Programy rewalidacji

 • Program rewalidacji dla ucznia z zespołem Aspergera – III etap edukacyjny
  13,00 
 • Program rewalidacji dla ucznia z zespołem Aspergera – I etap edukacyjny
  13,00 
 • Program rewalidacji dla ucznia z zespołem Aspergera – II etap edukacyjny
  13,00 
 • Program rewalidacji dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową – wychowanie przedszkolne
  13,00 
 • Program rewalidacji dla dziecka z autyzmem – wychowanie przedszkolne
  13,00 
 • Program rewalidacji dla dziecka z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną – wychowanie przedszkolne
  13,00 
 • Program rewalidacji dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną – II etap edukacyjny
  13,00 
 • Indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  13,00 
 • Program rewalidacji dla ucznia z afazją – II etap edukacyjny
  13,00 
 • Program rewalidacji dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną – I etap edukacyjny
  13,00 
 • Program rewalidacji dla ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną – II etap edukacyjny
  13,00 

Comments are closed