Ocena postępów ucznia – zajęcia rewalidacyjne

Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne zobowiązani są do oceny efektywności swoich działań, a tym samym do dokonania oceny postępów dziecka/ucznia i sformułowania wniosków dotyczących dalszej pracy. 

Przykładowa ocena postępów ucznia przygotowana przez naszego eksperta:


Comments are closed