Kursy online dla nauczycieli są ciekawą i wygodną formą doskonalenia zawodowego. Dzisiejsze czasy przynoszą ze sobą szybki postęp i nowe rozwiązania w wielu dziedzinach życia - także w sferze edukacji i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Otwierają się nowe możliwości kształcenia i osobistego rozwoju nauczycieli poprzez technologie informatyczne.

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Aktualnie dostępne kursy online dla nauczycieli, które można zrealizować w ramach naszej Niepublicznej Placówki Doskonalenia PERFECTUS (po kliknięciu zostaną Państwo przekierowani na stronę perfectus.edu.pl):
Nie znaleziono produktów, których szukasz.

Szkolenia realizowane przez naszą Placówkę Doskonalenia PERFECTUS (perfectus.edu.pl):

 • Zabawy muzyczno-ruchowe z rekwizytami na cztery pory roku

  Szkolenie Zabawy muzyczno-ruchowe z rekwizytami na cztery pory roku opiera się na metodzie Carla Orffa, Batii Strauss, poznaniu autorskich piosenek i zabaw z wykorzystaniem rekwizytów, instrumentów perkusyjnych oraz elementów body percussion.

  Cena: 100zł

 • Praca z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu

  Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat ADHD, która pozwoli im zrozumieć specyfikę funkcjonowania dziecka nadpobudliwego, jego trudności oraz potrzeby. Szkolenie realizowane jest przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli.

  Cena: 60zł

 • Od badań mózgu do neuroedukacji, czyli jak wspierać dziecko w nauce

  Głównym celem szkolenia jest przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu rozwoju mózgu dziecka, jak i możliwości jej wykorzystania w pracy z uczniami.

  Cena: 60zł

 • Stymulacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym – kurs online

  Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną na temat rozwoju mowy oraz najczęściej występujących zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Szkolenie realizowane jest przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli.

  Cena: 60zł

 • Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole – kurs online

  Uczestnicy kursu zdobędą i usystematyzują wiedzę na temat agresji i przemocy. Poznają ich przyczyny, przejawy, mechanizmy. Nauczą się prawidłowo reagować na zachowania agresywne uczniów. Szkolenie realizowane jest przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli.

  Cena: 60zł

"Im kto jest lepszym człowiekiem, lepiej do pracy przygotowanym, im ma większą dla drugich życzliwość,
głębszą o nich troskę i poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, tym głębszy zostawi ślad w duszach dzieci".