WOPFU

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) powinna być dokonywana przez zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem co najmniej dwa razy w roku szkolnym.

Przykładowe WOPFU przygotowane przez naszych ekspertów:


 • WOPFU dla dziecka z autyzmem - wychowanie przedszkolne
  WOPFU dla dziecka z autyzmem – wychowanie przedszkolne
  12,00 
 • WOPFU dla ucznia z zespołem Aspergera - klasa IV
  WOPFU dla ucznia z zespołem Aspergera – klasa IV
  12,00 
 • WOPFU dla ucznia z afazją - klasa VII
  WOPFU dla ucznia z afazją – klasa VII
  12,00 
 • WOPFU dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną - klasa III
  WOPFU dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną – klasa III
  12,00 
 • WOPFU dla ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną - klasa V
  WOPFU dla ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną – klasa V
  12,00 
 • WOPFU dla ucznia ze spektrum autyzmu - klasa I
  WOPFU dla ucznia ze spektrum autyzmu – klasa I
  12,00 

Comments are closed