Afazja – przyczyny, objawy, terapia

Afazja jest terminem pochodzącym z języka greckiego. Oznacza niemówienie (a-nie, fazja-mówienie).  W psychologii, pedagogice, logopedii, medycynie pojęciem tym określa się trzy rodzaje zaburzeń mowy: wynikające z niewykształcenia kompetencji językowych; związane z niewystarczającym wykształceniem kompetencji językowych; spowodowane utratą prawidłowo ukształtowanych kompetencji językowych. Zaburzenia wynikające z niewykształcenia kompetencji językowych to rozwojowa afazja dziecięca....

Konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – logoterapia

 Konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawczych   NAUCZYCIEL: Joanna Pudlak CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 60 minut UCZESTNIK: xxxxxxxx KIERUNEK USPRAWNIANIA: Stymulacja słuchowa z wykorzystaniem balonów i materiałów sypkich. CELE Podczas zajęć uczeń: poddaje się działaniom nauczyciela oraz współdziała z nim, doświadcza stymulacji słuchowo – dotykowej podczas zabaw balonem i materiałami sypkimi (kaszą manną i fasolą), oswajanie...

„Młodzi Sportowcy” – program dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, który motywuje pozytywnie

Program „Młodzi Sportowcy” wprowadza dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 2-7 lat oraz ich rodziny w Świat Olimpiad Specjalnych. Jest to uniwersalny program gier i zabaw sportowych dla młodszych dzieci, który może być wykorzystywany w domu podczas rodzinnych zabaw, w przedszkolu oraz grupach rówieśniczych. Ćwiczenia zawarte w programie mają na...

Asperger. Życie w dwóch światach – książka do biblioteczki pedagoga specjalnego

„Wszyscy ludzie mają jakieś umiejętności i są warci tyle samo. Bycie innym przynosi powszechny zysk. Różnorodność jest bazą żywotności, kreatywności i innowacyjności – i jest wyzwaniem. Nie zawsze łatwo zrozumieć sytuację i ludzi, którzy są inni, ale jest to inspirujące i wzbogacające” Christine Preiβmann Książka, którą Państwu polecamy, zwraca uwagę...

Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem

Konspekt zajęć rewalidacyjnych realizowanych z uczniem klasy I z autyzmem  Temat: Usprawnianie funkcji poznawczych i motorycznych. Czas trwania: 1 godzina lekcyjna Cele ogólne Stymulowanie funkcji poznawczych w tym: spostrzegawczości, myślenia, uwagi oraz pamięci. Rozwijanie wyobraźni i możliwości motorycznych ucznia. Cele terapeutyczne Motywowanie i zachęcanie ucznia do aktywności. Aktywne słuchanie muzyki, naśladowanie...

NASZE KATEGORIE

Facebook IconTwitter Icon