Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka-stymulacja zmysłowa – kurs online

70,00 

Poprzez uczestnictwo w kursie, Państwa warsztat pracy zostanie wzbogacony o obszerny zestaw zabaw stymulujących poszczególne zmysły. Zabawy te z powodzeniem mogą wykorzystywać zarówno nauczyciele, terapeuci, jak i rodzice dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Kategoria:

Opis

Opis kursu

Celem szkolenia jest przybliżenie:

  • idei wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD),
  • zasad działania poszczególnych zmysłów,
  • zabaw sprzyjających stymulacji zmysłowej dziecka,
  • sposobów współpracy z rodzicami.

Poprzez uczestnictwo w kursie, Państwa warsztat pracy zostanie wzbogacony o obszerny zestaw zabaw stymulujących poszczególne zmysły. Zabawy te z powodzeniem mogą wykorzystywać zarówno nauczyciele, terapeuci, jak i rodzice dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Kurs skierowany jest do osób, w obszarze zainteresowania których znajduje się wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, m.in. pedagogów specjalnych, terapeutów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, studentów, a także rodziców dzieci.

Organizacja szkolenia

Kurs obejmuje 10 godzin realizowanych przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla Kursanta czasie. Podstawą zaliczenia jest test online sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia. Aby zaliczyć egzamin, należy odpowiedzieć prawidłowo na 70% pytań testowych. Każdy uczestnik ma do dyspozycji trzy podejścia do egzaminu.

Po zaliczeniu egzaminu testowego, dostępne jest zaświadczenie o ukończeniu Kursu, do wydrukowania w formacie PDF.

UWAGA: Materiały dydaktyczne, egzamin oraz możliwość pobrania zaświadczenia będą dostępne dla Kursanta przez 2 miesiące od dnia uiszczenia opłaty.

Program szkolenia

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – co każdy terapeuta wiedzieć powinien

– Dlaczego podejmujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

– Co mówią przepisy prawne?

– Na czym polega pomoc rodzinie dziecka?

– Czym jest wieloprofilowa ocena rozwoju dziecka i wieloprofilowy program usprawniania?

– Dokumentacja wspierania dziecka objętego procedurą WWRD

Stymulacja zmysłowa dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju

– Co to są zmysły?

– Co to jest zmysł dotyku? Propozycje zabaw i ćwiczeń stymulujących zmysł dotyku dziecka

– Co to jest słuch oraz na czym polega słyszenie? Zabawy i ćwiczenia stymulujące zmysł słuchu

– Co to jest smak? Propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących zmysł smaku

– Co to jest węch oraz jak wpływa na funkcjonowanie dziecka? Propozycje zabaw stymulujących zmysł węchu

– Co to jest wzrok? Propozycje zabaw i ćwiczeń stymulujących zmysł wzroku

– Co to jest układ proprioceptywny? Propozycje zabaw i ćwiczeń

– Układ przedsionkowy, czyli zmysł ruchu i równowagi. Propozycje zabaw i ćwiczeń

– Dlaczego układ limbiczny wpływa na emocje?

Praca z rodzicami dziecka objętego wczesnym wspomagania rozwoju

Autorem szkolenia Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – stymulacja zmysłowa jest Dorota Majcher – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, liderka do spraw Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z województwa świętokrzyskiego. Od 1993 roku pracuje jako nauczyciel z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, autorka i realizatorka innowacji pedagogicznych oraz publikacji przybliżających świat dzieci z niepełnosprawnością.