Oceny opisowe

 • Ocena funkcjonowania uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  Ocena funkcjonowania uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  11,00 
 • Ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność ruchowa oraz umiarkowana niepełnosprawność intelektualna) - klasa IV
  Ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność ruchowa oraz umiarkowana niepełnosprawność intelektualna) – klasa IV
  11,00 
 • Ocena opisowa ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną - klasa III
  Ocena opisowa ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną – klasa III
  11,00 
 • Ocena opisowa uczennicy z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną - klasa V
  Ocena opisowa uczennicy z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną – klasa V
  11,00 
 • Ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną (autyzm, umiarkowana niepełnosprawność intelektualna) - klasa I
  Ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną (autyzm, umiarkowana niepełnosprawność intelektualna) – klasa I
  11,00 
 • Ocena opisowa uczennicy z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną - klasa VII
  Ocena opisowa uczennicy z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną – klasa VII
  11,00 

Comments are closed