Ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną (autyzm, umiarkowana niepełnosprawność intelektualna) – klasa I

11,00 

Opis

 

Niniejsza ocena opisowa to przykładowa ocena ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną (autyzm, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym). Chłopiec  jest uczniem klasy I szkoły podstawowej, komunikuje się niewerbalnie.

 

Ocena została opracowana w obszarach:

  • zachowanie
  • funkcjonowanie osobiste i społeczne
  • zajęcia rozwijające komunikowanie się
  • zajęcia rozwijające kreatywność
  • wychowanie fizyczne

 

Po zakupie otrzymasz dwa pliki:

  • przykładową ocenę w formacie PDF
  • przykładową ocenę w formacie Word, co umożliwia edytowanie dokumentu w oparciu o ocenę Twojego ucznia

 

Opracowanie oceny: mgr Dorota Majcher – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, pracuje jako nauczyciel z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu, jest autorką i realizatorką innowacji pedagogicznych oraz publikacji przybliżających świat dzieci z niepełnosprawnościami. Stale wzbogaca swoją wiedzę oraz doskonali warsztat pracy o nowe i kreatywne metody i formy pracy pedagogicznej.