Utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 10 – scenariusz zajęć z edukacji matematycznej dla klasy I

Temat: Zabawy matematyczne – utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 10. Cele główne: Cele szczegółowe: Uczeń: Metody: Formy: Środki dydaktyczne: 10 kartonów z liczbami od 1 do 10 oraz z… Zobacz więcej

„SŁUCHAM, ROZUMIEM, DZIAŁAM” – Program rewalidacyjnych zajęć grupowych

„SŁUCHAM, ROZUMIEM, DZIAŁAM” – Program rewalidacyjnych zajęć grupowych z zakresu rozwijania kompetencji słuchowych i językowych uczniów Założenia programu: Program skierowany jest do uczniów klas III–IV szkoły podstawowej, przejawiających trudności w… Zobacz więcej

Zabawy edukacyjne z wykorzystaniem Bum Bum Rurek – scenariusz zajęć dla klas I-III

Temat: Zabawy edukacyjne z wykorzystaniem Bum Bum Rurek. Cel główny: Cele szczegółowe: Metody:           Formy: Środki dydaktyczne: zestaw Bum Bum Rurek, nagranie z piosenkami ,,Klaśnij, tupnij, raz i dwa!”, ,,Zróbcie to,… Zobacz więcej

„Moi rówieśnicy i ja” – Program rozwijający kompetencje społeczne młodzieży

Czas realizacji: 5 godzin lekcyjnych Adresaci programu: uczniowie klasy 7-8 integracyjnej Forma pracy: grupowa Metody i techniki pracy: Środki dydaktyczne: Ogólne założenia programu: Głównym celem zajęć będzie rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych… Zobacz więcej

Wybory do Samorządności Uczniowskiej w Zespole Szkół Specjalnych w Żarach – scenariusz

Data i miejsce: 07.11.2022 r., świetlica szkolna, w godzinach od 9:15 – 10:15 Osoby odpowiedzialne: opiekunowie Samorządności Uczniowskiej: Anna M., Kamila K., Marta S. oraz nauczyciele przygotowujący kandydatów: Justyna U.,… Zobacz więcej

Scenariusz zajęć prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Dzieci trzymają się za ręce

Temat zajęć: Ruch sprawia radość. Cele zajęć Cel główny: Cele szczegółowe: Metody: (Podział metod za Cz. Kupisiewiczem) – metoda pokazu– obserwacji – metoda zajęć praktycznych Formy pracy: Środki dydaktyczne: Przebieg… Zobacz więcej

Lekcja wychowania fizycznego TANIEC – RUCH – MUZYKA

Dla większości uczniów ruch przy muzyce jest ulubioną formą zajęć. Daje możliwość spontanicznego odreagowania napięć. Gimnastyka przy muzyce poprawia koordynację i samopoczucie ucznia. Dzięki takim ćwiczeniom uczeń ma możliwość rozwinąć… Zobacz więcej