Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce – część trzecia

Trzecia część opracowania dotyczy dostosowania wymagań edukacyjnych dla potrzeb uczniów ze specyficznymi problemami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). Materiał zawiera także wskazówki do pracy z uczniem zdolnym  – zasady, metody i formy pracy.     Autor: Dorota Harężlak Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla...

Nauczycielu, autokar na wycieczki szkolne wynajmuj z rozsądkiem!

Początek i koniec roku szkolnego to czas wzmożonej organizacji wycieczek. Integrują one uczniów, a także pozwalają realizować szereg dodatkowych procesów dydaktyczno-wychowawczych. Jednak nawet najciekawszy plan wycieczki szkolnej spali na panewce, jeśli nauczyciel zdecyduje się wynająć tani autokar, w którym bezpieczeństwo i komfort jazdy stoją pod wielkim znakiem zapytania. Wycieczki szkolne...

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce – część druga

Na czym polega dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia? Jak dostosować wymagania edukacyjne dla potrzeb uczniów słabosłyszących, słabowidzących, z zaburzeniami komunikacji językowej, z zespołem Aspergera, nadpobudliwych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, czy z chorobą przewlekłą? Odpowiedzi na te pytania zawiera niniejsze opracowanie.     Autor: Dorota Harężlak Materiał nadesłany...

Zmiany w Karcie Nauczyciela – projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Szykują się zmiany w Karcie Nauczyciela. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt skierowany został teraz do prac w parlamencie. Projekt ustawy zawiera zmiany w sposobie finansowania oświaty dotyczące: dotacji podręcznikowej, dotowania z budżetów samorządów placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych...

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia przedszkola

Program został opracowany w roku szkolnym 2016/2017 Dane osobowe dziecka Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia Nazwa przedszkola Etap edukacyjny Klasa/grupa   Data opracowania IPET Etap edukacyjny, na jaki opracowano IPET   Koordynator zespołu Podstawa opracowania IPET i objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną         Zespół powołany zarządzeniem dyrektora...

NASZE KATEGORIE

Facebook IconTwitter Icon