Autorski program edukacji ekologicznej „MŁODY EKOLOG – poznajemy i szanujemy PRZYRODĘ”

Wewnątrzszkolny, autorski program edukacji ekologicznej przeznaczony dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością sprzężoną oraz dla uczniów z autyzmem „MŁODY EKOLOG – POZNAJEMY I SZANUJEMY PRZYRODĘ” „Zostawcie nam czysty kawałek świata, zostawcie nam strumyka czysty bieg. Zostawcie nam lasy, ogrody w kwiatach, czyste powietrze, zimą czysty śnieg„...

Zabawa integrująca grupę – Czy moja postać jest taka sama?

Temat zabawy: Czy moja postać jest taka sama? Zajęcia integrujące grupę, w której jest uczeń z zespołem Aspergera. Cel główny: stworzenie dziecku z autyzmem możliwości nawiązania pozytywnych relacji z rówieśnikami i nauczycielem oraz uczenie się naśladowania innych Cele szczegółowe: wykształcenie umiejętności naśladowania ruchu wyzwolenie chęci do działania wykształcenie motywacji do...

Ważna jest rozmowa, czyli jak wspierać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasie – refleksje Czytelniczki

Pracując w szkole, zauważyłam, jak trudno naszym uczniom jest zapanować nad własnymi emocjami. Czasami działają tu i teraz, nie pochylają się nad rozwiązaniem problemu bez wchodzenia w konflikt z drugą osobą, co prowadzi do rodzącej się agresji. Odpowiedzią na te problemy może być organizacja zajęć rewalidacji, godziny wychowawczej, w oparciu...

Scenariusz zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu dla dzieci z niepełnosprawnością wzrokową „Wesołe koła kręcą się”

Temat: „Wesołe koła kręcą się” Grupa wiekowa: Troje dzieci 6-letnich z niepełnosprawnością wzrokową (1 chłopiec niewidzący i 2 dziewczynki słabowidzące) Czas zajęć: 5 godzin Cele ogólne: Przygotowanie do nauki czytania i pisania (nauka systemu Braille`a) Doskonalenie funkcji poznawczych na bazie zabaw dotykowo-słuchowych Stymulacja wielozmysłowa poprzez głębsze odczuwanie bodźców: dotykowych, węchowych, smakowych...

Usprawnianie kompetencji społecznych – scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Temat lekcji: Usprawnienie kompetencji społecznych. Cel główny: poprawa poziomu kompetencji społecznych, radzenia sobie w życiu codziennym. Cele szczegółowe – uczeń: rozwija umiejętności radzenia sobie w sytuacjach dnia codziennego, zna alternatywne sposoby odreagowania negatywnych emocji, rozumie i postępuje według załączonej instrukcji, potrafi wykonać proste prace manipulacyjne. Metody pracy: rozmowa kierowana, działania...

KURSY ONLINE DLA NAUCZYCIELI - NPDN PERFECTUS

NASZE KATEGORIE