Skuteczna stymulacja umiejętności słuchowych z wykorzystaniem pakietu Eduterapeutica lux Trenuj ucho! Percepcja i uwaga słuchowa

Percepcja słuchowa to zdolność analizowania oraz interpretowania odebranych bodźców dźwiękowych. Determinuje prawidłowe przetwarzanie dźwięków mowy, odgrywa ogromną rolę w procesie nabywania mowy czynnej oraz opanowania techniki czytania i pisania. Usprawnianie… Zobacz więcej

Karty pracy z okazji Święta Niepodległości

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowaliśmy zestaw kart pracy, które można wykorzystać na przykład na zajęciach rewalidacyjnych. Karty pracy służą do rozwijania u uczniów logicznego myślenia, koncentracji uwagi i percepcji… Zobacz więcej