Kursy online dla nauczycieli są ciekawą i wygodną formą doskonalenia zawodowego. Dzisiejsze czasy przynoszą ze sobą szybki postęp i nowe rozwiązania w wielu dziedzinach życia - także w sferze edukacji i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Otwierają się nowe możliwości kształcenia i osobistego rozwoju nauczycieli poprzez technologie informatyczne.

Na platformie e-learningowej proponujemy Państwu nowoczesne narzędzia służące podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych. Nasze szkolenia internetowe dla nauczycieli można realizować w dogodnym dla siebie czasie i według indywidualnego tempa. Przygotowują je eksperci będący wieloletnimi praktykami w swojej specjalizacji, dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i konkretnymi pomysłami do pracy.

Po ukończeniu każdego kursu, otrzymują Państwo zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.

Aktualnie dostępne kursy online dla nauczycieli, które można zrealizować na naszym portalu:

Wyświetlanie wszystkich wyników: 8

 • Zajęcia rewalidacyjne – organizacja i inspiracje do pracy

  Celem kursu jest przybliżenie specyfiki zajęć rewalidacyjnych, w tym przepisów prawa, sposobów dokumentowania pracy oraz wzbogacenie warsztatu pracy

  Cena: 60zł

 • Dziecko ze spektrum autyzmu – wspieranie rozwoju przez zabawę

  Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie praktycznej umiejętności zabawy w relacji z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

  Cena: 50zł

 • Warsztat pracy pedagoga specjalnego

  Kurs obejmuje 8 godzin dydaktycznych realizowanych przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla kursanta czasie. Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie.

  Cena: 50zł

 • Jak pracować z dzieckiem z afazją?

  Cele szkolenia: pogłębienie wiedzy na temat zaburzenia, jakim jest afazja, wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem/uczniem z afazją

  Cena: 50zł

 • Zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i młodzieży – kurs online

  Szkolenie przybliża specyfikę zaburzenia, jakim jest zespół Aspergera na różnych etapach rozwoju dziecka. Podejmuje problematykę funkcjonowania dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, zwłaszcza w obszarze psychospołecznym i edukacyjnym.

  Cena: 40zł

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka-stymulacja zmysłowa – kurs online

  Poprzez uczestnictwo w kursie, Państwa warsztat pracy zostanie wzbogacony o obszerny zestaw zabaw stymulujących poszczególne zmysły. Zabawy te z powodzeniem mogą wykorzystywać zarówno nauczyciele, terapeuci, jak i rodzice dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju.

  Cena: 40zł

 • Terapia psychopedagogiczna osób ze spektrum autyzmu

  Cele szkolenia: dostarczenie teoretycznych podstaw związanych z zagadnieniem autyzmu pomocnych w planowaniu pracy terapeutyczno-pedagogicznej oraz prezentacja wybranych metod i strategii oddziaływania na osoby z diagnozą autyzmu w celu wspierania ich rozwoju

  Cena: 40zł

 • Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych – kurs online

  Celem szkolenia jest przedstawienie zbioru oddziaływań diagnostyczno – terapeutycznych, który za pomocą odpowiednich ćwiczeń i zabaw dostosowanych do umiejętności dziecka, ma za zadanie: rozwijać sprawność ruchową kończyn górnych oraz sprawność manipulacyjną dłoni, usprawniać umiejętność i jakość chwytu, doskonalić czynności samoobsługowe, przygotować do nauki pisania.

  Cena: 50zł


Szkolenia realizowane przez naszą Placówkę Doskonalenia PERFECTUS (perfectus.edu.pl):

 • Zabawy muzyczno-ruchowe z rekwizytami na cztery pory roku

  Szkolenie Zabawy muzyczno-ruchowe z rekwizytami na cztery pory roku opiera się na metodzie Carla Orffa, Batii Strauss, poznaniu autorskich piosenek i zabaw z wykorzystaniem rekwizytów, instrumentów perkusyjnych oraz elementów body percussion.

  Cena: 100zł

 • Praca z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu

  Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat ADHD, która pozwoli im zrozumieć specyfikę funkcjonowania dziecka nadpobudliwego, jego trudności oraz potrzeby. Szkolenie realizowane jest przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli.

  Cena: 60zł

 • Od badań mózgu do neuroedukacji, czyli jak wspierać dziecko w nauce

  Głównym celem szkolenia jest przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu rozwoju mózgu dziecka, jak i możliwości jej wykorzystania w pracy z uczniami.

  Cena: 60zł

 • Stymulacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym – kurs online

  Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną na temat rozwoju mowy oraz najczęściej występujących zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Szkolenie realizowane jest przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli.

  Cena: 60zł

 • Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole – kurs online

  Uczestnicy kursu zdobędą i usystematyzują wiedzę na temat agresji i przemocy. Poznają ich przyczyny, przejawy, mechanizmy. Nauczą się prawidłowo reagować na zachowania agresywne uczniów. Szkolenie realizowane jest przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli.

  Cena: 60zł

"Im kto jest lepszym człowiekiem, lepiej do pracy przygotowanym, im ma większą dla drugich życzliwość,
głębszą o nich troskę i poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, tym głębszy zostawi ślad w duszach dzieci".