Konferencje, kursy i szkolenia dla pedagogów specjalnych

DODAJ WYDARZENIE
ZOBACZ KALENDARZ
ZNAJDŹ WYDARZENIE:

Data Wydarzenie
26 kwietnia 2018 Szkolenie: Mutyzm wybiórczy - istota, diagnoza i terapia zaburzenia
Centrum Konferencyjne Adam’s, Poznań lubuskie
27 kwietnia 2018 Szkolenie: Życie z zacięciem - pomoc dziecku z jąkaniem. Jak może pomóc rodzic, nauczyciel, logopeda, psycholog?
Centrum Konferencyjne Adam’s, Poznań lubuskie
18 maja 2018 INTERWENCJA KRYZYSOWA JAKO METODA PRACY W KRYZYSACH ŻYCIOWYCH - szkolenie w SOPOCIE
08 czerwca 2018 Zaburzenia odżywania w psychoterapii – specyfika, kontekst, mechanizmy zaburzenia i leczenia - szkolenie w SOPOCIE
15 czerwca 2018 Zaburzenia osobowości z perspektywy różnych dysfunkcji psychopatologicznych – diagnoza kliniczna – interwencja psychologiczna - szkolenie w SOPOCIE
29 września 2018 Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka i jego rodziny – problemy kliniczne w pierwszych trzech latach życia dziecka - szkolenie w SOPOCIE
29 września 2018 SKALA WAIS-R W PRAKTYCE KLINICZNEJ - szkolenie w SOPOCIE
05 października 2018 Zaburzenia depresyjne w psychoterapii – specyfika, kontekst, mechanizmy zaburzenia i leczenia - szkolenie w SOPOCIE
20 października 2018 Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży w oparciu o koncepcję mentalizacji
20 października 2018 Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży w oparciu o koncepcję mentalizacji- szkolenie w SOPOCIE
26 października 2018 Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym - szkolenie w Sopocie
08 grudnia 2018 Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej w nurcie behawioralno-poznawczym z dziećmi i młodzieżą - szkolenie w SOPOCIE
14 grudnia 2018 Osobowość paranoidalna i schizoidalna w psychoterapii – specyfika, kontekst, mechanizmy zaburzenia i leczenia - szkolenie w SOPOCIE
09 lutego 2019 Terapia dzieci krzywdzonych i wykorzystanych seksualnie
19 października 2019 Rysunek w diagnozie i terapii dziecka oraz dorosłego
06 grudnia 2019 MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników

Nie Wydarzenia


Nasze zestawienie konferencji, kursów i szkoleń dla pedagogów specjalnych.
Zapraszam do uczestnictwa.

Regulamin zamieszczania ogłoszeń

Comments are closed