Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a w szczególności do dyrektorów, kadry kierowniczej, pedagogów, psychologów, wychowawców klas, wychowawców grup wychowawczych, nauczycieli.

Komunikacja dzieci z autyzmem. Teoria i praktyka

Celem kursu jest przybliżenie Państwu zagadnienia autyzmu i znalezienie odpowiedzi na pytania:
W jaki sposób funkcjonuje dziecko w środowisku szkolnym i domowym?
Jak rozwija się mowa dziecka z autyzmem?
W jaki sposób pomóc dziecku z autyzmem komunikować się z otoczeniem i nawiązywać relacje z innymi ludźmi?