Aksjologiczny wymiar pracy nauczyciela – wychowawcy

„Zagadnieniami wychowania i kształcenia zajmuje się nie tylko pedagogika. Stają się one coraz częściej problemem filozofii. Filozofię i pedagogikę łączy w tym miejscu wymiar aksjologiczny, ponieważ problematyka istoty ludzkiej to problematyka wartości, a zagadnienie wychowania człowieka to problem wzrastania ku wartościom”1. Zagadnieniami filozofii wartości interesowano się już w starożytności, gdzie...

Wyniki konkursu na najciekawszą publikację zgodną z tematyką portalu Pedagogika Specjalna

  Rozstrzygnęliśmy konkurs na przesłanie najciekawszego materiału do publikacji w portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli. Gorąco dziękujemy naszym Czytelnikom za zainteresowanie i za przesłane na konkurs prace. Postanowiliśmy przyznać zwycięstwo w konkursie pani Katarzynie Krzemińskiej za artykuł „Wyjątkowe matki” opowiadający w niezwykły sposób o matkach dzieci z autyzmem...

Wyjątkowe matki

Autorka  artykułu  jest laureatką konkursu organizowanego przez portal Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli na nadesłanie najciekawszego materiału do publikacji zgodnego z tematyką portalu                                          Rodzi się dziecko. Najpiękniejsza istota na świecie....

Scenariusz zajęć grupy integracyjnej dla dzieci sześcioletnich – Bajka o siedmiu koźlątkach

  TEMAT: Bajka o siedmiu koźlątkach – jestem bezpieczny. CELE OGÓLNE: – odniesienie sytuacji z bajki do rzeczywistości, – uwrażliwienie na niebezpieczne sytuacje, – poznanie sposobów radzenia sobie w niebezpiecznej sytuacji, – udział w zabawie ruchowo – muzycznej, – rozszyfrowanie zakodowanej informacji i odczytanie hasła, – ćwiczenia grafomotoryczne. CELE OPERACYJNE:...

Studium indywidualnego przypadku – afazja motoryczna

  Człowiek w procesie ewolucji posiadł zdolność porozumiewania się za pomocą mowy artykułowanej. Mowa jest nadawana i odbierana. Za odbiór i nadawanie odpowiedzialne są takie struktury jak: mózg, układ oddechowy, fonacyjny, artykulacyjny oraz narząd słuchu. Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną. Człowiek nabywa tą umiejętność w ciągu całego swojego życia w...

OGŁOSZENIA

1 2 3 4

NASZE KATEGORIE

Facebook IconTwitter Icon