Indywidualny program dogoterapii dla dziecka ze spektrum autyzmu

Dogoterapia to metoda wspomagająca proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym i nieprzystosowanym społecznie. Udział psa – terapeuty służy wzmocnieniu rehabilitacji, wszechstronnie oddziałując na psychikę, odczucia i zdrowie dziecka. Zajęcia z psami pozwalają dzieciom lepiej się rozwijać, znaleźć przyjaciela w psie i łatwiej...

Spójrzmy inaczej na ocenianie w szkole…

Autor: mgr Agata Borowska Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli Ocenianie szkolne w systemie informacyjno- motywującym daje rzetelne informacje o postępach ucznia, przebiegu nauki i prognozowaniu na przyszłość, traktowane jako proces ciągły ucznia dla niego samego, rodziców i nauczycieli. Na co warto zwrócić uwagę… Otóż,...

Kwestionariusz samooceny ucznia

Kwestionariusz samooceny ucznia przeznaczony jest do przeprowadzenia przez nauczyciela języka polskiego (jak również innych przedmiotów) na koniec okresu (półrocza)  i roku szkolnego, już po wystawieniu ocen przedmiotowych. Dostarcza danych do pełnej oceny ucznia z danego przedmiotu, jest jednocześnie swoistą informacją zwrotną dla ucznia, rodzica, co należy poprawić, a nauczycielowi  pozwala...

Scenariusz zajęć dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo

Temat: Ćwiczenia rytmiczne, oddechowe dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo Grupa wiekowa: 8-10 lat Czas trwania: 45 minut do 60 min (w zależności od indywidualnych możliwości dzieci) Cele: niwelowanie nadpobudliwości nerwowej, opanowanie niepokoju ruchowego, pobudzanie wyobraźni twórczej kształcenie poczucia rytmu rozwijanie umiejętności komunikacji między nauczycielem a uczniem rozwijanie wspólnej aktywności ruchowej, głosowej...

Muzykoterapia w pracy z dziećmi

„Muzyka uspokaja umysł, ułatwia wzlot myśli, a gdy trzeba, pobudza do walki” Agrippa von Nettesheim O leczniczym wpływie dźwięków na człowieka wiadomo już od czasów starożytnych. Muzykoterapia zdobywa obecne coraz większą rzeszę zwolenników, także wśród osób pracujących z dziećmi. To świetna forma terapii dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, czy zaburzeniami emocjonalnymi....

WYDARZENIA, KURSY, KONFERENCJE
ZOBACZ WSZYSTKIE WYDARZENIA

Nie Wydarzenia

NASZE KATEGORIE

Facebook IconTwitter Icon