Scenariusz zajęć integracyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością

Scenariusz zajęć integracyjnych przeprowadzonych Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Temat zajęć: Złota rybka- bajka w innym wymiarze. Opracowanie i prowadzenie zajęć: Karolina Staśkiewicz, Iwona Gorlewska Czas trwania: 1 godzina Uczestnicy: czworo dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dwoje dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (zespół Downa), dwoje dzieci z autyzmem...

Rozwijanie sprawności manualnej – scenariusz zajęć dla ucznia klasy trzeciej

Rozwijanie sprawności manualnej – scenariusz zajęć dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego Diagnoza: leworęczność z dominacją lewego oka, lewego ucha i lewej nogi, słaba sprawność manualna, wolne tempo pracy. Czas zajęć – 30 min CEL OGÓLNY: doskonalenie płynności i precyzji ruchów rąk. CELE TERAPEUTYCZNE: kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała,...

Scenariusz zajęć edukacji zdrowotnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Scenariusz zajęć edukacji zdrowotnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym   Temat: „Bawimy się kolorami” – rozwijanie zdolności motorycznych przez  zabawy i gry ruchowe Czas: 30 minut Środki dydaktyczne: kolorowe woreczki, kartoniki z podstawowymi kolorami, różnokolorowe tyczki i kapturki, ławka gimnastyczna Metody pracy:  praktycznego działania, zabawowa Cele główne...

Dzieci z padaczką – funkcjonowanie w obszarze edukacyjnym i społecznym

14 lutego obchodzimy Dzień Chorych na Padaczkę. Z tej okazji gościmy Panią Iwonę Sierant – prezesa zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę. Porozmawiamy o tym, jak funkcjonują dzieci z padaczką.   Marek Maroszek: Jaka jest populacja dzieci z padaczką w Polsce, jak często to schorzenie występuje? Iwona...

Scenariusz uroczystości ślubowania i pasowania na ucznia klasy pierwszej

Cele: – uczeń zna prawa i obowiązki ucznia i przestrzega ich; – uczeń ma poczucie dumy z przynależności do społeczności szkolnej; – aktywne uczestniczenie w uroczystości; – okazywanie szacunku symbolom narodowym; – integracja zespołu klasowego; – włączenie uczniów klasy pierwszej do społeczności uczniowskiej szkoły podstawowej; – integracja środowiska: szkolnego i...

PEDAGOGIKA SPECJALNA - KURSY ONLINE

NASZE KATEGORIE

Facebook IconTwitter Icon