Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych – kurs online

50,00 

Celem szkolenia jest przedstawienie zbioru oddziaływań diagnostyczno – terapeutycznych, który za pomocą odpowiednich ćwiczeń i zabaw dostosowanych do umiejętności dziecka, ma za zadanie: rozwijać sprawność ruchową kończyn górnych oraz sprawność manipulacyjną dłoni, usprawniać umiejętność i jakość chwytu, doskonalić czynności samoobsługowe, przygotować do nauki pisania.

Opis

Adresaci 

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli przedszkoli, nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczycieli wspierających, terapeutów pedagogicznych, rodziców dzieci z problemami w zakresie małej i dużej motoryki.

Cele 

Celem szkolenia jest przedstawienie Programu Terapii Ręki, jako zbioru określonych oddziaływań diagnostyczno – terapeutycznych, który za pomocą odpowiednich ćwiczeń i zabaw dostosowanych do umiejętności dziecka, ma za zadanie:

 • rozwijać sprawność ruchową kończyn górnych oraz sprawność manipulacyjną dłoni,
 • usprawniać umiejętność i jakość chwytu, koordynację obustronną dłoni,
 • oraz, a może przede wszystkim, doskonalić czynności samoobsługowe.

W dalszych etapach pracy obejmuje on również przygotowanie do nauki pisania.

Treści programowe

Moduł I:

 • Cele terapii ręki
 • Wpływ zintegrowanych układów zmysłowych na planowanie motoryczne
 • Wpływ napięcia mięśniowego na rozwój motoryczny dziecka
 • Etapy rozwoju motorycznego dziecka
 • Ręka jako narzędzie manipulacji
 • Rozwój ekspresji plastycznej dziecka
 • Somatognozja, czyli schemat ciała
 • Koordynacja bilateralna, czyli współpraca obu stron ciała
 • Lateralizacja
 • Wprowadzenie do pisania
 • Zabawy paluszkowe jako wstępny etap nauki pisania
 • Cięcie nożyczkami jako przykład manipulacji oburącz
 • Elementy terapii ręki prowadzone podczas zajęć grupowych
 • Terapia ręki dziecka z autyzmem
 • Czynniki zaburzające pracę ręki
 • Diagnoza sprawności motorycznych
 • Relaksacyjny masaż dłoni
 • Literatura wspierająca w terapii ręki

Moduł II:

 • Ćwiczenia z zakresu motoryki małej
 • Ćwiczenia z zakresu motoryki dużej
 • Ćwiczenia praksji ręki
 • Wybrane rodzaje zabaw towarzyszące terapii ręki małych dzieci
 • Przykładowe scenariusze zajęć usprawniających rękę
 • Przykłady materiałów i zabawek pomocnych w terapii ręki
 • Propozycje nakładek korygujących
 • Przykłady zabaw paluszkowych

Organizacja szkolenia

Materiały kursowe mają formę plików tekstowo-graficznych. Kurs obejmuje 8 godzin dydaktycznych realizowanych przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla Kursanta czasie. Podstawą zaliczenia jest test online sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia. Aby zaliczyć egzamin, należy odpowiedzieć prawidłowo na 70% pytań testowych. Każdy uczestnik ma do dyspozycji trzy podejścia do testu. Kurs ma charakter doskonalący.

Po zaliczeniu egzaminu testowego, dostępne jest zaświadczenie o ukończeniu Kursu, do wydrukowania w formacie PDF. Istnieje również możliwość wysyłki zaświadczenia pocztą za dodatkową opłatą.

 

Dorota Maccher - autorka kursuKurs Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych opracowała Dorota Majcher – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, liderka do spraw Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z województwa świętokrzyskiego. Od 1993 roku pracuje jako nauczyciel z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, autorka i realizatorka innowacji pedagogicznych oraz publikacji przybliżających świat dzieci z niepełnosprawnością.