close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconOdwiedź nasz profil na Instragram

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela wspomagającego

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 Zadania dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela wspomagającego opierają się na udzieleniu wsparcia uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną: autyzm wczesnodziecięcy i niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Chłopiec otrzymuje wsparcie ze strony nauczyciela wspomagającego na każdej lekcji. Zadaniem...

Internet bez hejtu, czyli warsztaty „Nie hejtuję – reaguję”

W dniu 10.12.2019 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym odbyły się warsztaty szkoleniowe dla uczniów z niepełnosprawnością lekką, dotyczące bezpieczeństwa w sieci internetowej. Nasza szkoła została zgłoszona do realizacji programu dla szkół przez Fundację im. Stefana Batorego DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ. Zajęcia realizowane były w ramach programu „Obywatele dla demokracji”...

Dziadkowie dziecka z niepełnosprawnością – silne konary rodzinnego drzewa

„Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego, co robisz” Paulo Coelho Wnuki są dla dziadków zawsze najpiękniejsze i najmądrzejsze. Obdarowane są zazwyczaj ich bezwarunkową miłością i akceptacją. To w nich właśnie seniorzy widzą ciągłość swojego rodu, swoją nieśmiertelność. Współczesny styl życia młodych ludzi...

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy II z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Celem nauczania i wychowania jest przygotowanie młodego pokolenia do życia społecznego, zawodowego i kulturalnego. W klasach I – III uczniowie powinni zdobyć podstawowe wiadomości o życiu społecznym i przyrodniczym najbliższego otoczenia, opanować umiejętność czytania i pisania, wykonywać podstawowe działania arytmetyczne, poznać proste figury geometryczne, nauczyć się posługiwania prostymi narzędziami i...

Dostosowanie treści edukacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym

Opracowano w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z 14 lutego 2017. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE TREŚCI NAUCZANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI 1. BUDOWANIE WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI: – kształtowanie świadomości własnego ciała i orientacji w jego schemacie – kształtowanie orientacji w...

PEDAGOGIKA SPECJALNA - KURSY ONLINE

NASZE KATEGORIE

PERFECTUS - stacjonarne szkolenia dla nauczycieli

Prowadzimy także stacjonarne szkolenia dla nauczycieli w ramach Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS. Posiadamy akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jesteśmy wpisani do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli w Krakowie i okolicach w formie indywidualnej, jak również szkoleniowe rady pedagogiczne.