Ocena postępów ucznia – zajęcia rewalidacyjne

Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne zobowiązani są do oceny efektywności swoich działań, a tym samym do dokonania oceny postępów dziecka/ucznia i sformułowania wniosków dotyczących dalszej pracy. 

Przykładowa ocena postępów ucznia przygotowana przez naszego eksperta:


  • Ocena postępów ucznia - zajęcia rewalidacyjne
    Ocena postępów ucznia – zajęcia rewalidacyjne
    12,00 

Comments are closed