Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka-stymulacja zmysłowa – kurs online

40,00 

Poprzez uczestnictwo w kursie, Państwa warsztat pracy zostanie wzbogacony o obszerny zestaw zabaw stymulujących poszczególne zmysły. Zabawy te z powodzeniem mogą wykorzystywać zarówno nauczyciele, terapeuci, jak i rodzice dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Kategoria:

Opis

Adresaci

Kurs skierowany jest do osób, w obszarze zainteresowania których znajduje się wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, m.in. pedagogów specjalnych, terapeutów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, studentów, a także rodziców dzieci.

Cel – przybliżenie:

 • idei wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)
 • zasad działania poszczególnych zmysłów
 • zabaw sprzyjających stymulacji zmysłowej dziecka
 • sposobów współpracy z rodzicami.

Poprzez uczestnictwo w kursie Państwa warsztat pracy zostanie wzbogacony o obszerny zestaw zabaw stymulujących poszczególne zmysły. Zabawy te z powodzeniem mogą wykorzystywać zarówno nauczyciele, terapeuci, jak i rodzice dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Organizacja szkolenia

Materiały kursowe mają formę plików tekstowo-graficznych. Kurs ma charakter doskonalący i wzbogacający warsztat pracy. Obejmuje 8 godzin realizowanych przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla Kursanta czasie. Podstawą zaliczenia jest test online sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia. Aby zaliczyć egzamin, należy odpowiedzieć prawidłowo na 70% pytań testowych. Każdy uczestnik ma do dyspozycji trzy podejścia do egzaminu.

Po zaliczeniu egzaminu testowego, dostępne jest zaświadczenie o ukończeniu Kursu, do wydrukowania w formacie PDF. Istnieje również możliwość wysyłki zaświadczenia pocztą za dodatkową opłatą.

Program szkolenia:

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – co każdy terapeuta wiedzieć powinien

 • Dlaczego podejmujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?
 • Co mówią przepisy prawne?
 • Na czym polega pomoc rodzinie dziecka?
 • Czym jest wieloprofilowa ocena rozwoju dziecka i wieloprofilowy program usprawniania?
 • Dokumentacja wspierania dziecka objętego procedurą WWRD

Stymulacja zmysłowa dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju

 • Co to są zmysły?
 • Co to jest zmysł dotyku? Propozycje zabaw i ćwiczeń stymulujących zmysł dotyku dziecka
 • Co to jest słuch oraz na czym polega słyszenie? Zabawy i ćwiczenia stymulujące zmysł słuchu
 • Co to jest smak? Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących zmysł smaku
 • Co to jest węch oraz jak wpływa na funkcjonowanie dziecka? Propozycje zabaw stymulujących zmysł węchu
 • Co to jest wzrok? Propozycje zabaw i ćwiczeń stymulujących zmysł wzroku
 • Co to jest układ proprioceptywny? Propozycje zabaw i ćwiczeń
 • Układ przedsionkowy, czyli zmysł ruchu i równowagi. Propozycje zabaw i ćwiczeń
 • Dlaczego układ limbiczny wpływa na emocje?

Praca z rodzicami dziecka objętego wczesnym wspomagania rozwoju

Autorką szkolenia Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – stymulacja zmysłowa jest mgr Dorota Majcher – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, liderka do spraw Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z województwa świętokrzyskiego. Od 1993 roku pracuje jako nauczyciel z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, autorka i realizatorka innowacji pedagogicznych oraz publikacji przybliżających świat dzieci z niepełnosprawnością.