Ozdoby z masy solnej – konspekt zajęć indywidualnych dla uczennicy z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 4 kwietnia 2023 roku.

Konspekt zajęć obserwowanych

1. Imię i nazwisko nauczyciela:

2. Rodzaj obserwacji zajęć: doradczo-doskonaląca

3. Data obserwacji: 24.11.2022 r.

4. Klasa/grupa /kolejność zajęć: nauczanie indywidualne (niepełnosprawność w stopniu      umiarkowanym)

Przedmiot/rodzaj zajęć:nauczanie indywidualne
Temat ośrodka:„Świąteczne woreczki sensoryczne”
Temat lekcji:„Ozdoby z masy solnej”
Wymagania szczegółowe z podstawy programowej:Rozwijanie kreatywności uczennicy oraz jej uzdolnień i zainteresowań. Kształtowanie umiejętności współżycia i współpracy oraz komunikowania się na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności.
Cele ogólne zajęć:1. Motywowanie do twórczej aktywności.
2. Kształtowanie umiejętności zagospodarowania własnego wolnego czasu. 3. Doskonalenie motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
4. Kształtowanie zainteresowań plastyczno-technicznych.
5. Rozwijanie umiejętności koncentrowania się na zadanej pracy.
6. Wzmacnianie poczucia wiary we własne siły.
Cele szczegółowe: Uczennica:
– aktywnie uczestniczy w zajęciach,
– współdziała z nauczycielem,
– zna surowce, materiały, przybory potrzebne bo wykonania ozdób,
– dobiera prawidłowe proporcje surowców przy wykonaniu pracy,
– poznaje naturalne sposoby farbowania masy solnej,
– potrafi wykonać ozdoby z masy solnej przy użyciu foremek i według instruktażu (z niewielką pomocą nauczyciela).
Metody, formy, techniki:– podające (objaśnienie, opis)
– oparte na obserwacji (pokaz, demonstracja)
– praktycznego działania (wykonanie wyrobów)
Forma pracy: indywidualna
Środki i pomoce dydaktyczne do lekcji:mąka, sól, woda, słomka, naturalne barwniki (kurkuma, papryka, cynamon, sok z buraków), foremki do ciastek, wałek do ciasta, blaszka do pieczenia ciast, papier do pieczenia, miska, szklanka, widelec, wstążki, nożyczki, brokat, koronka
Narzędzia TIK, które zamierzam wykorzystać na lekcji (programy, platforma edukacyjna)radiomagnetofon (odtwarzanie muzyki w czasie zajęć dla stworzenia klimatycznej i miłej atmosfery pracy)
komputer (do zaprezentowania filmu instruktażowego)

W jakim celu:
Rozwijanie zainteresowania muzyką oraz zwiększenie możliwości słuchowej uczennicy. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i kreatywności. Wzbogacenie wiedzy.  
Przebieg lekcji/zajęćAktywności uczennicy prowadzące do osiągnięcia celów, czas zaplanowany na poszczególne aktywności:
Zajęcia wstępne:
1. Przywitanie oraz przybliżenie celu spotkania i tematyki zajęć.
2. Przygotowanie stanowiska pracy.
3. Prezentacja filmiku instruktażowego.
4. Omówienie sposobu wykonania wyrobów (wskazanie kolejnych czynności na poszczególnych etapach pracy).
Część główna:
1. Przygotowanie różnokolorowej masy solnej: żółtej (z dodatkiem kurkumy), pomarańczowej (z dodatkiem papryki), brązowej (z dodatkiem cynamonu), czerwonej (z dodatkiem soku z buraków).
2. Rozwałkowywanie masy solnej (dowolnie i według instruktażu).
3. Wykonanie wyrobów przy użyciu foremek oraz realizacja pomysłów własnych.
4. Zrobienie dziurek do przeplecenia wstążek do zaczepu bądź ozdobnej kokardki.
5. Dekorowanie wyrobów (z wykorzystaniem widelca i koronki).
6. Przygotowanie wyrobów do wypieku.  
Podsumowanie:
1. Samodzielna ocena swojej pracy.
2. Omówienie wykorzystania wykonanych ozdób do przygotowania na późniejszych zajęciach świątecznych upominków w postaci sensorycznych woreczków rozmaitości.
3. Podziękowanie za pracę.
4. Porządkowanie stanowiska pracy.
5. Ewaluacja.
Sposób ewaluacji końcowejObserwacja i monitorowanie zaangażowania uczennicy, jej aktywności, koncentrowania uwagi na wykonywanych czynnościach, poziomu wykonania zadania, entuzjazmu w wykonywaniu zadań.
Praca domowaUczennica zabiera wykonane ozdoby do domu i jej zadaniem będzie wypiekanie wyrobów w piekarniku z pomocą osoby dorosłej (1,5h/80C/termoobieg). Przyozdobienie kokardkami.
Wykorzystywane materiały, literatura źródłowahttps://www.youtube.com/watch?v=IjlPO6Xfbpg https://www.youtube.com/watch?v=RTsdyhHE1Y8  

Autor: Emilia Janke-Sutkowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz