Ocena opisowa uczennicy niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 22 września 2015 roku.

uczennicaZachowanie

Uczennica zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania, używa form grzecznościowych. Jest miła, spokojna.  Umie cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwa satysfakcję  z wykonanego zadania.

Funkcjonowanie w środowisku

Uczennica sprawnie i logicznie wypowiada się na znane i bliskie tematy. Czyta, pisze i liczy na konkretach. Zna i rozumie pojęcia czasowe, przestrzenne, wymienia dni tygodnia i nazwy miesięcy. Dostrzega różnice i podobieństwa. Rozumie rolę pieniędzy, rozróżnia monety i banknoty. Zauważa zmiany dokonujące się w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu.

Muzyka z rytmiką

Lubi słuchać muzyki, zna teksty kilku piosenek i umie je zaśpiewać. Ilustruje ruchem proste melodie. Poprawnie odtwarza krótkie rytmy, rozpoznaje i różnicuje dźwięki.

Plastyka

Prace plastyczne wykonuje chętnie. Wykorzystuje różne techniki plastyczne – maluje, rysuje, wykleja, składa. Wypełnia kontury z zachowaniem linii. Dba o estetykę wykonywanych prac.

Technika

Korzysta z różnych urządzeń technicznych i audiowizualnych domowego użytku z zachowaniem bezpieczeństwa.  Posiada umiejętność prostej obsługi komputera. Manipuluje tworzywem, szereguje, wkłada, wyjmuje, nawleka, przesypuje, lepi.

Opracowała: Renata Janik

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz