Święty Mikołaj – scenariusz zajęć dla uczniów niesłyszących, z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Zajęcia edukacyjne przewidziane są dla uczniów niesłyszących/z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, na pierwszym etapie edukacyjnym. Scenariusz wykorzystuje narzędzia TIK, programy ogólnodostępne on-line, które podnoszą atrakcyjność lekcji w oczach dzieci, zwiększają motywację podopiecznych do działania i pełniejszego zaangażowania w pracę.   Cel ogólny zajęć: utrwalenie podstawowych pojęć związanych ze Świętym...

Masy sensoryczne w zimowej odsłonie – przepisy i propozycje zabaw

Myślisz o wykorzystaniu masy sensorycznej podczas zimowych zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych czy edukacyjnych? Nie musisz przeszukiwać Internetu – zebraliśmy przepisy na przykładowe masy sensoryczne i pomysły na ich wykorzystanie podczas zajęć. Masy sensoryczne – przepisy Sztuczny śnieg Potrzebne materiały: opakowanie pianki do golenia osiem opakowań sody oczyszczonej duża miska Wykonanie: wszystkie...

Czy konflikt da się rozwiązać? – scenariusz zajęć na godzinę z wychowawcą w klasie 4-5

Temat: Czy konflikt da się rozwiązać? – rozwijanie umiejętności społecznych. Cel główny: zrozumienie czym jest konflikt i poszukiwanie sposobów rozwiązywania konfliktów. Cele szczegółowe: odreagowanie emocji, nabycie przekonania o słuszności pokojowego rozwiązywania konfliktów, wytworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia, ćwiczenie umiejętności koniecznych do wzięcia odpowiedzialności za swoje zachowanie w  kontaktach z innymi...

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Moja i Twoja perspektywa, czyli o empatii

TEMAT: Moja i Twoja perspektywa czyli o empatii. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na zdiagnozowany autyzm/zespół Aspergera, II etap edukacyjny, 60 minut. Cele ogólne: kształtowanie umiejętności przyjmowania perspektywy innych ludzi rozwijanie zachowania świadczącego o empatii Cele szczegółowe – uczeń: potrafi określić czym jest empatia oraz...

Dzień Pluszowego Misia – scenariusz zajęć

Cele główne: rozwijanie kompetencji matematycznych – porównywania, klasyfikowania, orientacji w przestrzeni poszerzanie zasobu doświadczeń sensorycznych – węchowych, ruchowych, dotykowych, wzrokowych usprawnianie małej motoryki i motoryki artykulatorów Formy pracy: z całą grupą indywidualna Metody pracy: czynnościowe – zadań stawianych dziecku do wykonania, kierowania aktywnością dziecka, swobodnych doświadczeń dzieci, metoda ćwiczeń słowna...

KURSY ONLINE DLA NAUCZYCIELI - NPDN PERFECTUS

NASZE KATEGORIE