Scenariusz zajęć internackich dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną „Nasze pasje”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 30 maja 2018 roku.

 Scenariusz zajęć internackich

Data:

Grupa: 

Liczba wychowanków:

Czas trwania zajęć: 60 minut

Prowadząca: Agnieszka Kulczycka

 

TEMAT: „Nasze pasje”.

 

Cel główny:  Wskazanie pożytecznych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego.

Cele operacyjne
Wychowanek:

 • określa pojęcia: zainteresowania, pasje, hobby,
 • podaje przykłady ludzkich hobby i zainteresowań,
 • posiada orientację w zakresie swoich zainteresowań i umiejętności,
 • wie jak bezpiecznie realizować swoje pasje,
 • znapodstawowe zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach.

Cele wychowawcze:

 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie,
 • wdrażanie do odpowiedzialności za powierzone zadanie,
 • wdrażanie do prawidłowej postawy na zbiórce,
 • wdrażanie do właściwego zachowania się na zajęciach.

Formy pracy: indywidualna, grupowa.

Metody pracy:

 • podająca: pogadanka, wyjaśnienie,
 • aktywizująca: gra w grę planszową ( wcześniej wykonana przez wychowanków), wyszukiwanie ukrytych elementów,
 • praktycznego działania: rozwiązywanie wspólnie krzyżówki związanych z pasjami, wykonywanie powierzonego zadania.

Środki dydaktyczne:

 • gra planszowa wykonana wcześniej z grupą,
 • instrukcja do gry planszowej,
 • plastikowe korki,
 • kostka do gry,
 • ilustracje,
 • koperty z zadaniami,
 • przedmioty, rzeczy do wykonania zadań tj. pościel, bluzki, spodnie,
 • krzyżówka tematyczna.

Przebieg zajęć 

 1. Powitanie wychowanków.
 2. Wprowadzenie w tematykę zajęć.
 3. Rozmowa kierowana na temat określenia pojęcia hobby, pasje, zainteresowania.
 4. Odgadywanie rodzajów hobby na podstawie zdjęć i ilustracji.
 5. Wychowankowie opowiadają o swoich zainteresowaniach.
 6. Rozmowa kierowana na temat „bezpieczeństwa podczas realizowania swoich zainteresowań ” oraz ich wpływu na rozwój.
 7. Wspólne rozwiązywanie krzyżówki: „Nasze pasje” (załącznik nr 1 i nr 2).
 8. Ukryte koperty z zadaniami – szukanie w sali zadań do gry dydaktycznej (załącznik nr 3).
 9. Ustalenie reguł gry w grę planszową wcześniej wykonaną.
 10. Gra w grę planszową (załącznik nr 4).
 11. Podsumowanie zajęć.

 

Pobierz scenariusz z załącznikami nr 1 i nr 2

Pobierz załącznik nr 3

Pobierz grę planszową 

 

Scenariusz zajęć internackich opracowała: Agnieszka Kulczycka

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz