Innowacja pedagogiczna „Możesz być na medal”

W każdej szkole – i w naszej placówce również – uczniowie z wysokimi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem są nagradzani i promowani, co oczywiście jest bardzo dobrą praktyką wychowawczą, ale uważałam, że ograniczenia związane z możliwościami intelektualnymi, nie powinny stać na przeszkodzie do zauważenia dobra i wysiłków innych. Zależało...

Projekt edukacyjny „Czy zostaniesz moim kumplem?”

Projekt „Czy zostaniesz moim kumplem?” ma zasięg ogólnoszkolny i przeznaczony jest do realizacji w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Stanowi on odpowiedź na zagrożenie niezrozumienia, wykluczenia i izolacji uczniów z niepełnosprawnością. Klasy integracyjne funkcjonują w naszej placówce od wielu lat. Dla uczniów, którzy uczęszczają do jednego zespołu z kolegami i koleżankami...

„Together for a better VET!” – trwamy pomimo wszelkich przeciwności!

Niełatwo jest w ostatnim czasie realizować międzynarodowe projekty edukacyjne finansowane ze środków unijnych. Dowodem na to stwierdzenie mogą być działania podejmowane w ramach partnerskiego projektu finansowanego ze środków Erasmus+ „Together for a better VET!”. Jest to projekt nauczycielski, którego celem jest między innymi opracowanie kursu przygotowującego oraz poradnika dla opiekunów...

Zadania nauczyciela współorganizującego proces kształcenia – prezentacja

Pobierz prezentację Autor: Joanna Kadej – Czytelniczka Portalu Zadania nauczyciela współorganizującego proces kształcenia – prezentacja was last modified: 18 maja, 2022 by Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna

Scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – Świat baśni

Tygodniowy temat ośrodka: Zaczarowany świat baśni. Temat dzienny: Baśnie znamy, bo je czytamy. Miejsce zajęć: sala zajęć Czas trwania zajęć: 2 godziny Klasa: I-III Liczba dzieci: 3 dziewczynki (2 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i 1 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym) Cele główne: wdrażanie do uważnego słuchania...

KURSY ONLINE DLA NAUCZYCIELI - NPDN PERFECTUS

NASZE KATEGORIE