Jestem bezpieczny w swoim domu – scenariusz zajęć

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 19 listopada 2015 roku.

SCENARIUSZ

Data: 15.03.2014

Liczba uczniów: 8

Czas trwania: 60 minut

Temat: JESTEM BEZPIECZNY W SWOIM DOMU

 

CELE OPERACYJNE :

Uczeń:

 • Rozpoznaje zagrożenia i zachowania niebezpieczne;
 • Potrafi obsługiwać wybrane sprzęty RTV i AGD;
 • Zna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń używanych w gospodarstwie domowym;
 • Bezpiecznie korzysta z Internetu;
 • Zna numery alarmowe;
 • Wie, w jakiej sytuacji należy zadzwonić po pomoc;
 • Potrafi opatrywać niegroźne rany;
 • Rozróżnia środki czystości, zna ich zastosowanie;
 • Pisze lub odwzorowuje wybrane litery i wyrazy;
 • Segreguje przedmioty, meble, sprzęty domowe według pomieszczeń;
 • Przelicza elementy w wybranym zakresie;
 • Potrafi przeczytać prosty tekst;
 • Umie współdziałać w grupie.

METODY PRACY:

 • Słowna;
 • Oglądowa;
 • Praktycznego działania.

FORMY PRACY:

 • Indywidualna;
 • Grupowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • Arkusz papieru przedstawiający dom, obrazki z meblami, sprzętami RTV i AGD, karty pracy do wypełnienia (sprzęty elektryczne, substancje trujące, przedmioty ostre, przedmioty gorące), etykiety z nazwami pomieszczeń domowych, spis zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, obrazki informujące o zagrożeniach,  pisaki, klej, taśma dwustronna, ilustracje przedstawiające niewłaściwe zachowania w kuchni, apteczka, plansze z numerami alarmowymi, plansza ze „Złotymi zasadami bezpieczeństwa”.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Powitanie.
 2. Omówienie celu spotkania.
 3. Uzupełnianie arkusza przedstawiającego dom.

Zadaniem uczniów jest wyszukanie etykiety z konkretną nazwą pomieszczenia domowego. Wybranie obrazków przedstawiających meble oraz sprzęty, które mogą znajdować się w wybranym pomieszczeniu. Umieszczenie etykiety oraz obrazków na arkuszu przedstawiającym dom.

 1. Omówienie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów elektrycznych.

Zadaniem uczniów jest wpisanie w wolne pola na karcie pracy nazw sprzętów elektrycznych jakie możemy znaleźć w domu. Wspólne odczytywanie i omówienie  zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych w domu.

Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu- wybór informacji, które możemy podać przez Internet oraz takich, które są tajne.

 1. Omówienie zasad bezpiecznego używania przedmiotów ostrych i gorących.

Zadaniem uczniów jest wpisanie w wolne pola na kartach pracy nazw przedmiotów gorących i ostrych jakie możemy znaleźć w domu. Rozmowa kierowana na temat bezpiecznego korzystania z wypisanych przedmiotów.

 1. Omówienie zasad bezpiecznego zastosowania substancji trujących.

Wyjaśnienie pojęcia substancje trujące w odniesieniu do substancji używanych w domu. Uczniowie wpisują w wolne pola na karcie pracy substancje trujące znajdujące się w domu. Oglądanie obrazków oraz wyjaśnianie rysunków ostrzegawczych. Odczytywanie etykiet środków czyszczących- wybór obrazka do etykiety. Wspólne układanie zasad bezpiecznego korzystania oraz przechowywania substancji trujących- wysłuchanie trzech historii, wskazywanie zagrożeń wynikających z przedstawionych sytuacji.

 1. Apteczka- jak powinna być wyposażona- wypisywanie oraz przeliczanie środków pierwszej pomocy.
 2. Scenki sytuacyjne:
 • Mokra podłoga- bandażowanie głowy;
 • Poparzenie olejem podczas smażenia- opatrywanie oparzenia;
 • Przytrzaśnięcie palca drzwiami od szafki- usztywnianie zwichniętego palca;
 • Skaleczenie podczas krojenia- opatrywanie rany.
 1. Przypomnienie numerów alarmowych.

Dopasowanie odpowiedniego numeru do instytucji. Omówienie jak powinno wyglądać prawidłowe wezwanie pomocy. Utrwalenie danych osobowych.

 1. Podsumowanie zajęć.

Odczytanie „ZŁOTYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W DOMU”.

 

Autor: Małgorzata Brzezińska

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz