z rewaliadcji

Temat: Spotkanie z Brzydkim Kaczątkiem – doskonalenie rozpoznawania stanów emocjonalnych.   Cele zajęć Ogólne: doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych różnicowanie stanów emocjonalnych w zależności od kontekstu sytuacyjnego doskonalenie umiejętności naśladowania Operacyjne – uczeń potrafi: rozpoznać i nazwać swój nastrój w danym fragmencie baśni rozpoznać i nazwać uczucia bohatera...

Hejt – internetowa mowa nienawiści – scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością

Temat: Hejt – internetowa mowa nienawiści.   Rodzaj zajęć: Zajęcia z wychowawcą Klasa: III gimnazjum (oddział dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) Czas trwania: 45 min. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem „hejtu” oraz uwrażliwienie na problem obrażania się w Internecie. Cele operacyjne – uczeń: wymienia nazwy różnych...

Rozwijanie umiejętności robienia zakupów – scenariusz zajęć

Temat zajęć: „Do sklepu wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy” – rozwijanie umiejętności robienia zakupów.   Klasa: V Grupa: 8 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Czas trwania: 2 x 45 min. CELE GŁÓWNE: rozwijanie umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem symboli PCS, gestów Makaton oraz etykiet wyrazowych rozwijanie umiejętności praktycznych CELE...

Scenariusz warsztatów przyrodniczo-plastycznych dla wychowanków SOSW

Temat: Pomagamy ptakom przetrwać zimę   Czas zajęć: 90 minut Uczestnicy warsztatów: zróżnicowana wiekowo grupa wychowanków SOSW – uczestników półkolonii zimowych – 30 osób podzielonych na 6 grup Cele ogólne: rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków ptaków uwrażliwianie dzieci na trudne warunki życia ptaków zimą poszerzanie doświadczeń plastycznych integracja grupy Cele szczegółowe...

PEDAGOGIKA SPECJALNA - KURSY ONLINE

NASZE KATEGORIE

PERFECTUS - stacjonarne szkolenia dla nauczycieli

Prowadzimy także stacjonarne szkolenia dla nauczycieli w ramach Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS. Posiadamy akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jesteśmy wpisani do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli w Krakowie i okolicach w formie indywidualnej, jak również szkoleniowe rady pedagogiczne.