Programy zajęć rewalidacyjnych i WWR

Program zajęć rewalidacyjnych opracowuje się na rok lub na etap edukacyjny na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.


Comments are closed