Programy zajęć rewalidacyjnych i WWR

Program zajęć rewalidacyjnych opracowuje się na rok lub na etap edukacyjny na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.


 • Indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  Indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  13,00 
 • Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera - III etap edukacyjny
  Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera – III etap edukacyjny
  13,00 
 • Laptop, notatnik - Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera
  Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera – I etap edukacyjny
  13,00 
 • Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera - II etap edukacyjny
  Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera – II etap edukacyjny
  13,00 
 • Program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową - wychowanie przedszkolne
  Program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową – wychowanie przedszkolne
  13,00 
 • Program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem - wychowanie przedszkolne
  Program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem – wychowanie przedszkolne
  13,00 
 • Program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną - wychowanie przedszkolne
  Program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną – wychowanie przedszkolne
  13,00 
 • Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną - II etap edukacyjny
  Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną – II etap edukacyjny
  13,00 
 • Indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  Indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  13,00 
 • Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z afazją - II etap edukacyjny
  Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z afazją – II etap edukacyjny
  13,00 
 • Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną - I etap edukacyjny
  Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną – I etap edukacyjny
  13,00 
 • Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną - II etap edukacyjny
  Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną – II etap edukacyjny
  13,00 
 • Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem - I etap edukacyjny
  Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem – I etap edukacyjny
  13,00 

Comments are closed