close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconOdwiedź nasz profil na Instragram

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia z autyzmem

Imię i nazwisko: ……………………,   rok szkolny …………….. Klasa III Zagadnienia Informacje na temat ucznia/uczennicy 1. Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne W celu indywidualnego wsparcia ucznia należy: – pozwalać uczniowi na zachowanie zapewniające mu poczucie bezpieczeństwa;– zapewnić powtarzalność sytuacji, schematu działań, przy wprowadzaniu zmian najpierw przygotować ucznia, tłumacząc mu co ma nastąpić;–...

„Jedyne takie oddziały w Płocku” – przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnościami

Dnia 21 lutego przypada czwarta rocznica śmierci Anny Żaglewskiej, wieloletniego nauczyciela i wspaniałego, zaangażowanego w sprawy dzieci dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. J. Vanier w Płocku. Pani Anna zawsze była osobą cenioną przez pracowników i rodziców. Z szacunkiem, troską i rozwagą podchodziła do potrzeb dzieci, dbając...

Historia w edukacji specjalnej – poznajemy zabytki Olsztyna z Mikołajem Kopernikiem

Wszyscy zadajemy sobie pytania, jak zaciekawić swoich uczniów historią, co zrobić, aby ich zaktywizować i zmotywować do nauki. W odpowiedzi na te potrzeby napisałam program własny, w ramach którego zorganizowałam przedstawienie pt. „Spacer Pana Kopernika”. Inspiracją do stworzenia scenariusza spektaklu była kolorowanka zakupiona na olsztyńskiej starówce autorstwa Jarosława Korzeniewskiego i...

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem

Imię i nazwisko ucznia: Klasa: I Osoba prowadząca: Tygodniowa liczba godzin: 2 Czas realizacji programu: rok szkolny I etap edukacyjny Program zajęć rewalidacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w …………….. określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego nr ……………….., analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer przeprowadzonej przez nauczyciela...

Program zajęć logopedycznych dla ucznia z autyzmem

Imię i nazwisko ucznia: Klasa: I Osoba prowadząca: Tygodniowa liczba godzin: 1 Czas realizacji programu: I etap edukacyjny Program zajęć logopedycznych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ………….. określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego nr ………….. oraz badania poziomu rozwoju mowy przeprowadzonego przez logopedę. Cel główny: Rozwijanie mowy...

PEDAGOGIKA SPECJALNA - KURSY ONLINE

NASZE KATEGORIE

PERFECTUS - stacjonarne szkolenia dla nauczycieli

Prowadzimy także stacjonarne szkolenia dla nauczycieli w ramach Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS. Posiadamy akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jesteśmy wpisani do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli w Krakowie i okolicach w formie indywidualnej, jak również szkoleniowe rady pedagogiczne.