Maria Montessori – jej rola w naukach o edukacji i wychowaniu

Zapraszamy do przyjrzenia się sylwetce Marii Montessori, włoskiej lekarki i pedagożki działającej w pierwszej połowie XX wieku. Jej prace i poglądy – wówczas rewolucyjne – do dzisiaj pozostają kopalnią wiedzy na temat dziecięcego sposobu przeżywania i odkrywania świata. Edukacja Marii Montessori Prekursorka nowatorskiego sposobu myślenia o kształceniu dziecka, po przyjściu...

Projekt Erasmus+ pt. „I’m Private, I Can Fight for Climate Change via Social Media”

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku uczestniczą w projekcie Erasmus+ pt. “I’m Private, I Can Fight for Climate Change via Social Media”. Projekt realizowany jest we współpracy ze szkołami w Turcji i Portugalii. Poruszamy w nim tematykę zmian klimatycznych oraz wykorzystania mediów społecznościowych, aby tym zmianom się...

Jak stworzyć szkołę języka angielskiego online

Czy jesteś zainteresowany założeniem własnej szkoły języka angielskiego online dla początkujących? Badamy rosnące zapotrzebowanie na naukę języków obcych online i zapewniamy wskazówki krok po kroku dotyczące tworzenia własnej wirtualnej szkoły, takiej jak szkoła Novakid dla przedszkolaków. Od przeprowadzania badań rynkowych i tworzenia programu nauczania po tworzenie strony internetowej i promowanie...

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2024/2025. Są nimi: 1. Edukacja prozdrowotna w szkole – kształtowanie zachowań służących zdrowiu, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej, nauka udzielania pierwszej pomocy. 2. Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za  region i ojczyznę....

Podsumowanie IV edycji Projektu KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

Alicja, lat 9, Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu, PAW W maju zakończyła się IV edycja MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE. Zasięg projektu był ogromny. W roku szkolnym 2023/24 ukończyło go ok. 21 500 uczestników w przedziale wiekowym od 3 do 24 lat. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie klas 1-3, przedszkolaki oraz...

KURSY ONLINE DLA NAUCZYCIELI - NPDN PERFECTUS

NASZE KATEGORIE