Konspekt lekcji z matematyki dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Informacje wstępne Prowadząca : Monika Wolf Data : 03.12.2014r. Klasa : IVa -Va – VIa – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Przedmiot : matematyka Temat lekcji : Jednostki miary używane przy ważeniu. Cele lekcji w języku ucznia: -posługuję się jednostkami masy ,,Nacobezu” kl. IV -wymieniam jednostki masy –...

Terminy egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2017 roku

  Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego w 2017 roku. Egzamin gimnazjalny Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017 roku. 19 kwietnia (środa) – część humanistyczna 20 kwietnia (czwartek) – część matematyczno-przyrodnicza 21 kwietnia (piątek) – język obcy nowożytny na poziomie podstawowym oraz na...

Dziecko z padaczką w szkole

  Padaczka, czyli epilepsja, to najczęściej występująca choroba układu nerwowego u dzieci. Jest chorobą przewlekłą wpływającą niekorzystnie na funkcjonowanie społeczne dziecka. Wiąże się to między innymi z gorszymi wynikami w nauce oraz trudnością w kontaktach z rówieśnikami. Co to jest padaczka? W terminologii należy rozróżnić pojęcia : napad padaczkowy i...

Zabawy i zajęcia relaksacyjne, techniki polepszające pamięć według Paula Dennisona – twórcy kinezjologii edukacyjnej

  Paul Dennison (ur. 1941 Kalifornia) jest twórcą kinezjologii edukacyjnej, nazywanej gimnastyką mózgu. Jest to prosta i interesująca metoda terapii zajmującej się różnorakimi zaburzeniami: ruchowymi, uwagi czy trudności w nauce czytania i pisania. Równie z dobrym skutkiem można stosować tę metodę u uczniów zdolnych, młodzieży, osób starszych, indywidualnie i w grupie, niezależnie od wieku...

ABC awansu zawodowego nauczycieli

Rozpoczynając pracę w szkole, musimy być przygotowani na podwyższanie kwalifikacji, własny rozwój osobowy oraz podnoszenie jakości pracy szkoły. Realizacji tych celów służy ścieżka awansu zawodowego, przebiegająca wg ściśle określonych procedur. Podstawą prawną awansu zawodowego nauczycieli są: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra...

NASZE KATEGORIE

Facebook IconOdwiedź nas na G+