Konferencje, kursy i szkolenia dla pedagogów specjalnych

DODAJ WYDARZENIE
ZOBACZ KALENDARZ
ZNAJDŹ WYDARZENIE:

Data Wydarzenie
01 listopada 2017 Kurs online – Komunikacja dzieci z autyzmem. Teoria i praktyka
25 listopada 2017 Moi rodzice rozwodzą się – praca terapeutyczna z dzieckiem - szkolenie w SOPOCIE
01 grudnia 2017 MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników szkolenie w SOPOCIE
02 grudnia 2017 Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem – dziesięć kroków terapii lęku - szkolenie w SOPOCIE
09 grudnia 2017 Pomoc psychologiczna dla osób terminalnie chorych i ich rodzin – terapeuta wobec straty i żałoby jako integralnej części pracy z pacjentem - szkolenie w Sopocie
15 grudnia 2017 Blisko i daleko pełnej dorosłości – konflikty i kryzys w obszarze tożsamości, a leczenie w adolescencji - szkolenie w SOPOCIE
02 lutego 2018 Osobowość narcystyczna i borderline w psychoterapii – specyfika, kontekst, mechanizmy zaburzenia i leczenia - szkolenie w SOPOCIE
16 lutego 2018 Psychoterapia poznawczo-behawioralna – skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w różnych obszarach zaburzeń - szkolenie w SOPOCIE
24 lutego 2018 Pacjent z doświadczeniem przewlekłej traumy, zaburzeniami przywiązania i dysregulacją emocjonalną – od zmian po urazie do zmian w leczeniu – formy interwencji i modele terapii. SZKOLENIE W SOPOCIE
10 marca 2018 Opiniowanie psychologiczne w sprawach rodzinnych - szkolenie w SOPOCIE
07 kwietnia 2018 Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym – aspekty teoretyczne i praktyka - szkolenie w Sopocie
14 kwietnia 2018 Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych w diagnozie dziecka szkolenie w Sopocie
18 maja 2018 INTERWENCJA KRYZYSOWA JAKO METODA PRACY W KRYZYSACH ŻYCIOWYCH - szkolenie w SOPOCIE
08 czerwca 2018 Zaburzenia odżywania w psychoterapii – specyfika, kontekst, mechanizmy zaburzenia i leczenia - szkolenie w SOPOCIE
15 czerwca 2018 Zaburzenia osobowości z perspektywy różnych dysfunkcji psychopatologicznych – diagnoza kliniczna – interwencja psychologiczna - szkolenie w SOPOCIE
29 września 2018 Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka i jego rodziny – problemy kliniczne w pierwszych trzech latach życia dziecka - szkolenie w SOPOCIE
29 września 2018 SKALA WAIS-R W PRAKTYCE KLINICZNEJ - szkolenie w SOPOCIE
05 października 2018 Zaburzenia depresyjne w psychoterapii – specyfika, kontekst, mechanizmy zaburzenia i leczenia - szkolenie w SOPOCIE
20 października 2018 Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży w oparciu o koncepcję mentalizacji
20 października 2018 Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży w oparciu o koncepcję mentalizacji- szkolenie w SOPOCIE
26 października 2018 Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym - szkolenie w Sopocie
08 grudnia 2018 Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej w nurcie behawioralno-poznawczym z dziećmi i młodzieżą - szkolenie w SOPOCIE
14 grudnia 2018 Osobowość paranoidalna i schizoidalna w psychoterapii – specyfika, kontekst, mechanizmy zaburzenia i leczenia - szkolenie w SOPOCIE

Nie Wydarzenia


Nasze zestawienie konferencji, kursów i szkoleń dla pedagogów specjalnych.
Zapraszam do uczestnictwa.

Comments are closed