Program zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów gimnazjum

UCZESTNICY  ZAJĘĆ: uczniowie gimnazjum, którzy po badaniach w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym otrzymali zalecenie udziału w tego typu warsztatach uczniowie ci odznaczają się następującymi cechami: napotkali trudności adaptacyjne w szkole (nie czują się dobrze w swojej klasie, mają niską pozycję socjometryczną w grupie); przejawiają zachowania nadpobudliwe i agresywne...

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Nauczyciel kontraktowy: mgr Katarzyna Przyjemska Nazwa placówki: Przedszkole Specjalne nr 208 Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r. Opiekun stażu: mgr ….. Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U....

Ćwiczenia podnoszące sprawność manualną

    Ćwiczenia usprawniające duże grupy mięśni ramienia i przedramienia oraz zmniejszające napięcie mięśniowe: zabawy z elementami płynnych ruchów ramion (celowe jest prowadzenie niektórych ćwiczeń przy muzyce) – naśladowanie lecących ptaków, gałęzi na wietrze, kosiarzy, pływaków, ruchów przy praniu, wałkowaniu ciasta, biciu piany (raz lewą ręką, raz prawą), zabawy z...

Plan pracy do zajęć rozwijających zainteresowania czytelnicze

   „Książka uczy cię zastanowić się nad życiem i jego sprawami, prowadzi cię jakby za rękę przez wądole i mielizny, żebyś nie błądził, ścieżki twoje prostuje, a przede wszystkim uczy cię radości życia.” Gustaw Flaubert   Cel główny: promowanie wśród dzieci czytania bajek, baśni, wierszy, legend jako sposób na ich...

Zabawy ruchowe integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców na różne okazje

Wiązanie kokardek 2 tury po 4 pary 4 kijki plastikowe Kosz 4 rodzaje kokardek w różnych kolorach po 15 sztuk Dziecko trzyma kijek, na środku placu stoi kosz, w którym znajdują się kolorowe wstążki. Rodzic ma za zadanie wyjąc wstążkę, wrócić do dziecka i zawiązać na kijku. Wygrywa ta para,...

WYDARZENIA, KURSY, KONFERENCJE
ZOBACZ WSZYSTKIE WYDARZENIA

Data/Czas Wydarzenie
09/12/2016
9:00 am - 6:00 pm
VII KONFERENCJA PEDAGOGIKI DIALOGU
APS, Warszawa

NASZE KATEGORIE

Facebook IconOdwiedź nas na G+