Jak pracować z dzieckiem z afazją?

50,00 

Cele szkolenia: pogłębienie wiedzy na temat zaburzenia, jakim jest afazja, wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem/uczniem z afazją

Kategoria:

Opis

Adresaci:

nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi/uczniami z afazją, a także wszystkie osoby zainteresowane tematyką

Cele szkolenia:

 • pogłębienie wiedzy na temat zaburzenia, jakim jest afazja
 • wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem/uczniem z afazją
 • przedstawienie propozycji dostosowań form i metod pracy do potrzeb i możliwości ucznia z afazją

Treści programowe:

 

Moduł I Afazja dziecięca – zagadnienia teoretyczne

 1. Typy afazji
 2. Przyczyny i objawy afazji

 Moduł II Dziecko z afazją w szkole

 1. Funkcjonowanie uczniów z afazją w szkole
 2. Przykłady dostosowań wymagań edukacyjnych
 3. Opis przypadku dziecka z afazją rozwojową
 4. Praca z dzieckiem/uczniem z afazją

Moduł III Ćwiczenia dla dzieci z afazją

 1. Przykładowe scenariusze dla dzieci z afazją w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym
 2. Przykładowe karty pracy dla dzieci w wieku szkolnym

Organizacja szkolenia

Kurs obejmuje 6 godzin dydaktycznych realizowanych przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla kursanta czasie. Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie. Podstawą zaliczenia jest test online sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia. Aby zaliczyć egzamin, należy odpowiedzieć prawidłowo na 70% pytań testowych. Każdy uczestnik ma do dyspozycji trzy podejścia do testu.

Po zaliczeniu egzaminu testowego, dostępne jest zaświadczenie o ukończeniu Kursu, do wydrukowania w formacie PDF. Istnieje również możliwość wysyłki zaświadczenia pocztą za dodatkową opłatą.

 

Autorką szkolenia jest mgr Irena Daniel – neurologopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback, autorka bajek logopedycznych.

Pracuje w szkole integracyjnej z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi terapię osób dorosłych, które na skutek wypadków, urazów, różnych chorób utraciły zdolność prawidłowego porozumiewania się.