Kiedy odchodzi ktoś bliski, czyli jak rozmawiać z dziećmi o śmierci

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”. Albert Einstein Rozmowy o śmierci to zazwyczaj dotykanie bolesnych miejsc i wzbudzanie lęku przed tym, co może kiedyś nastąpić. Pozornie wydaje się więc,...

Poznanie cyfry 2 – scenariusz zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu

Temat: Poznanie cyfry 2 Uczestnicy: wychowankowie w wieku przedszkolnym ze sprzężoną niepełnosprawnością (autyzm, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym) Osoba prowadząca: Monika Wielgus – nauczyciel, oligofrenopedagog Cele: jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego kształcenie lateralizacji kształcenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni koordynowanie czynności wzrokowo-słuchowo-ruchowych rozwijanie świadomości własnego ciała i orientacji...

Dołącz do naszego zespołu szkoleniowego!

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS poszukuje trenerów do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w formie online w następujących obszarach: Dokumentacja w pracy z uczniem ze SPE (konstruowanie WOPFU, IPET) Rola/obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów ze SPE Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Praca...

Maria Grzegorzewska – Patrzeć inaczej, widzieć więcej

Dyscypliny naukowe mają to do siebie, że ikony je tworzące możemy wymienić jednym tchem – fizycy: Albert Einstein i Stephen Hawking, przyrodnicy: Karol Darwin i Grzegorz Mendel czy Luis Pasteur i Maria Skłodowska-Curie wśród chemików. W zakresie polskiej pedagogiki specjalnej trudno o wskazanie bardziej posągowej postaci niż Maria Grzegorzewska. Choć...

Metody arteterapii w pracy z uczniami ze SPE. Projekt Erasmus+ „Sky is the limit – SENART”

Materiał nadesłała: Joanna Zalewska-Coldron – Czytelniczka Portalu Metody arteterapii w pracy z uczniami ze SPE. Projekt Erasmus+ „Sky is the limit – SENART” was last modified: 13 października, 2021 by Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna

KURSY ONLINE DLA NAUCZYCIELI - NPDN PERFECTUS

NASZE KATEGORIE