Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię Nazwisko NAUCZYCIEL MIANOWANY CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2013 – 31.05.2016 MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU :

Projekt zmiany terminu zakończenia zajęć w szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych i międzyresortowych projekt zmiany terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2016 r. Ferie zimowe Wiosenna przerwa świąteczna 13-18 kwietnia 2017 r. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum – ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna...

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Imię i nazwisko ucznia: Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania ucznia: Imiona i nazwiska prawnych opiekunów: Rok szkolny: Grupa przedszkolna: Imię i nazwisko wychowawcy: Dokumentacja diagnostyczna dziecka: Diagnoza funkcjonalna (załącznik 1) Rodzaj niepełnosprawności: Niepełnosprawność intelektualna związana z zespołem Downa (podejrzenia niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim) Diagnoza medyczna: brak danych Główne...

Edukacja przyrodnicza dla klas I-III

Autorki: Margareta Krauze, Angelika Tchórzewska Część teoretyczna: a) Temat projektu: Poznanie roślin i zwierząt przez uczniów b) Cele projektu: – Cele główne: Celem głównym programu jest wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo – ekologicznej poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie. Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata...

NAJPOPULARNIEJSZE MATERIAŁY

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Ruch w życiu człowieka jest bardzo ważnym elementem na każdym etapie jego rozwoju. Ruch umożliwia działanie, aktywność, a także zaspokajanie podstawowych potrzeba człowieka...

Macierzyństwo, a niepełnosprawność dziecka

Macierzyństwo dla większości kobiet jest cudownym okresem, wypełnionym oczekiwaniem na nadejście dziecka. Przez dziewięć miesięcy zastanawiają się one czy będzie to chłopczyk czy dziewczynka, jakie imię wybiorą dla niego oraz kompletują ubranka i zabawki...

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych

NASZE KATEGORIE

Facebook IconOdwiedź nas na G+