Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych – kurs online

65,00 

Celem szkolenia jest przedstawienie zbioru oddziaływań diagnostyczno – terapeutycznych, który za pomocą odpowiednich ćwiczeń i zabaw dostosowanych do umiejętności dziecka, ma za zadanie: rozwijać sprawność ruchową kończyn górnych oraz sprawność manipulacyjną dłoni, usprawniać umiejętność i jakość chwytu, koordynację obustronną dłoni, doskonalić czynności samoobsługowe, przygotować do nauki pisania.

Opis

Adresaci 

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli przedszkoli, nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczycieli wspierających, terapeutów pedagogicznych, rodziców dzieci z problemami w zakresie małej i dużej motoryki.

Cele 

Celem szkolenia jest przedstawienie Programu Terapii Ręki, jako zbioru określonych oddziaływań diagnostyczno – terapeutycznych, który za pomocą odpowiednich ćwiczeń i zabaw dostosowanych do umiejętności dziecka,
ma za zadanie:

  • rozwijać sprawność ruchową kończyn górnych oraz sprawność manipulacyjną dłoni,
  • usprawniać umiejętność i jakość chwytu, koordynację obustronną dłoni,
  • oraz, a może przede wszystkim, doskonalić czynności samoobsługowe.

W dalszych etapach pracy obejmuje on również przygotowanie do nauki pisania.

Treści programowe

Moduł I:

  • Cele terapii ręki
  • Wpływ zintegrowanych układów zmysłowych na planowanie motoryczne
  • Wpływ napięcia mięśniowego na rozwój motoryczny dziecka
  • Etapy rozwoju motorycznego dziecka
  • Ręka, jako narzędzie manipulacji
  • Rozwój ekspresji plastycznej dziecka
  • Somatognozja, czyli schemat ciała
  • Koordynacja bilateralna, czyli współpraca obu stron ciała
  • Lateralizacja
  • Wprowadzenie do pisania
  • Zabawy paluszkowe, jako wstępny etap nauki pisania
  • Cięcie nożyczkami, jako przykład manipulacji oburącz
  • Elementy terapii ręki prowadzone podczas zajęć grupowych
  • Terapia ręki dziecka z autyzmem
  • Czynniki zaburzające pracę ręki
  • Diagnoza sprawności motorycznych
  • Relaksacyjny masaż dłoni
  • Literatura wspierająca w terapii ręki

Moduł II:

  • Ćwiczenia z zakresu motoryki małej
  • Ćwiczenia z zakresu motoryki dużej
  • Ćwiczenia praksji ręki
  • Wybrane rodzaje zabaw towarzyszące terapii ręki małych dzieci
  • Przykładowe scenariusze zajęć usprawniających rękę
  • Przykłady materiałów i zabawek pomocnych w terapii ręki
  • Propozycje nakładek korygujących
  • Przykłady zabaw paluszkowych

Organizacja szkolenia

Kurs Terapia ręki obejmuje 8 godzin dydaktycznych realizowanych przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla Kursanta czasie. Podstawą zaliczenia jest test online sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia. Aby zaliczyć egzamin, należy odpowiedzieć prawidłowo na 70% pytań testowych. Każdy uczestnik ma do dyspozycji trzy podejścia do testu. Kurs ma charakter doskonalący.

Po zaliczeniu egzaminu testowego, dostępne jest zaświadczenie o ukończeniu Kursu, do wydrukowania w formacie PDF.

 

Dorota Maccher - autorka kursuKurs Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych opracowała Dorota Majcher – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, liderka do spraw Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z województwa świętokrzyskiego. Od 1993 roku pracuje jako nauczyciel z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, autorka i realizatorka innowacji pedagogicznych oraz publikacji przybliżających świat dzieci z niepełnosprawnością.