Kursy online dla nauczycieli są ciekawą i wygodną formą doskonalenia zawodowego. Dzisiejsze czasy przynoszą ze sobą szybki postęp i nowe rozwiązania w wielu dziedzinach życia - także w sferze edukacji i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Otwierają się nowe możliwości kształcenia i osobistego rozwoju nauczycieli poprzez technologie informatyczne.

Na platformie e-learningowej proponujemy Państwu nowoczesne narzędzia służące podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych. Nasze szkolenia internetowe dla nauczycieli można realizować w dogodnym dla siebie czasie i według indywidualnego tempa. Przygotowują je eksperci będący wieloletnimi praktykami w swojej specjalizacji, dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i konkretnymi pomysłami do pracy.

Po ukończeniu każdego kursu, otrzymują Państwo zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.

Aktualnie dostępne kursy online dla nauczycieli:

Wyświetlanie wszystkich 6 wyników

 • Kurs online – Komunikacja dzieci z autyzmem. Teoria i praktyka

  65,00  Dodaj do koszyka
 • Kurs online – Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa

  55,00  Dodaj do koszyka
 • Eliminowanie agresji

  Kurs Online – Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole

  55,00  Dodaj do koszyka
 • Kurs Online – Rewalidacja indywidualna

  80,00  Dodaj do koszyka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – stymulacja zmysłowa. Kurs online

  65,00  Dodaj do koszyka
 • Zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i młodzieży – kurs online

  60,00  Dodaj do koszyka

"Im kto jest lepszym człowiekiem, lepiej do pracy przygotowanym, im ma większą dla drugich życzliwość,
głębszą o nich troskę i poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, tym głębszy zostawi ślad w duszach dzieci".