Oceny opisowe

  • Ocena opisowa uczennicy z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną – klasa V
    11,00 
  • Ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną (autyzm, umiarkowana niepełnosprawność intelektualna) – klasa I
    11,00 
  • Ocena opisowa uczennicy z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną – klasa VII
    11,00 

Comments are closed