Wybrane techniki manualne wspomagające terapię ustno-twarzową – recenzja książki

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 11 października 2019 roku.

Autorką książki jest dr n. hum. Anna Regner, która od wielu lat zajmuje się terapią neurologopedyczną niemowląt, dzieci oraz dorosłych z zaburzeniami układu nerwowego, wadami genetycznymi, urazami oraz uszkodzeniami powstałymi na skutek wypadków.

Publikacja zawiera przegląd różnych koncepcji terapeutycznych oraz praktycznych ćwiczeń manualnych, które wspomagają terapię ustno-twarzową.

Książka składa się z piętnastu rozdziałów, w których szczegółowo zostały omówione obszary motoryczne ciała wspomagające terapię ustno-twarzową w zakresie zaburzonych lub utraconych funkcji fizjologicznych, takich jak: oddychanie, połykanie, ssanie, żucie, gryzienie.

Każda część składa się z wprowadzenia teoretycznego oraz z ćwiczeń praktycznych np. po szczegółowym opisie zmysłów sensomotorycznych podane są ćwiczenia, które wzmacniają i stymulują poszczególne zmysły m.in. wzroku, słuchu, smaku, dotyku.

Wszystkie techniki manualne zostały omówione bardzo szczegółowo (pozycja pacjenta, która jest zależna od wieku i jego sprawności motorycznej, poszczególne ruchy itp.). Opisane terapie zostały dodatkowo zilustrowane, co zdecydowanie ułatwia pracę z pacjentem.

Książka pt. Wybrane techniki manualne wspomagające terapię ustno-twarzową są cennym źródłem wiedzy dla logopedów, masażystów, fizjoterapeutów, pielęgniarek, rodziców oraz opiekunów osób chorych i niepełnosprawnych.

Autor: Irena Daniel – neurologopeda, oligofrenopedagog

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz