Kursy online dla nauczycieli są ciekawą i wygodną formą doskonalenia zawodowego. Dzisiejsze czasy przynoszą ze sobą szybki postęp i nowe rozwiązania w wielu dziedzinach życia - także w sferze edukacji i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Otwierają się nowe możliwości kształcenia i osobistego rozwoju nauczycieli poprzez technologie informatyczne.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach doskonalących, które można realizować w dowolnym czasie i we własnym tempie. Każde szkolenie kończy się krótkim testem online obejmującym zagadnienia poruszane w materiałach szkoleniowych. Po czym dostępne jest zaświadczenie o ukończeniu kursu do samodzielnego wydruku w formie pliku PDF. Istnieje również możliwość wysyłki zaświadczenia pocztą za dodatkową opłatą.

Niektóre z zamieszczonych poniżej szkoleń, realizowane są przez prowadzoną przez nas akredytowaną Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS.


Nie znaleziono produktów, których szukasz.


SZKOLENIA REALIZOWANE PRZEZ NASZĄ NIEPUBLICZNĄ PLACÓWKĘ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PERFECTUS:

 • Praca z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu – kurs online

  Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat ADHD, która pozwoli im zrozumieć specyfikę funkcjonowania dziecka nadpobudliwego, jego trudności oraz potrzeby. Szkolenie realizowane jest przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli.

  Cena: 60zł

 • Od badań mózgu do neuroedukacji, czyli jak wspierać dziecko w nauce

  Głównym celem szkolenia jest przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu rozwoju mózgu dziecka, jak i możliwości jej wykorzystania w pracy z uczniami.

  Cena: 65zł

 • Stymulacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym – kurs online

  Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną na temat rozwoju mowy oraz najczęściej występujących zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Szkolenie realizowane jest przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli.

  Cena: 60zł

 • Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole – kurs online

  Uczestnicy kursu zdobędą i usystematyzują wiedzę na temat agresji i przemocy. Poznają ich przyczyny, przejawy, mechanizmy. Nauczą się prawidłowo reagować na zachowania agresywne uczniów. Szkolenie realizowane jest przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli.

  Cena: 60zł

 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa – kurs online

  Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a w szczególności do dyrektorów, kadry kierowniczej, pedagogów, psychologów, wychowawców klas, wychowawców grup wychowawczych, nauczycieli.

  Cena: 60zł

"Im kto jest lepszym człowiekiem, lepiej do pracy przygotowanym, im ma większą dla drugich życzliwość,
głębszą o nich troskę i poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, tym głębszy zostawi ślad w duszach dzieci".