Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Okres trwania stażu: od 1 września 2013r. do 31 maja 2016r. w tym: od 1 września 2013r. do 30 czerwca 2014r. w Szkole Podstawowej nr 88 od 1 września 2014r. do 31 maja 2016r. w Szkole Podstawowej nr 155 Wstęp 1. Imię i nazwisko: Anna Milewska 2. Nazwa i adres...

Opis i analiza przypadku dziecka z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu

1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU Dawid jest uczeniem IV klasy szkoły podstawowej. W  drugim semestrze skierowany został na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Stwierdzono u ucznia dysleksję i zalecono uczestnictwo w zajęciach terapii pedagogicznej. W szkole Dawid otrzymuje oceny bardzo dobre,  dobre i dostateczne. Czynnie uczestniczy w zajęciach lekcjach.

E-learning w nauczaniu języka angielskiego

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego Szkoła Podstawowa „Pomnik Tysiąclecia” Partyzantów Ziemi Jędrzejowskiej w Piotrkowicach Tytuł innowacji: „E-learning w nauczaniu języka angielskiego” Podstawa prawna:         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i  eksperymentalnej przez publiczne szkoły  i  placówki (Dz. U. Nr...

Możliwe pytania na egzaminie dla ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

Przed nami okres, w którym odbywają się egzaminy nauczycieli na kolejne stopnie awansu zawodowego. Tym razem zestaw pytań, które możecie usłyszeć na egzaminie, jeśli ubiegacie się o stopień nauczyciela mianowanego.

Program zajęć korekcyjno-wyrównawczych języka polskiego

DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM III ETAP NAUCZANIA „Skoro dziecko z niepełnosprawnością nie uczy się w taki sposób, w jaki ty je uczysz, to czy nie możesz uczyć go w taki sposób, w jaki ono się uczy?” Dr Harry T. Chasty   CELE ZAJĘĆ: Korygowanie, kompensowanie i usprawnianie...

NAJPOPULARNIEJSZE MATERIAŁY

Możliwe pytania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Niebawem czas egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego składa się z dwóch części: prezentacji dorobku zawodowego oraz pytań członków komisji.

Multimedialna pomoc dla logopedów – Filmy instruktażowe, scenariusze, wykłady online

Na portalu znajdziesz atrakcyjne i sprawdzone materiały do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, które znacznie podniosą efektywność pracy nad zaburzeniami mowy.

Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego – Uczeń zdolny lecz nieśmiały

W czasie mojej kilkunastoletniej pracy zawodowej starałam się rozwijać wśród dzieci i młodzieży zainteresowania związane z historią dalszą i bliższą- historią wielkiej i małej Ojczyzny...

NASZE KATEGORIE

Facebook IconOdwiedź nas na G+