close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconOdwiedź nasz profil na Instragram

Mutyzm wybiórczy – opis przypadku dziecka 5-letniego

MUTYZM WYBIÓRCZY – ASPEKTY ROZWOJU MOWY U DZIECKA 5-LETNIEGO. OPIS PRZYPADKU Rozdział I Prezentacja 5-letniego dziecka z mutyzmem – metodologia badań własnych 1.1. Analiza obserwacji dziecka na tle grupy przedszkolnej Adrian uczęszcza do przedszkola od września 2014 roku. Jest chłopcem urodzonym 27 kwietnia 2009 roku i ma skończone 5 lat....

VI Kongres Edukacja i Rozwój – Prawo w edukacji

Jako patron medialny serdecznie zapraszamy Państwa na VI Kongres Edukacja i Rozwój. W tym roku temat wiodący to: Prawo w edukacji – problemy, wyzwania, interpretacje. Spotykamy się w Warszawie w dniach 9-10 października 2019 roku. Na program Kongresu złożą się równolegle prowadzone: XXI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli V Konferencja Nauczycieli, Psychologów...

Program Treningu Umiejętności Społecznych dla ucznia z zespołem Aspergera

PROGRAM TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH dla ucznia klasy I z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – z zespołem Aspergera uczęszczającego do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019 Założenia Programu Zajęcia przeznaczone dla 3 – 5 osobowej grupy uczniów klasy I, w tym dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z orzeczeniem diagnozy – zespół...

Zabawy i ćwiczenia rozwijające zmysł dotyku we wczesnym wspomaganiu

Co to jest zmysł dotyku? Dotyk jest zmysłem rozwijającym się i dojrzewającym najwcześniej, bo już około piątego, szóstego tygodnia po poczęciu. Możemy go nazwać pierwotnym. Dziecko zaczyna poznawać świat właśnie za pomocą tego zmysłu. Zmysł dotyku w chwili narodzin jest jedną z najbardziej rozwiniętych zdolności. Nie jest on jednak już...

Metoda Vojty we wczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju dziecka

Metoda profesora Vojty, podobnie jak wiele metod rehabilitacyjnych, jest najbardziej efektywna wówczas, gdy rozpocznie się ją stosować szybko, a diagnoza zostanie postawiona wcześnie. Tylko wtedy może znacznie ograniczyć lub zapobiec pogłębianiu się nieprawidłowości i pojawianiu się poważniejszych zaburzeń w rozwoju motorycznym. Bardzo ważne jest więc obserwowanie dziecka i odnotowywanie zachowań,...

PEDAGOGIKA SPECJALNA - KURSY ONLINE

NASZE KATEGORIE

PERFECTUS - stacjonarne szkolenia dla nauczycieli

Prowadzimy także stacjonarne szkolenia dla nauczycieli w ramach Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS. Posiadamy akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jesteśmy wpisani do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli w Krakowie i okolicach w formie indywidualnej, jak również szkoleniowe rady pedagogiczne.